Avoimen työpaikan tiedot
 Takaisin työpaikkojen selailuun
 
Stadin sote on Suomen suurin ja alan johtava toimija ja uudistaja. Rakennamme yhdessä sote-palveluja, jotka kansalaiset haluavat valita jatkossakin. Palvelujemme saatavuus ja asiakaskokemus, vaikuttavuus, tuottavuus sekä henkilöstökokemus paranevat vauhdilla. Kiinnitämme erityistä huomiota kaikkein haavoittuvimpien ihmisryhmien tarpeisiin ja palveluihin.
 
Sosiaalityöntekijä, sijoituksen sosiaalityö, määräaikainen toimi
 
Työavain 7-1604-19
Määräaikainen työsuhde  alkaen 02.09.2019 (päättyy 31.12.2019)
Hakuaika päättyy 23.08.2019  kello 16:00
Sijoituksen sosiaalityö , Sturenkatu 8 00510 Helsinki
Sosiaali- ja terveystoimiala, Perhe-ja sosiaalipalvelut / Lastensuojelu
Sosiaaliala
 
Tehtävän kuvaus: Haemme sosiaalityöntekijää määräaikaiseen toimeen lastensuojelun sijoituksen sosiaalityön laitoshoidon työryhmään 2.9.–31.12.2019 väliseksi ajaksi.

Tehtäviisi kuuluu työparina toimiminen sijoituksen aikaiselle lapsen vastuusosiaalityöntekijälle, avustavat työtehtävät sijoituksen sosiaalityössä, virka-aikainen päivystys, lapsen ja lapsen vanhempien kanssa työskentely sekä yhteistyö sijaishuoltopaikan ja lapsen muun verkoston kanssa. Työsi on mielekästä, haastavaa ja palkitsevaa lastensuojelun kuntouttavalla sektorilla. Työ edellyttää valmiutta matkustamiseen.

Työ sopii sinulle, jos haluat tutustua sijoituksen sosiaalityöhön, mutta et ole vielä valmis vastuusosiaalityöntekijän tehtäviin. Lisäksi työ sopii sinulle, jos pidät vaihtelevasta työstä ja sinulla on kykyä itsenäiseen toimintaan ja työskentelyyn työparina, tiimissä ja erilaisissa verkostoissa. Käytössämme on kannettavat tietokoneet ja sinulla on mahdollisuus etätyöhön. Joustava työaika tukee työn suunnittelua ja jaksamista.

Sijoituksen sosiaalityössä toimii yhteensä kahdeksan sosiaalityön työryhmää. Jokaisessa työryhmässä on johtava sosiaalityöntekijä ja 5-7 sosiaalityöntekijää. Kehitämme toimintaamme aktiivisesti.

Jokaisella tiimillä on oma ryhmätyönohjaus. Lisäksi sijoituksen sosiaalityön tukena ovat kaksi sosiaaliohjaajaa, asiakasohjauksen sijoittajasosiaalityöntekijät sekä toimistotyöntekijät. Työryhmissämme on toimivat rakenteet ja suunnitelmallinen perehdytys. Säännöllinen lähiesimiehen ja tiimin tuki ovat tärkeä osa sosiaalityön toteuttamista. Lisäksi yhteistyörakenteet sekä oman organisaation sisällä että ulkopuolisten yhteistyökumppaneiden kanssa mahdollistavat lapsen edun mukaisen moniammatillisen sosiaalityön.

Työnantajana tarjoamme sinulle henkilöstöetuja, kuten monipuolisia koulutusmahdollisuuksia ja työsuhdematkalipun. Autamme tarvittaessa työsuhdeasunnon hankkimisessa. Sijoituksen sosiaalityössä toimii oma aktiivinen virkistyskerho. Voit tutustua Helsingin kaupungin tarjoamiin henkilöstöetuihin tarkemmin osoitteessa helsinkirekry.fi.


Täytä hakemuksesi ensisijaisesti osoitteessa helsinkirekry.fi. Kirjallisen hakemuksen voit lähettää Helsingin kaupungin kirjaamoon, sosiaali- ja terveystoimiala, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki. Kuoreen tunnus 7-1604-19. Käyntiosoite on Pohjoisesplanadi 11-13. Hakemukset ovat julkisia eikä niitä palauteta.
 
 
Kelpoisuusehto:  Kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain 817/2015 (7 §) mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Valitun on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa virkaan kuuluvia tehtäviä.

Kelpoisuusehdot täyttävien hakijoiden puuttuessa tehtävä voidaan täyttää tilapäisesti enintään vuoden ajaksi sosiaalityöntekijän ammattiin opiskelevalla henkilöllä, joka on suorittanut hyväksytysti sosiaalityön perus- ja aineopinnot sekä niihin liittyvän käytännön harjoittelun.
 
 
Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä
 
Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa
Lisäksi edellytämme: Tehtävän vaativuuden mukaista osaamista, hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja ja hyvää kirjallista ilmaisukykyä sekä soveltuvuutta tehtävään.
 
Luemme eduksi: Kokemuksen lastensuojelun sosiaalityöstä. Lisäksi toivomme hakijalta hyvää tietoteknistä osaamista sekä innostunutta ja kehittämismyönteistä työotetta.
 
 
 
Helsingin kaupunki edistää henkilöstön yhdenvertaisuutta ja laaja-alaista tasa-arvoa.

 
Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja:
Tehtäväkohtainen palkka: 3259,27 e/kk
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus
Työaika: 38 h 15 min/viikko
 
 
 
Lisätietoja tehtävästä antaa:
Linkki lisätietoihin
 
Tiia Viljanen
09 310 44192
tiia.viljanen@hel.fi
7.-9.8. välisenä aikana
 
Aule Lille
09 310 79358
aule.lille@hel.fi
12.-23.8. välisenä aikana
 
 
 Hae paikkaa