Avoimen työpaikan tiedot
 Takaisin työpaikkojen selailuun
 
 
Psykologi, rådgivningens psykologtjänster
 
Työavain 7-1570-19
Vakinainen työsuhde
Hakuaika päättyy 23.08.2019  kello 16:00
Rådgivningens psykologtjänster , Andra linjen 4C 00500 Helsingfors
Sosiaali- ja terveystoimiala, Perhe-ja sosiaalipalvelut / Lapsiperheiden hyvinvointi ja terveys
Terveydenhoitoala
 
Tehtävän kuvaus: Vi söker en svenskspråkig psykolog till en ordinarie befattning fr.o.m. den 1.10.2019 eller enlingt överenskommelse. Även deltidsanställning är möjlig. I början av anställningen är placeringstället Berghälls familecentret. I arbetet förutsätts också goda kunskaper i finska.

Rådgivningsbyråernas psykologtjänster är en del av specialtjänsterna för familjer. Det finns 14 rådgivningspsykologer som arbetar på familjecentren och på mödra- och barnrådgivningsbyråerna.

Arbetsformerna är stödsamtal med mödrarådgivningens klienter, föräldrahandledning och undersökningar av barn. Målet med psykologens arbete är att stödja barnets utveckling och föräldraskapet samt identifiera eventuella problem i ett tidigt skede och ordna nödvändigt stöd i samarbete med andra aktörer som arbetar med barnfamiljer. Vi önskar att du har tidigare erfarenhet av arbete med barn.

Lämna in din ansökan på adressen helsinkirekry.fi.
 
 
Kelpoisuusehto:  Psykologie magister (högre högskoleexamen) och legitimering i Finland.

Språkkunskapskrav är goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska och i finska

Den sökande skall före antagningsbeslutet förete företagshälsovårdens bedömning om sina förutsättningar att sköta de uppgifter som ingår i arbetet.
 
 
Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä
 
Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa
 
 
Helsingin kaupunki edistää henkilöstön yhdenvertaisuutta ja laaja-alaista tasa-arvoa.

 
Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja:
Tehtäväkohtainen palkka: 3299.14
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus
Työaika: 38t 15min
 
 
 
Lisätietoja tehtävästä antaa:
Chef för centaliserade tjänster Markus Salonen
050 380 9967
markus.salonen@hel.fi
 
Ledande psykolog Marjatta Jaakkola
040 145 3276
marjatta.jaakkola@hel.fi
 
 
 Hae paikkaa