Avoimen työpaikan tiedot
 Takaisin työpaikkojen selailuun
 
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala - maailman vaikuttavin paikka oppia! Varhaiskasvatus ja esiopetus, perusopetus, lukiot, suomenkielinen ammatillinen koulutus ja vapaa sivistystyö muodostavat toimialan järjestämät palvelut. Toimialan hallinnossa vastaamme toimialan hallinto- ja tukipalveluiden tuottamisesta. Tule tekemään ja kehittämään kanssamme hallinto- ja tukipalveluita kokeilevasti ja yhdessä oppien.

Seuraa meitä: @HelsinkiOppii ja www.hel.fi/kasvatusjakoulutus
 
Barnskötare inom småbarnspedagogik, 2 työpaikkaa
 
Työavain 5-2781-19
Määräaikainen työsuhde  alkaen 05.08.2019 (päättyy 31.05.2020)
Hakuaika päättyy 22.07.2019  kello 16:00
Daghemmet Axel , Sjömansgatan 12  00150 Helsingfors
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Ruotsinkieliset palvelut / Varhaiskasvatus
Varhaiskasvatuksen lastenhoitajat
 
Tehtävän kuvaus: Kom och jobba i södra Helsingfors!
Två barnskötare behövs till våra barngrupper, bestående av de yngsta barnen och de äldre barnen i härlig nyfikenhetsålder! Personelen håller på med utveckling av samarbete gällande alla barn i hela huset! Samarbetet kan vara i form av tvärgrupper, lek utomhus, gemensamma utflykter, musikstunder, gympa i salen...
Vi har utevistelsen i Smedsparken, med bra samarbete tillsammans med parkens övriga användare!

Arbetslaget planerar, genomför samt utvärderar den pedagogiska verksamheten med barnen, samarbetar både med vårdnadshavarna samt med den övriga personalen i daghemmet. Läraren inom småbarnspedagogiken har huvudansvaret i arbetslaget. Vi har sammanlagt 4 grupper och 10 medarbetare i huset.
Daghemmet Axel är beläget i Femkanten, med mycket bra trafikförbindelser, både med bussar och spårvagnar.


 
 
Kelpoisuusehto:  Av sökande förutsätts grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning, grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen eller någon annan motsvarande lämplig examen där det ingår eller som kompletterats med tillräckligt omfattande examensdelar i vård, fostran och undervisning av barn (lagen om småbarnspedagogik 540/2018, 28 §, förordning 753/2018, 3 § och 4 §).

 
 
Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä
Lisäksi edellytämme: goda kunskaper i det svenska språket. Vi jobbar med pedagogisk dokumentation, så digi-kunskaper är värdefulla. Att barnskötaren har lust att jobba aktivt med barnen på daghemmet och visar intresse för att skapa goda förutsättningar för barnen att lära sig, är grunder för ett bra arbete.
 
Luemme eduksi: Pedagogisk och postiv inställning och goda kunskaper i växelverkan!
Glädje och lust att röra på sig är värdefullt, för vi är ofta ute, minst en gång per dag!
Vi erbjuder personalen trygg arbetsgivare, trevlig arbetsgemenskap, ivriga barn och nya möjligheter att göra ett bra arbete med framtidens beslutsfattare!

Kom och jobba med oss i stadsmiljö med alla möjligheter som vi har med hela Helsingfors som lärmiljö!
 
 
 
Helsingin kaupunki edistää henkilöstön yhdenvertaisuutta ja laaja-alaista tasa-arvoa.

 
Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja:
Tehtäväkohtainen palkka: 2149,94
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus
Työaika: 38 h 45 min/vecka
 
 
 
Lisätietoja tehtävästä antaa:
Linkki lisätietoihin
 
Chef för småbarnspedagogiken Jenni Tirronen
050 3624285
jenni.tirronen@hel.fi
 
Viceföreståndare Susanne Oksanen
0931080090
susanne.oksanen@hel.fi
 
 
 Hae paikkaa