Avoimen työpaikan tiedot
 Takaisin työpaikkojen selailuun
 
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala järjestää varhaiskasvatusta, esi- ja perusopetusta, lukio- ja ammatillista koulutusta sekä vapaata sivistystyötä 90 000 helsinkiläiselle yli 700 toimipaikassa eri puolella Helsinkiä. Toimialallamme on 13 000 työntekijää, jotka tekevät Helsingistä kaikenikäisille maailman vaikuttavimman paikan oppia.

Stadin ammattiopisto ja aikuisopisto tarjoavat koulutusta ja palveluita nuorten ammatillisessa peruskoulutuksessa, aikuiskoulutuksessa, oppisopimuskoulutuksessa sekä nivelvaiheessa. Oppilaitoksissa toteutetaan myös räätälöityjä kokonaisuuksia yrityksille. Oppilaitoksissa opiskelee noin 16 000 opiskelijaa yli 50 eri ammattiin. Henkilöstöä on noin 1000.
 
Tuntiopettaja, perusopetuksen lisäopetus
 
Työavain 5-3043-19
Määräaikainen virkasuhde  alkaen 01.10.2019 (päättyy 31.07.2020)
Hakuaika päättyy 23.08.2019  kello 16:00
Stadin ammatti- ja aikuisopisto, Stadin ammattiopiston Brygga , Hattulantie 2 00550 Helsinki
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Lukio- ja ammatillinen koulutus ja vapaa sivistystyö / Ammatillinen koulutus
Opetusala
 
Tehtävän kuvaus: Etsimme osaamiseltaan monitaitoista uskonnon, elämänkatsomustiedon ja filosofian opettajaa toteuttamaan luokkamuotoista perusopetuksen lisäopetusta. Toteutustapa on oppijalähtöinen ja kokonaisvaltainen.

Opettajan tehtäviin kuuluu yhteistyö keskeisten sidosryhmien kanssa oppilaitoksen sisällä että ulkopuolisten kumppaneiden kanssa. Tehtävään voidaan sisällyttää myös erityisvastuita koulutuksen kehittämiseen tai koulutusten toteutuksiin liittyen. Tehtävässä tehdään tiivistä yhteistyöstä muiden tutkintoa edeltävien koulutusten ja palveluiden sekä ammatillisen tutkintokoulutuksen kanssa.

 
 
Kelpoisuusehto:  Kelpoisuusehdot ja kielitaitovaatimus määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun asetuksen 986/1998 aineen opetusta antavaa opettajaa koskevien 5 §:n ja 9 §:n säännösten mukaan.

Voit jättää hakemuksen myös Helsingin kaupungin kirjaamoon osoitteeseen Helsingin kaupungin kirjaamo, Stadin ammattiopisto, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki. Käyntiosoite Pohjoisesplanadi 11–13. Kaikki hakemukset ovat julkisia.
 
 
Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä
Lisäksi edellytämme: Sinulla on vahvaa näyttöä monipuolisesta pedagogisesta osaamisesta vastaavissa tehtävissä ja kohderyhmässä. Sinulla on näyttöä tuloksellisesta opetuksen kehittämisestä, monipuolisista opetusmenetelmistä sekä digitaalisuuden hyödyntämisestä opetuksessa.
 
Luemme eduksi: Olet valmis kehittämään osaamistasi ja pidät ajatuksesta opettaa useita yläkoulun oppiaineita. Suhtaudut digitalisaation tuomiin mahdollisuuksiin positiivisesti ja osaat käyttää Wilmaa. Innostut yhteistyöstä erilaisten sidosryhmien kanssa niin oppilaitoksen sisällä kuin ulkopuolellakin. Olet valmis ottamaan vastaan erityisvastuita koulutuksen kehittämiseen ja toteutukseen liittyen. Eduksi luemme myös tuoreen kokemuksen laaja-alaisesta yhteisten aineiden opettamisesta, erityisopetuksesta, oppilaanohjauksesta sekä S2-opetuksesta.

Virkasuhteen alussa on koeaika. Valitun on ennen virkamääräyksen antamista esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentin rikosrekisteriote. Hakijan tulee sähköisessä haussa ilmoittaa tutkintoon kuuluvat pää- ja sivuaineet sekä suoritetut opintoviikot tai opintopisteet, suoritettu opettajan koulutus ja ammatillisten opintojen opettajan kohdalla työelämäkokemus tehtävää vastaavalla alalla.

 
 
 
Helsingin kaupunki edistää henkilöstön yhdenvertaisuutta ja laaja-alaista tasa-arvoa.

 
Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja:
Sopimusala: OVTES Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus
 
 
 
Lisätietoja tehtävästä antaa:
koulutuspäällikkö Elina Tirinen
040 334 5784
elina.tirinen@edu.hel.fi
 
rehtori Markku Tyni
040 683 7567
markku.tyni@hel.fi
 
 
 Hae paikkaa