Avoimen työpaikan tiedot
 Takaisin työpaikkojen selailuun
 
Maailman vaikuttavin paikka oppia!

Helsingin kasvatus ja koulutus on alallaan Suomen suurin ja monipuolisin. Järjestämme helsinkiläisille varhaiskasvatusta, esi- ja perusopetusta, lukio- ja ammatillista koulutusta sekä vapaan sivistystyön toimintaa. Asiakkaita meillä on 90 000, toimipaikkoja yli 700 ja työntekijöitä 13 000.
Opimme ja kokeilemme yhdessä. Tule mukaan mahtavaan joukkoomme!

Tutustu meihin osoitteessa www.hel.fi/kasvatusjakoulutus ja @HelsinkiOppii
 
Lehtori, matematiikka ja tietotekniikka
 
Työavain 5-2694-19
Määräaikainen virkasuhde  alkaen 01.08.2019 (päättyy 07.02.2020)
Hakuaika päättyy 31.07.2019  kello 14:00
Malmin peruskoulu , Talvelantie 1 00700 Helsinki
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Perusopetus / Perusopetuksen alueelliset palvelut
Opetusala
 
Tehtävän kuvaus: Kehitämme kouluissamme jatkuvasti pedagogiikkaa, oppimisympäristöjä ja toimintakulttuuria. Hyödynnämme koko kaupunkia kaikenikäisten oppimisen tilana. Digitaalinen teknologia mahdollistaa ja rikastuttaa oppimista. Kouluissamme on monenlaisia oppijoita. Tuemme yhteisöllistä ja yksilöllistä oppimista perustuen jokaisen oppijan vahvuuksiin. Arvostamme jokaista yksilönä. Meillä korostuvat hyvät vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot. Tule luomaan kanssamme maailman vaikuttavinta paikkaa oppia!

Avoinna on matematiikan ja tietotekniikan lehtorin tehtävä Malmin peruskoulussa.

Koulussamme opiskelee noin 700 oppilasta. Koulumme koostuu kolmesta eri opetuksen toimipisteestä, jotka ovat Talvela, Pohjola ja Kesälä. Talvelassa toimivat vuosiluokat 5.–9., Pohjolassa vuosiluokat 1.–4. ja Kesälässä vuosiluokat 1.–4. Koulussamme toimii neljä alueellista erityisluokkaa ja viisi autismin kirjon luokkaa eri toimipisteissä. Tehtävä sijoittuu pääsääntöisesti Talvelan toimipisteeseen.

Opetusryhmät ovat matematiikkaa, sekä yksi ryhmä valinnaista viestintätekniikkaa. Opettajalta odotetaan valmiutta ja halukuutta toimia tietotekniikan resurssiopettajana (samanaikaisopetusta) ja/tai tutoropettajana.
 
 
Kelpoisuusehto:  Kelpoisuus määräytyy asetuksen 1998/986 mukaan. Määräaikaisissa tehtävissä kelpoisuusvaatimukset täyttävien hakijoiden puuttuessa myös vaadittavaa kelpoisuutta vailla olevat hakijat otetaan huomioon. Määräaikaiseen virkasuhteeseen otettavan tulee toimittaa itseään koskeva lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) tarkoittama rikosrekisteriote. Hakemusasiakirjat ovat julkisia, eikä niitä palauteta. Ks. laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä.

 
 
Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä
Lisäksi edellytämme: hyviä vuorovaikutustaitoja ja kehittävää työotetta.
 
 
 
Helsingin kaupunki edistää henkilöstön yhdenvertaisuutta ja laaja-alaista tasa-arvoa.

 
Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja:
Sopimusala: OVTES Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus
 
 
 
Lisätietoja tehtävästä antaa:
Linkki lisätietoihin
 
rehtori Tomi Ojanen
09 3108 2553
tomi.ojanen@hel.fi
 
 
 Hae paikkaa