Avoimen työpaikan tiedot
 Takaisin työpaikkojen selailuun
 
 
Koulunkäyntiavustaja
 
Työavain 5-3018-19
Määräaikainen työsuhde  alkaen 02.09.2019 (päättyy 30.05.2020)
Hakuaika päättyy 23.08.2019  kello 16:00
Naulakallion koulu , Naulakalliontie 13 00970 Helsinki
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Perusopetus / Perusopetuksen alueelliset palvelut
Opetusala
 
Tehtävän kuvaus: Koulunkäyntiavustajan tehtäviin kuuluu oppilaiden ohjaaminen ja tukeminen erityisluokassa sekä osallistuminen koulun toimintakulttuuriin kuuluvien tapahtumien järjestämiseen sekä työnohjaukseen.

Vuosiluokilla 1-9/10, yhtenäisessä peruskoulussa sekä erityis- ja sairaalakoulussa toimiva koulunkäyntiavustaja palkataan enintään 26 h 20 min (sisältää kikyn) viikkotunnin työajalle.

Koulunkäyntiavustajat otetaan Helsingin kaupungin palvelukseen ja työsopimukseen kirjataan ensimmäinen toimipaikka. Toimipaikka määräytyy kulloinkin käytettävissä olevien koulunkäyntiavustajaresurssien perusteella ja voi vaihtua vuosittain.

Kaikkiin uusiin vakinaisiin työsopimuksiin tulee 30 vrk:n kesäkeskeytys.
Koulunkäyntiavustajan kokonaistuntimäärä voidaan tarkistaa lukuvuosi kerrallaan koulun resurssin puitteissa koulun toiminta-ajaksi.
 
 
Kelpoisuusehto:  Koulunkäyntiavustajan tutkinto tai muu soveltuva koulutus.
Tehtävään otettavan tulee toimittaa itseään koskeva lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) tarkoittama rikosrekisteriote. Ks. laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä.

 
 
Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä
Luemme eduksi: työkokemuksen erityisen tuen oppilaiden ohjaamisesta, hyvät vuorovaikutustaidot ja yhteistyövalmiudet vaativissa tilanteissa sekä MAPA-toimintamallin tuntemuksen.

 
 
 
Helsingin kaupunki edistää henkilöstön yhdenvertaisuutta ja laaja-alaista tasa-arvoa.

 
Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja:
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus
Työaika: 26 h 20 min / viikko
 
 
 
Lisätietoja tehtävästä antaa:
Linkki lisätietoihin
 
Rehtori Ulla Korhonen
09 31083284
ulla1.korhonen@hel.fi
 
Apulaisrehtori Jenni Halén
09 31079624
jenni.halen@edu.hel.fi
 
Erityisluokanopettaja Joonas Tast
09 310 23434
joonas.tast@edu.hel.fi
 
 
 Hae paikkaa