Avoimen työpaikan tiedot
 Takaisin työpaikkojen selailuun
 
Helsingin sosiaali- ja terveystoimi on alan johtava toimija ja uudistaja Suomessa. Kannustamme kaupunkilaisia ottamaan vastuuta omasta ja läheistensä hyvinvoinnista ja terveydestä sekä turvaamme avunsaannin sitä tarvitseville. Palvelukokonaisuuksiamme ovat perhe- ja sosiaalipalvelut, sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut sekä terveys ja päihdepalvelut. Näiden toimintaa tukee keskitetty hallinto. Hallintoon kuuluvat, hallintopalvelut, hankintapalvelut, henkilöstö- ja kehittämispalvelut, talous- ja suunnittelupalvelut, tietohallintopalvelut, tukipalvelut sekä viestintäpalvelut.
 
Projektipäällikkö - Key Account Manager, Tietojärjestelmäpalvelut, 3 työpaikkaa
 
Työavain 7-1401-19
Määräaikainen työsuhde  alkaen 02.09.2019 (päättyy 31.12.2020)
Hakuaika päättyy 08.08.2019  kello 16:00
Tietojärjestelmäpalvelut , Toinen linja 4 A 00530 Helsinki
Sosiaali- ja terveystoimiala, Toimialan hallinto / Tietohallintopalvelut
IT-ala
 
Tehtävän kuvaus: Byrokraatti hakee kolmea ”Key Account Manageria” toteuttamaan Stadin soten digipalveluja innovatiivisesti. Oletko sosiaali- ja terveystoimialan läpikotaisin tunteva digitalisti, tekoälyä ja robotisaatiota osaava sosiaali- tai terveydenhuollon ammattilainen ja/tai kyseisen tehtäväalueen hyvin hallitseva IT-ammattilainen vai jotain tältä väliltä? Stadin soten tietohallinnossa kokeillaan uutta Key Account Manager –toimintamallia, jossa kolme tietotekniikan mahdollisuudet ja sote-asiakkaiden ja -palvelujen tarpeet hyvin tuntevaa asiantuntijaa auttavat byrokraattia kysynnän ja tarjonnan kohdentamisessa.

Key Account Managerit työskentelevät tietohallinnossa tiiviissä yhteistyössä soten palvelukokonaisuuksien ammattilaisten, hallinnon asiantuntijoiden sekä digitaalisia palveluja tuottavien toimittajien kanssa. He tuovat tietotekniikan mahdollisuudet ydintoimintamme käyttöön ja palvelujen haasteet ja tarpeet tietohallinnon ammattilaisten ratkaistaviksi. Siinä sivussa he toistuvasti lyövät byrokraatin ällikällä ratkaisujensa nerokkuudella.

Key Account Managerit laativat ja ylläpitävät tietohallinnon palvelujen kuvauksia ja tuovat ne käyttäjien saataville. Samalla he myötävaikuttavat soten ja ehkä koko stadin digisuunnitelmien tekemisessä ja toimeenpanossa. Key Account Manager tuntee digitaalisten palvelujen mahdollisuudet, tietohallinnon palvelut ja asiakkaan tarpeet. Jos hänellä on ratkaisu asiakkaan tarpeeseen, panee hän sen toimeksi. Jos ei, hän kehittää sellaisen yhdessä sote-ammattilaisten ja tietotekniikan osaajien kanssa.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää:
- vankkaa IT- osaamista
- rautaista projektiosaamista
- itsenäistä työotetta
- kehittämishalua ja kykyä ottaa isoja haasteita vastaan – ja voittaa ne
- rohkeutta tuoda haastavatkin asiat esille ja löytää niihin sopivat ratkaisuehdotukset
- hyviä vuorovaikutus-, yhteistyö- ja verkostoitumistaitoja
- sujuvaa kirjallista ja suullista esiintymistaitoa sekä hyvää dokumentointitaitoa
- että ei ole liian byrokraattinen :)

Jos olet sopivan korkeakoulututkinnon omaava digitaalisten palvelujen osaaja ja tiedät jotakin ohjelmistorobotiikasta, keinoälystä tai palvelumuotoilusta ja hallitset näiden lisäksi toimialamme perusasiat tavallista tallaajaa paremmin, voit olla kaipaamamme Key Account Manager. Luovuus ja visionäärisyys eivät ole tässä tehtävässä rasite vaan voivat jopa edesauttaa menestymistäsi.

Työ on aluksi määräaikainen vuoden 2020 loppuun, mutta voi jatkua tai muuttua pysyvämmäksikin riippuen siitä, miten uusi toimintamalli lähtee 'lentoon' ja osoittaa toimivuutensa haastavassa toimintaympäristössämme.

Työn aloitus 2.9.2019 tai sopimuksen mukaan.

Tehtävässä on 6 kk koeaika.

Ensimmäinen haastattelukierros toteutetaan ryhmähaastatteluna 20/21.8.2019. Haastateltaville lähetetään erillinen kutsu.

Jätä hakemus helsinkirekry.fi kautta.
 
 
Kelpoisuusehto:  Tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto.

Suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito.

Ennen valintapäätöstä hakijan on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa työhön kuuluvia tehtäviä.

 
Lisäksi edellytämme: - opintojen tai työkokemuksen kautta hankittua ymmärrystä digitaalisten palvelujen tuottamisesta, palvelumuotoilusta, robotiikka- ja keinoälytoteutukista
- aiempaa kokemusta vastaavista tehtävistä

 
Luemme eduksi: Sosiaali- ja terveystoimialan tuntemus.
Englannin kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito.
 
 
 
Helsingin kaupunki edistää henkilöstön yhdenvertaisuutta ja laaja-alaista tasa-arvoa.

 
Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja:
Tehtäväkohtainen palkka: 4051,76 euroa/kk
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus
Työaika: 36 h 45 min/ viikko
 
 
 
Lisätietoja tehtävästä antaa:
Tietojärjestelmäpäällikkö, Arja Rantanen
050 380 9635
arja.rantanen@hel.fi
5-7.8.19 tavoitettavissa puhelimitse klo 14-16
 
 
 Hae paikkaa