Avoimen työpaikan tiedot
 Takaisin työpaikkojen selailuun
 
 
Puheterapeutti, Lasten puheterapia, vakinainen, 2 työpaikkaa
 
Työavain 7-1596-19
Vakinainen työsuhde  alkaen 02.09.2019
Hakuaika päättyy 29.08.2019  kello 16:00
Kivelän sairaala, Keskitetyt perheiden erityispalvelut , Sibeliuksenkatu 14 00260 Helsinki
Sosiaali- ja terveystoimiala, Perhe-ja sosiaalipalvelut / Lapsiperheiden hyvinvointi ja terveys
Terveydenhoitoala
 
Tehtävän kuvaus: Lasten puheterapiassa on 43 puheterapeutin vakanssia. Lasten puheterapian asiakkaat ovat 0-16-vuotiaita ja tulevat terveydenhuollon lähettäminä. Valtaosa asiakkaista on alle kouluikäisiä ja tulee lastenneuvolan lähetteellä. Useimmiten puheterapiatapaamiset aloitetaan tutkimuksista ja hoidon tarpeen arvioinnista, mutta jonkin verran asiakkaita tulee myös suoraan erikoissairaanhoidosta. Yhteistyökumppaneita ovat lastenneuvolan lisäksi mm. neuvolan psykologit ja toimintaterapeutit sekä varhaiskasvatus, koulut ja sosiaalitoimi.

Perhekeskusmalli tukee monialaista yhteisen työn tekemistä asiakkaan parhaaksi. Perhekeskuksia on toiminnassa kolme ja samoja yhteisen työn toimintamalleja käytetään verkostomaisesti myös niillä alueilla, joille perhekeskuksen tuloa vielä odotetaan.

Keskinäinen konsultointi toimii hyvin. Meillä on esimerkiksi änkytyksen ja monikielisten ja -kulttuuristen asiakkaiden kanssa työskentelyyn perehtyneiden puheterapeuttien vetämiä konsultaatioryhmiä. Aloittavana puheterapeuttina saat myös henkilökohtaisen mentorin ja tukenasi on kokeneiden puheterapeuttien vetämä tutor-ryhmä.

Helsingin lasten puheterapiassa työtehtäviisi kuuluu lasten ja nuorten puheen ja kielen sekä syömisen taitojen kehityksen tutkiminen, seuranta ja kuntoutus sisältäen asiakkaan ympäristön ohjauksen ja mahdollisten jatkotutkimusten järjestämisen moniammatillisessa yhteistyössä. Potilastietojärjestelmänä on tällä hetkellä Pegasos, muutaman vuoden sisällä siirrymme käyttämään Apottia yhdessä usean muun kunnan ja HUS:n kanssa.

Nyt haettavissa toimissa (2kpl) työpisteinä ovat Kivelän sairaala (Sibeliuksenkatu 14, 00260 Helsinki) sekä Pitäjänmäen terveysasema ( Konalantie 6-8, 00370 Helsinki), joissa molemmissa on puheterapeuttien hyvä työyhteisö vastaanottamassa uutta työntekijää.

Helsingin kaupunki on suuri työnantaja ja tarjoaa paljon etuja. Puheterapeuttien toiminnalla on Helsingissä jo 50-vuotinen historia ja kertynyttä kokemusta osataan hyödyntää mm. koulutusten yhteisessä sopimisessa ja järjestämisessä.

Aktiivinen oma henkilöstökerhomme järjestää kulttuuri-, liikunta- ja hyvinvointiaiheisia tapahtumia.

Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Jätäthän hakemuksesi helsinkirekry.fi kautta.
 
 
Kelpoisuusehto:  Laillistettu puheterapeutti (filosofian maisteri logopedian koulutusohjelmasta).

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Ennen valintapäätöstä hakijan on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa työhön kuuluvia tehtäviä.
 
 
Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä
 
Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa
 
 
Helsingin kaupunki edistää henkilöstön yhdenvertaisuutta ja laaja-alaista tasa-arvoa.

 
Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja:
Tehtäväkohtainen palkka: 3085,55 €/kk
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus
Työaika: 38h 45min
 
 
 
Lisätietoja tehtävästä antaa:
johtava puheterapeutti Pia Isoaho
050 361 5838
pia.isoaho@hel.fi
09 310 50081 ma-pe klo 8-16
 
vastaava puheterapeutti Sari Parvamo
09 310 48361
sari.parvamo@hel.fi
ma-pe 8-16
 
 
 Hae paikkaa