Avoimen työpaikan tiedot
 Takaisin työpaikkojen selailuun
 
Helsingin sosiaali- ja terveystoimi on alan johtava toimija ja uudistaja Suomessa. Kannustamme kaupunkilaisia ottamaan vastuuta omasta ja läheistensä hyvinvoinnista ja terveydestä sekä turvaamme avunsaannin sitä tarvitseville. Palvelukokonaisuuksiamme ovat perhe- ja sosiaalipalvelut, sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut sekä terveys- ja päihdepalvelut. Näiden toimintaa tukee keskitetty hallinto.
Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalveluihin kuuluvat Helsingin sairaala, neljä eri palvelualuetta sekä selvitys, arviointi ja sijoitus -toiminta.
 
Lähihoitaja, Haaga 4 kotihoito, vakinainen
 
Työavain 7-1614-19
Vakinainen työsuhde  alkaen 01.09.2019
Hakuaika päättyy 23.08.2019  kello 16:00
Haaga 4 lähipalvelualue , Leiviskätie 11 00440 Helsinki
Sosiaali- ja terveystoimiala, Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut / Lännen palvelualue
Kotihoito
 
Tehtävän kuvaus: Onko tämä juuri sinun työpaikkasi, sinä hoitotyötä arvostava lähihoitaja?
Meillä avautuu lähihoitajan vakinainen toimi eläköitymisen johdosta 1.9.2019.

Työ kotihoidossa on itsenäistä ja monipuolista sekä mahdollistaa ammattitaitosi laaja-alaisen käytön. Lähihoitajan tehtäviin kuuluu kotihoidossa hoidon suunnittelua, toteutusta ja arviointia sekä tarvittaessa tukipalvelun järjestämistä yhdessä moniammatillisen tiimin kanssa.

Kotihoidossa toimitaan vastuuhoitajamallin mukaisesti huolehtien mm. hoitosuunnitelmien päivittämisestä ja RAI-arviointien tekemistä.

Meillä on käytössämme Lean johtamismenetelmä, jonka avulla sujuvoitamme päivittäistä arkeamme ja edesauttaa perehtymisessä, joka räätälöidään sinulle yksilöllisesti.
Käytämme asiakaskäynneillä Pegasos mukana - toiminnanohjausjärjestelmää, mikä helpottaa asiakaskäyntien kirjaamista. Tiimimme on ilmapiiriltään avoin ja työtään kunnioittava.

Työ sisältää ilta- ja viikonlopputyötä sekä varallaoloa. Järjestämme sinulle riittävän perehdytyksen.
Avustamme tarvittaessa työsuhdeasunnon hankinnassa ja pääset hyödyntämään kaupungin monipuolisia henkilöstöetuja.

Täytä hakemus sähköisessä muodossa osoitteessa helsinkirekry.fi.
 
 
Kelpoisuusehto:  Lähihoitajan tutkinto. Edellytämme rekisteröitymistä Valviran ammattihenkilöiden keskusrekisteriin.

Suomen kielen hyvä suullinen ja tyydyttävä kirjallinen taito.

Ennen valintapäätöstä hakijan on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa työhön kuuluvia tehtäviä.

 
Luemme eduksi: Kotihoidon tuntemuksen sekä Pegasos-potilastietojärjestelmän tuntemuksen.
 
 
 
Helsingin kaupunki edistää henkilöstön yhdenvertaisuutta ja laaja-alaista tasa-arvoa.

 
Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja:
Tehtäväkohtainen palkka: 2 294,47 e/kk
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus
Työaika: jaksotyö
 
 
 
Lisätietoja tehtävästä antaa:
Linkki lisätietoihin
 
kotihoidon ohjaaja Päivi Sohlman
050 566 5749
paivi.sohlman@hel.fi
 
 
 Hae paikkaa