Avoimen työpaikan tiedot
 Takaisin työpaikkojen selailuun
 
 
Koulunkäyntiavustaja
 
Työavain 5-3061-19
Määräaikainen työsuhde  alkaen 26.08.2019 (päättyy 30.05.2020)
Hakuaika päättyy 22.08.2019  kello 16:00
Aurinkolahden peruskoulu , Iiluodonpiha 1 00990 Helsinki
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Perusopetus / Perusopetuksen alueelliset palvelut
Opetusala
 
Tehtävän kuvaus: Koulunkäyntiavustajan tehtävät Aurinkolahden peruskoulussa. Tehtävä sijoittuu Auringonpilkun sivukoulun erityisluokkaan. Oppilaat ovat vuosiluokilla 1-3. Työtunteja on 26,2 h/vko.


Vuosiluokilla 1-9/10, yhtenäisessä peruskoulussa sekä erityis- ja sairaalakoulussa toimiva koulunkäyntiavustaja palkataan enintään 26 h 20 min (sisältää kikyn) viikkotunnin työajalle.

Koulunkäyntiavustajat otetaan Helsingin kaupungin palvelukseen ja työsopimukseen kirjataan ensimmäinen toimipaikka. Toimipaikka määräytyy kulloinkin käytettävissä olevien koulunkäyntiavustajaresurssien perusteella ja voi vaihtua vuosittain.

Kaikkiin uusiin vakinaisiin työsopimuksiin tulee 30 vrk:n kesäkeskeytys.
Koulunkäyntiavustajan kokonaistuntimäärä voidaan tarkistaa lukuvuosi kerrallaan koulun resurssin puitteissa koulun toiminta-ajaksi.
 
 
Kelpoisuusehto:  Koulunkäyntiavustajan tutkinto tai muu soveltuva koulutus.
Tehtävään otettavan tulee toimittaa itseään koskeva lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) tarkoittama rikosrekisteriote. Ks. laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä.


 
 
Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä
 
 
Helsingin kaupunki edistää henkilöstön yhdenvertaisuutta ja laaja-alaista tasa-arvoa.

 
Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja:
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus
Työaika: 26h 20min
 
 
 
Lisätietoja tehtävästä antaa:
Linkki lisätietoihin
 
rehtori Leena Sipponen
09 310 80898
leena.sipponen@hel.fi
 
 
 Hae paikkaa