Avoimen työpaikan tiedot
 Takaisin työpaikkojen selailuun
 
Helsinki on vetovoimainen ja elinvoimainen kaupunki. Kaupunki tarjoaa tapahtumia, elämyksiä, tiloja, virikkeellisiä alueita ja taidekokoelmia sekä tukea kansalaistoiminnalle, oppimiselle ja kasvatustyölle.

Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimiala ylläpitää ja parantaa eri-ikäisten helsinkiläisten mahdollisuuksia henkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin, sivistymiseen sekä aktiiviseen kansalaisuuteen ja tukee Helsingin elinvoimaisuutta. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala jakautuu viiteen kokonaisuuteen, jotka ovat kulttuuri, liikunta, nuoriso, kirjasto sekä hallinto- ja tukipalvelut. Toimialalla työskentelee noin 1 800 henkilöä.

 
Liikunnansuunnittelija (Nuoret)
 
Työavain 49-165-19
Määräaikainen työsuhde  alkaen 02.09.2019 (päättyy 31.12.2021)
Hakuaika päättyy 08.08.2019  kello 16:00
Liikuntapalvelut/liikunnan edistämisyksikkö , Paavo Nurmenkuja 1 C, 3 kerros 00250 Helsinki
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala, Liikunta / Liikuntaan aktivointi
Liikunta
 
Tehtävän kuvaus: Nuorten liikuntapalvelujen ja palveluketjujen suunnittelu, toteuttaminen, kehittäminen ja seuranta. Palvelujen kehittäminen yhteistyössä nuorten, liikuntajärjestöjen sekä muiden toimialojen kanssa.

Asiantuntijatehtävät erilaisissa työryhmissä.

Verkostotyöskentely.

Nuorten liikuntaneuvontapalvelun toteuttaminen, seuranta ja kehittäminen.

Nuorten liikuntapalveluista tiedottaminen
 
 
Kelpoisuusehto:  Liikunta-alan tai muu soveltuva korkeakoulututkinto
 
 
Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä
Lisäksi edellytämme: Kokemusta matalan kynnyksen liikuntapalveluiden tuottamisesta erityisesti vielä vähän liikuntaa harrastaville nuorille.

Erinomaista suullista ja kirjallista suomenkielen taitoa.
 
 
 
Helsingin kaupunki edistää henkilöstön yhdenvertaisuutta ja laaja-alaista tasa-arvoa.

 
Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja:
Tehtäväkohtainen palkka: 2 868,70
Työaika: 36 h 45 min
 
 
 
Lisätietoja tehtävästä antaa:
Yksikön päällikkö, Hannele Haverinen
040 334 6738
hannele.haverinen@hel.fi
26.7.2019 asti
 
Yksikön päällikkö, Maria Nyström
050 581 5777
maria.nystrom@el.fi
29.7. alkaen
 
 
 Hae paikkaa