Avoimen työpaikan tiedot
 Takaisin työpaikkojen selailuun
 
 
Vastaava ohjaaja, Hyvösen lastenkoti, vakinainen
 
Työavain 7-1602-19
Vakinainen työsuhde  alkaen 01.12.2019
Hakuaika päättyy 26.08.2019  kello 08:00
Hyvösen lastenkoti , Myrskylänkuja 1 00600 HKI
Sosiaali- ja terveystoimiala, Perhe-ja sosiaalipalvelut / Lastensuojelu
Sosiaaliala
 
Tehtävän kuvaus: Hyvösen lastenkoti on kuusiosastoinen ja 37-paikkainen lastenkoti, jossa tarjotaan perustason laitoshoitoa helsinkiläisille lapsille ja nuorille.
Osastoista neljä toimii Koskelassa Myrskylänkujalla ja kaksi Pukinmäessä Unikkopolulla.

Haettavana oleva vastaavan ohjaajan tehtävä on Koskelassa Myrskylänkujalla sijaitsevalla kuusipaikkaisella Punaisella osastolla, jolla asiakkaina on tällä hetkellä 13-17 -vuotiaita lapsia.
Työryhmään kuuluu viisi ohjaajaa, joiden lähiesimiehenä vastaava ohjaaja toimii.

Vastaavan ohjaajan tehtäviin kuuluu vastuu lastenkodin osaston toiminnasta, hoitotyön laadusta ja kehittämisestä, hoito- ja kasvatusprosessien toteutumisesta sekä lainmukaisesta laitoshoidosta. Vastaava ohjaaja huolehtii vaikuttavuuden arvioinnin kokonaisuudesta, osallisuuden toteutumisesta ja omaohjaajatyön tuesta sekä ohjaa asiakasprosesseja erilaisissa verkostoneuvotteluissa.

Vastaava ohjaaja toimii viiden osastolla työskentelevän ohjaajan lähiesimiehenä, tekee työvuorolistat, toimii omaohjaajien tukena sekä valmistelee henkilöstöasioita johtajan päätettäväksi. Hoito- ja kasvatustarpeen arviointi ja toteuttaminen tehdään yhteistyössä asiakkaan, perheen ja viranomaisten kanssa. Psykologi tukee asiakastyötä.

Lisäksi vastaava ohjaaja vastaa henkilöstön lähijohtamisesta, työhyvinvoinnista ja työssäjaksamisesta, mukaan lukien kriisi-ja traumatyön lähijohtaminen. Vastaava ohjaaja johtaa osaston asiakas – ja työturvallisuutta.

Vastaava ohjaaja osallistuu lastenkodin kehittämiseen johtoryhmän jäsenenä ja toimii tarvittaessa johtajan sijaisena. Työaikamuotona on jaksotyö. Käytännössä työvuorot painottuvat virka-aikaan.

Jätä hakemus helsinkirekry.fi kautta.
 
 
Kelpoisuusehto:  Edellytyksenä on sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 (8§) mukainen sosionomin kelpoisuus tai muu soveltuva opistoasteinen tutkinto.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja tyydyttävä kirjallinen taito.

Ennen valintapäätöstä hakijan on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa työhön kuuluvia tehtäviä.
 
 
Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä
 
Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa
Lisäksi edellytämme: kokemusta esimies- ja lastensuojelutyöstä, hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä aktiivista ja kehittävää työskentelytapaa. Lähiesimiestyö edellyttää joustavaa työotetta sekä hyvää paineensietokykyä.
 
Luemme eduksi: Effica-asiakastietojärjestelmän tuntemuksen ja ajokortin
 
 
 
Helsingin kaupunki edistää henkilöstön yhdenvertaisuutta ja laaja-alaista tasa-arvoa.

 
Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja:
Tehtäväkohtainen palkka: 2638,55 € / kk
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus
Työaika: Jaksotyö (116 h 15 min / 3 viikkoa)
 
 
 
Lisätietoja tehtävästä antaa:
Lastenkodin johtaja Roope Tommila
09 310 73328
roope.tommila@hel.fi
 
 
 Hae paikkaa