Avoimen työpaikan tiedot
 Takaisin työpaikkojen selailuun
 
Helsinki on vetovoimainen ja elinvoimainen kaupunki. Kaupunki tarjoaa tapahtumia, elämyksiä, tiloja, virikkeellisiä alueita ja taidekokoelmia sekä tukea kansalaistoiminnalle, oppimiselle ja kasvatustyölle.

Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimiala ylläpitää ja parantaa eri-ikäisten helsinkiläisten mahdollisuuksia henkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin, sivistymiseen sekä aktiiviseen kansalaisuuteen ja tukee Helsingin elinvoimaisuutta. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala jakautuu viiteen kokonaisuuteen, jotka ovat kulttuuri, liikunta, nuoriso, kirjasto sekä hallinto- ja tukipalvelut. Toimialalla työskentelee noin 1 800 henkilöä.

 
Klaarikoordinaattori
 
Työavain 49-178-19
Vakinainen työsuhde
Hakuaika päättyy 26.08.2019  kello 16:00
Maunulan nuorisotyöyksikkö , Metsäpurontie 4 00630 Helsinki
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala, Nuoriso / Pohjoinen nuorisotyö
Nuorisotyö
 
Tehtävän kuvaus: Klaarikoordinaattorin tehtävät Pohjoisen nuorisotyön yksiköissä

Klaari Helsinki huolehtii nuorten ehkäisevän päihdetyön toteutumisesta Helsingissä.
Nuorten ehkäisevää päihdetyötä tehdään ja kehitetään nuorten ja heidän huoltajiensa, asukkaiden ja lähiyhteisöjen sekä nuorten parissa työskentelevien toimijoiden kanssa. Klaarin tehtäviin kuuluu tässä työssä eri toimijoiden välisen yhteistyön ja työn tavoitteiden yhteensovittaminen.

Klaarikoordinaattorin tehtävänä on nuorten ehkäisevän päihdetiedon hankinta ja jakaminen sekä soveltaminen käytäntöön koulutusten, perehdytysten ja osallistamisen kautta. Helsinkiläisten päihdeasenteisiin vaikuttaminen ja yhteisölliseen huolenpitoon rohkaiseminen.

Klaarikoordinaattorin vastuualueena on verkostotyö ja sen kehittäminen, suunnittelu ja arviointi. Klaarikoordinaattori myös kokoaa arviointeja, tekee raportointia ja kehittämisehdotusten valmistelua. Lisäksi tehtävään kuuluu uusien verkostotyökäytäntöjen ja mahdollisuuksien kartoittaminen.

Tehtävään kuuluu säännöllinen työn kehittäminen, suunnittelu ja arviointi.

 
 
Kelpoisuusehto:  Soveltuva AMK
 
 
Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä
Luemme eduksi: Tehtävän hoitaminen edellyttää erinomaisia vuorovaikutustaitoja. Luemme eduksi myös työkokemuksen nuorten ehkäisevästä päihdetyöstä.
 
 
 
Helsingin kaupunki edistää henkilöstön yhdenvertaisuutta ja laaja-alaista tasa-arvoa.

 
Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja:
Tehtäväkohtainen palkka: 2521,82
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus
Työaika: 36,75/viikko
 
 
 
Lisätietoja tehtävästä antaa:
Linkki lisätietoihin
 
Toiminnanjohtaja Pirjo Lehtinen
040 1846138
tavoitettavissa arkisin klo 9 - 15
 
 
 Hae paikkaa