Avoimen työpaikan tiedot
 Takaisin työpaikkojen selailuun
 
Helsingin sosiaali- ja terveystoimi on alan johtava toimija ja uudistaja Suomessa. Kannustamme kaupunkilaisia ottamaan vastuuta omasta ja läheistensä hyvinvoinnista ja terveydestä sekä turvaamme avunsaannin sitä tarvitseville. Palvelukokonaisuuksiamme ovat perhe- ja sosiaalipalvelut, sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut sekä terveys- ja päihdepalvelut. Näiden toimintaa tukee keskitetty hallinto. Terveys- ja päihdepalveluihin kuuluvat psykiatria- ja päihdepalvelut, suun terveydenhuolto sekä terveysasemat ja sisätautien poliklinikka.
 
Psykologi, Nuorisoasema, vakinainen
 
Työavain 7-1553-19
Vakinainen työsuhde  alkaen 14.10.2019
Hakuaika päättyy 28.08.2019  kello 16:00
Nuorisoasema , Siltasaarenkatu 4 00099 Helsinki
Sosiaali- ja terveystoimiala, Terveys- ja päihdepalvelut / Psykiatria- ja päihdepalvelut
Sosiaaliala
 
Tehtävän kuvaus: Nuorisoasema on nuorten matalan kynnyksen avohoitoyksikkö, joka palvelee 13-23 -vuotiaita päihteitä käyttäviä, lievillä mielenterveyden häiriöillä oireilevia tai päihdeperheissä varttuneita nuoria ja heidän läheisiään. Nuorilla voi olla myös rahapeli- tai nettiriippuvuus tai oppimisen erityisvaikeuksia.

Psykologina tehtäviisi kuuluu nuorten kognitiivisten ja sosiaalisten vuorovaikutustaitojen havainnointi ja tutkiminen ja lisäksi nuorten ja heidän perheidensä hoitaminen sekä osallistuminen ryhmätoiminnan kehittämiseen ja ryhmien ohjaamiseen.

Toimit moniammatillisessa työryhmässä oman alasi asiantuntijana, psykologisten hoitomallien kehittäjänä sekä osallistut nuorten hoidontarpeen arviointiin ja hoitosuunnitelmien laatimiseen. Nuorisoasemalle kehitetään mm. liikkuvaa työtä ja työskentelyä nuorten omassa elämän piirissä.

Nuorisoasemalla on kaksi psykologin vakanssia, joista tämä on uusi. Psykologien esimiehenä toimii johtava psykologi.

Haastattelut ovat 6.9. ja 10.-11.9.2019. Tehtävä täytetään 14.10.2019 tai sopimuksen mukaan.

Jätäthän hakemuksesi osoitteessa helsinkirekry.fi.
 
 
Kelpoisuusehto:  Psykologian maisteri (ylempi korkeakoulututkinto) ja laillistus Suomessa.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Ennen valintapäätöstä hakijan on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa työhön kuuluvia tehtäviä.
 
 
Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä
Lisäksi edellytämme: Kykyä soveltaa ajankohtaista psykologista tutkimustietoa nuorten päihde-, peli- ja mielenterveyshäiriöiden tutkimiseen ja hoitoon.
 
Luemme eduksi: Kokemuksen nuorten mielenterveys- ja/tai päihdetyöstä.
 
 
 
Helsingin kaupunki edistää henkilöstön yhdenvertaisuutta ja laaja-alaista tasa-arvoa.

 
Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja:
Tehtäväkohtainen palkka: 3231,90
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus
Työaika: 38h15min
 
 
 
Lisätietoja tehtävästä antaa:
Linkki lisätietoihin
 
osastonhoitaja Liisi Typpö
09 310 58455
liisi.typpo@hel.fi
 
psykososiaalisen työn päällikkö Aila Ronkanen
09 310 42970
aila.ronkanen@hel.fi
 
 
 Hae paikkaa