Avoimen työpaikan tiedot
 Takaisin työpaikkojen selailuun
 
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala järjestää varhaiskasvatusta, esi- ja perusopetusta, lukio- ja ammatillista koulutusta sekä vapaata sivistystyötä 90 000 helsinkiläiselle yli 700 toimipaikassa eri puolella Helsinkiä. Toimialallamme on 13 000 työntekijää, jotka tekevät Helsingistä kaikenikäisille maailman vaikuttavimman paikan oppia.

Stadin ammattiopisto ja aikuisopisto tarjoavat koulutusta ja palveluita nuorten ammatillisessa peruskoulutuksessa, aikuiskoulutuksessa, oppisopimuskoulutuksessa sekä nivelvaiheessa. Oppilaitoksissa toteutetaan myös räätälöityjä kokonaisuuksia yrityksille. Oppilaitoksissa opiskelee noin 16 000 opiskelijaa yli 50 eri ammattiin. Henkilöstöä on noin 1000.
 
Tuntiopettaja, laboratorioala, vuorotteluvapaan sijaisuus
 
Työavain 5-3073-19
Määräaikainen virkasuhde  alkaen 01.09.2019 (päättyy 29.02.2020)
Hakuaika päättyy 26.08.2019  kello 16:00
Stadin ammatti- ja aikuisopisto, kampus 3, , Kullervonkatu 11 00610 Helsinki
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Lukio- ja ammatillinen koulutus ja vapaa sivistystyö / Ammatillinen koulutus
Opetusala
 
Tehtävän kuvaus: Laboratorioalan opetus- ja ohjaustyö ja sen suunnittelu opettajatiimissä, opiskelijoiden osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen liittyvät työtehtävät (HOKS-työ), kehittämistyö, työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjaaminen sekä näyttöjen arviointi.

Palvelussuhde alkaa 1.9.2019 tai sopimuksen mukaan. Virkasuhteen alussa on koeaika.

Stadin ammatti- ja aikuisopistossa on vuosityöaika. Virkasuhteeseen sovelletaan sopimusta opetushenkilöstön vuosityöajasta Helsingin kaupungin Stadin ammatti- ja aikuisopistossa.

Hakemusasiakirjat ovat julkisia, eikä niitä palauteta. Hakemukset toivotaan ensisijaisesti sähköisesti. Voit jättää hakemuksen myös Helsingin kaupungin kirjaamoon osoitteeseen Helsingin kaupungin kirjaamo, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki. Käyntiosoite Pohjoisesplanadi 11-13.

 
 
Kelpoisuusehto:  Kelpoisuusehdot ja kielivaatimus määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun asetuksen 986/1998 (1150/2017, 1133/2003), 14 § ja 17 § mukaisesti. Kelpoisuus tulee saavuttaa ennen hakuajan päättymistä. Vaadittava opettajan kelpoisuus tulee selvittää mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Valitun on ennen virkamääräyksen antamista esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentin rikosrekisteriote.

Vuorotteluvapaan sijaiseksi tulee palkata TE-toimistossa työttömänä työnhakijana oleva henkilö. Sijaiseksi voidaan palkata henkilö, joka on:
-ollut työttömänä työnhakijana TE-toimistossa vähintään 90 kalenteripäivää sijaisuutta edeltäneiden 14 kuukauden aikana tai,
-alle 30-vuotias, jonka ammatti- tai korkeakoulututkinnosta on kulunut alle vuosi tai
vuorotteluvapaasijaisuuden alkaessa alle 25-vuotias tai yli 55-vuotias.

 
 
Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä
Luemme eduksi: Hyvät vuorovaikutus- ja tiimityötaidot sekä joustavuuden suunnitella yhdessä tiimin kanssa opetusta ja ohjausta.
 
 
 
Helsingin kaupunki edistää henkilöstön yhdenvertaisuutta ja laaja-alaista tasa-arvoa.

 
Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja:
Sopimusala: OVTES Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus
 
 
 
Lisätietoja tehtävästä antaa:
koulutuspäällikkö Sirpa Lindroos
050 5404434
sirpa.lindroos@hel.fi
 
 
 Hae paikkaa