Avoimen työpaikan tiedot
 Takaisin työpaikkojen selailuun
 
 
Kotihoidon ohjaaja, vakituinen
 
Työavain 7-1545-19
Vakinainen työsuhde
Hakuaika päättyy 23.08.2019  kello 16:00
Keskinen kotihoito Vallila 3 , Rautalammintie 2 2 krs. 00550 Helisnki
Sosiaali- ja terveystoimiala, Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut / Etelän palvelualue
Kotihoito
 
Tehtävän kuvaus: Haemme Kinaporin lähialueen keskiseen kotihoitoyksikköön, Vallila 3 lähipalvelualueelle kotihoidon ohjaajaa vakinaiseen toimeen 1.10.2019 alkaen.

Lähialuemallissa kokeillaan mahdollisuuksia tarjota kotihoidon palveluja, monipuolisen palvelukeskuksen palveluja ja sosiaalityön sekä sosiaaliohjauksen palveluja yhdessä ilman tiukkoja siiloja ja rajapintoja teemana yhteinen työ, yhteinen asiakas.

Kotihoitotyö on monialaista, asiakkaan voimavaroja tukevaa tiimityötä. Huomio kiinnitetään asiakkaan käytössä olevan toimintakyvyn vahvistumiseen ja arkielämässä toteutuvaan toimijuuteen.

Kotihoidon ohjaajan työ tarjoaa sinulle monipuolisia haasteita ja kehittämismahdollisuuksia. Kotihoidon ohjaajana vastaat lähipalvelualueesi asiakkaiden palvelujen toteutumisesta. Yhdessä Vallila 3 lähipalvelualueen hoitajien kanssa mahdollistat asiakkaiden hoitoa - elämää kotiolosuhteissa. Johdat ja kehität toimintaa yhdessä henkilöstön ja esimieskollegojesi kanssa.

Asiakastyön kehittäminen, kotihoidon sisällön jatkuva parantaminen yhdessä uuden esimiehen kanssa on tiimille hyvin tärkeää. Työntekijät odottavat esimieheltään avoimuutta ja rohkeutta.

Keskisessä kotihoidossa arvostamme sekä lähiesimiestemme ammatillista osaamista, että yhteistyö- ja tiimityöskentelytaitoja. Olemme oppimassa yhdessä ja kehittymässä valmentavan johtamistyön, hoitajien ammatillisen itseohjautuvuuden asiakaskokemusta vahvistavaan suuntaan.

Keskisen kotihoidon esimiestiimi odottaa sinulta ennakkoluulottomuutta, kehittämismyönteisyyttä ja positiivista asennetta. Keskisen kotihoidon esimiestiimi on mukava, joustava, keskusteleva, kuunteleva ja kehittyvä joukko kokeneita kotihoidon ammattilaisia. Uutena kotihoidon ohjaajana sinut otetaan vastaan ilolla, varmistamme perehtymistä parhaalla mahdollisella tavalla kokeneiden kollegamentoreiden tuella Kinaporin lähialueen monialaiseen ammattilaisten joukkoon.

Ryhmähaastattelu pidetään keskiviikkona 10.9.2019 klo 13.00 ja yksilöhaastattelut 17.9.2019 klo 13 alkaen Kinaporin MPK:ssa.

Vallilan kotihoidon työpiste sijaitsee remontoidussa Rautalammintien kotihoitotoimistossamme, siellä työskentelevät kolmen lähipalvelualueen työntekijät esimiehineen. Vuoden 2019 lopulla myös Kallion kotihoidon viisi lähipalvelualuetta muuttaa Rautalammintielle.


Toimessa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.
Jätä hakemuksesi osoitteessa helsinkirekry.fi. 
 
Kelpoisuusehto:  Terveystieteiden maisterin tutkinto tai ylempi amk-tutkinto, joka sisältää kehittämis- ja johtamisopintoja vähintään 30 op tai erikoissairaanhoitaja (vanhamuotoinen) tai soveltuva sosiaali- tai terveysalan korkeakoulututkinto tai aikaisempi vastaava opistoasteen tutkinto täydennettynä soveltuvalla johtamiskoulutuksella.

Valviran myöntämä oikeus toimia laillistettuna sosiaalihuollon tai terveydenhuollon ammattihenkilönä.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito ja tyydyttävä ruotsinkielen suullinen taito.

Ennen valintapäätöstä hakijan on esitettävä työterveyshuollon arvioi edellytyksistään hoitaa työhön kuuluvia tehtäviä.
 
 
 
Helsingin kaupunki edistää henkilöstön yhdenvertaisuutta ja laaja-alaista tasa-arvoa.

 
Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja:
Tehtäväkohtainen palkka: 3082,67 e/kk
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus
Työaika: Toimistotyöaika
 
 
 
Lisätietoja tehtävästä antaa:
Linkki lisätietoihin
 
Kinaporin MPK:n johtaja Sari Hedman
050 5366516
sari.hedman@hel.fi
 
 
 Hae paikkaa