Avoimen työpaikan tiedot
 Takaisin työpaikkojen selailuun
 
Helsingin sosiaali- ja terveystoimi on alan johtava toimija ja uudistaja Suomessa. Kannustamme kaupunkilaisia ottamaan vastuuta omasta ja läheistensä hyvinvoinnista ja terveydestä sekä turvaamme avunsaannin sitä tarvitseville. Palvelukokonaisuuksiamme ovat perhe- ja sosiaalipalvelut, sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut sekä terveys- ja päihdepalvelut. Näiden toimintaa tukee keskitetty hallinto. Perhe- ja sosiaalipalveluihin kuuluvat lapsiperheiden hyvinvointi ja terveys, lastensuojelu, nuorten palvelut ja aikuissosiaalityö sekä vammaistyö.
 
Sairaanhoitaja, Naulakallion lastenkoti, vakinainen, 4 työpaikkaa
 
Työavain 7-1640-19
Vakinainen työsuhde
Hakuaika päättyy 27.08.2019  kello 16:00
Naulakallion lastenkoti , Muinaistutkijantie 4 00970 Helsinki
Sosiaali- ja terveystoimiala, Perhe-ja sosiaalipalvelut / Lastensuojelu
Sosiaaliala
 
Tehtävän kuvaus: Naulakallion lastenkoti on 31 paikkainen vaativaa laitoshoitoa tarvitseville 13-17- vuotiaille lapsille tarkoitettu sijaishuoltopaikka. Lastenkoti toimii kahdessa eri toimipisteessä.

Haemme nyt neljää uutta päihde- ja mielenterveystyöhön suuntautunutta sairaanhoitajaa vakinaiseen työsuhteeseen Naulakallion päihde- ja mielenterveysyksikköön, jonka toiminta laajenee 1.9.2019 alkaen.

Jatkossa osastot Intro 1 ja 2 muodostavat kiinteän osastokokonaisuuden, joka tarjoaa lyhytaikaista pysäytystä, arviointia ja kuntoutusta vakavasti päihteillä oireileville 16 - 17 vuotiaille huostaan otetuille tai kiireellisesti sijoitetuille nuorille.

Sairaanhoitajat työskentelevät moniammatillisessa tiimissä, jossa työskentelee viiden sairaanhoitajan ja viiden sosionomin lisäksi toimintaterapeutti ja psykologi. Tiimin käytössä tulee olemaan myös konsultoiva lääkäri.

Sairaanhoitajan tehtävänä on osallistua osastolla asuvien nuorten kokonaisvaltaiseen hyvinvoinnista ja turvallisuudesta huolehtimiseen sekä nuorten päivittäisten asioiden hoitamiseen. Sairaanhoitajan työtehtäviin kuuluvat nuorten hoito- ja kasvatustehtävät sekä kodinhoidolliset työt. Työ on tiivistä työskentelyä ja yhteydenpitoa nuoren sekä perheen, sosiaalityöntekijöiden, terveydenhuollon ja muiden tahojen ja verkostojen kanssa. Sairaanhoitaja vastaa hoitojaksolla olevien nuorten hoidon käytännön ja sisällön suunnittelusta ja toteutuksesta sovitun vastuunjaon mukaisesti.

Toiminnan laajentuessa kaipaamme joukkoomme kehittämismyönteisiä ja reippaita sairaanhoitajia. Työ on itsenäistä ja haastavaa mutta myös palkitsevaa ja mielenkiintoista työtä moniammatillisessa työryhmässä. Työ on jaksotyötä ja työajat sijoittuvat aamuun, iltaan ja yöhön arkena sekä viikonloppuisin.

Helsingin kaupunki tarjoaa henkilöstölleen hyvät työsuhde-edut ja laajat kouluttautumismahdollisuudet.

Tehtävät ovat olleet aiemmin haussa työavaimella 7-1420-19 ja toimia aikaisemmin hakeneet huomioidaan haussa.

Jätä hakemuksesi osoitteessa helsinkirekry.fi.

.
 
 
Kelpoisuusehto:  Sairaanhoitajan ammattikorkeakoulututkinto tai aiempi opistotason tutkinto tai erikoissairaanhoitajan tutkinto tai terveydenhoitajan tai kätilön tutkinto, johon sisältyy laillistus sairaanhoitajaksi.

Tehtävässä edellytetään terveydenhuollon ammattihenkilöstä annetun lain 559/1994 mukaista laillistusta Suomessa.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja tyydyttävä kirjallinen taito.

Ennen valintapäätöstä hakijan on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa työhön kuuluvia tehtäviä sekä huumausainetestiä koskeva lausunto.
 
 
Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä
 
Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa
Lisäksi edellytämme: hyviä vuorovaikutus- ja työyhteisötaitoja sekä kehittämismyönteistä työotetta ja soveltuvuutta tehtävään.
 
Luemme eduksi: aiemman kokemuksen lastenkodissa työskentelystä tai muusta lastensuojelun työskentelystä tai päihde- ja mielenterveystyöstä.
 
 
 
Helsingin kaupunki edistää henkilöstön yhdenvertaisuutta ja laaja-alaista tasa-arvoa.

 
Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja:
Tehtäväkohtainen palkka: 2517,45 e/kk
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus
Työaika: 116 h 15 min / 3 viikkoa, jaksotyö
 
 
 
Lisätietoja tehtävästä antaa:
Linkki lisätietoihin
 
vastaava ohjaaja Janne Heinänen
09 310 62004
janne.heinanen@hel.fi
 
lastenkodin johtaja Jaana Haapamäki
09 310 62030
jaana.haapamaki@hel.fi
 
 
 Hae paikkaa