Avoimen työpaikan tiedot
 Takaisin työpaikkojen selailuun
 
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala vastaa kaupungin varhaiskasvatuksesta, esiopetuksesta, perusopetuksesta ja lukiokoulutuksesta, suomenkielisestä ammatillisesta koulutuksesta sekä vapaasta sivistystyöstä. Ammatillinen koulutus -palvelu järjestää suomenkielistä ammatillista perus- ja lisäkoulutusta oppilaitos- ja oppisopimusmuotoisena. Lisäksi palvelussa järjestetään näyttötutkintoon valmistavaa koulutusta ja näyttötutkintoja sekä nivelvaiheen koulutuksia, avoimia ammatillisia opintoja ja nuorten työpajatoimintaa sekä muuta ammatillista lisäkoulutusta.

 
Kauneudenhoitoalan tuntiopettaja
 
Työavain 5-2612-19
Määräaikainen virkasuhde  alkaen 05.08.2019 (päättyy 31.07.2020)
Hakuaika päättyy 24.07.2019  kello 16:00
Stadin ammatti- ja aikuisopisto , Vilppulantie 14 00700 Helsinki
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Lukio- ja ammatillinen koulutus ja vapaa sivistystyö / Ammatillinen koulutus
Opetusala
 
Tehtävän kuvaus: Ammatinopettajan tehtävät, hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinnossa (kauneudenhoitoala),
ohjaus- ja arviointitehtävät sekä toiminta monialaisissa opettajatiimeissä.

Hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinnon opetus- ja ohjaus Vilppulantien toimipaikassa käynnistyy ensimmäistä kertaa 1.8.2019, tästä johtuen tehtävä täytetään aluksi määräaikaisena.
 
 
Kelpoisuusehto:  kelpoisuusehdot ja kielitaitovaatimus määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun asetuksen 986/1998 (muutettu 1150/2017) ammatillisten opintojen opettajaa koskevien 13 §:n ja 17 §:n säännösten mukaan.
 
 
Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä
Lisäksi edellytämme: vahvaa kokemusta toisen asteen ammatillisesta ohjaus- ja opetustehtävistä kauneudenhoitoalalta, monipuolisia pedagogisia taitoja ja osaamisperusteisen pedagogiikan hallintaa, kokemusta työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjaamisesta, näyttöjen arvioinnista ja näyttöjen järjestämisestä, vahvaa ajantasaista kokemusta kauneudenhoitoalan hoitolatyöstä sekä hoitotyötaitojen käytännön osaamista, erinomaisia vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä innovatiivista ja joustavaa työotetta.

 
Luemme eduksi: monimuotoisten opiskeluryhmien kanssa työskentelyn sekä ryhmänohjaajan tehtävät, laajan kauneudenhoitoalan työelämäyhteistyöverkoston pääkaupunkiseudulla, yrittäjämäisen ohjausotteen ja yritystuntemuksen sekä digiosaamisen, englannin kielen taidon ja CIDESCO-tutkinnon.

Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja: Sopimusala OVTES, kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus osio C, liite 1.

Stadin ammatti- ja aikuisopistossa on vuosityöaika.

Virkasuhteen alussa on koeaika. Valitun on ennen virkamääräyksen antamista esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentin rikosrekisteriote.

Ryhmähaastattelut pidetään 30. ja 31.7. klo 14-16 Vilppulantie 14.
 
 
 
Helsingin kaupunki edistää henkilöstön yhdenvertaisuutta ja laaja-alaista tasa-arvoa.

 
Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja:
Sopimusala: OVTES Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus
 
 
 
Lisätietoja tehtävästä antaa:
koulutuspäällikkö Mari Pohjanpelto
050 5523 053
mari.pohjanpelto@hel.fi
23.7 klo 14-16 ja 24.7 klo 8-10
 
 
 Hae paikkaa