Avoimen työpaikan tiedot
 Takaisin työpaikkojen selailuun
 
Helsingin sosiaali- ja terveystoimi on alan johtava toimija ja uudistaja Suomessa. Kannustamme kaupunkilaisia ottamaan vastuuta omasta ja läheistensä hyvinvoinnista ja terveydestä sekä turvaamme avunsaannin sitä tarvitseville. Palvelukokonaisuuksiamme ovat perhe- ja sosiaalipalvelut, sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut sekä terveys- ja päihdepalvelut. Näiden toimintaa tukee keskitetty hallinto.
Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalveluihin kuuluvat Helsingin sairaala, neljä eri palvelualuetta sekä selvitys, arviointi ja sijoitus -toiminta.
 
Apulaisylilääkäri, kotihoidon lääkärit, vakinainen, 2 työpaikkaa
 
Työavain 7-1320-19
Vakinainen työsuhde
Hakuaika päättyy 30.08.2019  kello 16:00
Kotihoidon lääkärit , Lääkärinkatu 8, rak 1, F-porras 4. krs. 00250 Helsinki
Sosiaali- ja terveystoimiala, Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut / Helsingin sairaala
Lääkärit
 
Tehtävän kuvaus: Etsimme kahta apulaisylilääkäriä kotihoidon lääkärit -yksikköön. Toinen virka on uusi ja se on perustettu toiminnan laajenemisen vuoksi. Virat täytetään 1.11.2019 tai sopimuksen mukaan.

Kotihoidon lääkärit -yksikkö tuottaa lääkäripalveluja ja osallistuu toiminnan kehittämiseen kotihoidossa, ympärivuorokautisessa hoidossa sekä arviointi- ja kuntoutusyksiköissä. Potilaitamme ovat hauraat, toiminnanvajeiset ja monisairaat helsinkiläiset. Lisäksi annamme asiantuntijakonsultaatioita mm. palvelutarpeen arviointia tekeville sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille ja lääkinnälliseen kuntoutukseen liittyvissä kysymyksissä.

Uutena toimintamuotona aloitamme kotona tapahtuvan arvioinnin ja kuntoutuksen niille potilaille jotka eivät vielä ole kotihoidon asiakkaita. Etupainotteisella kokonaisvaltaisella geriatrisella arvioinnilla ja hoidon suunnittelulla pyrimme vaikuttamaan potilaittemme toimintakykyyn ja terveydentilaan suotuisasti ja ennaltaehkäisemään lisääntyvää palvelujen tarvetta.

Kehittämisorientoituneessa yksikössämme työskentelee noin 40 lääkäriä. Apulaisylilääkäreitä on tällä hetkellä seitsemän. Yksikköä johtaa ylilääkäri ja osa apulaisylilääkäreistä toimii terveyskeskuslääkäreiden lähiesimiehinä. Lääkäreiden kliininen työ on geriatrisesti orientoitunutta, itsenäistä ja vaihtelevaa lääkärin työtä moniammatillisissa tiimeissä.

Apulaisylilääkärin työnkuvaan kuuluu noin 40-60% kliinistä työtä kotihoidossa ja/tai asumispalveluissa. Kliiniseen työhön kuuluu myös apulaisylilääkärin erikoisalaan liittyvät konsultaatiot. Muu työ on ylilääkärin määräämiä erilaisia kehittämis- ja asiantuntijatehtäviä yksikön sisäisesti ja yli yksikkörajojen toimivissa moniammatillisissa ryhmissä. Sidosryhmissä toimiminen on keskeinen osa toiminnan kehittämistä. Osalla apulaisylilääkäreistä on lähiesimiestehtävien lisäksi johtoryhmätyöskentelyä. Apulaisylilääkärit osallistuvat uusien lääkäreiden perehdyttämiseen ja toimivat erikoistuvien lääkäreiden ohjaajina. Nyt haettaville apulaisylilääkärille ei työn aloittamisvaiheessa kuulu lähiesimiestehtäviä.

Tehtävässä menestyminen vaatii hyviä yhteistyötaitoja, itseohjautuvuutta, oma-aloitteisuutta ja joustavaa toimintaotetta.

Tervetuloa joukkoomme! Voit tutustua yksikköömme alla olevan linkin kautta.

Täytä hakemuksesi ensisijaisesti osoitteessa helsinkirekry.fi. Kirjallisen hakemuksen voit lähettää Helsingin kaupungin kirjaamoon, sosiaali- ja terveystoimi, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki. Kuoreen tunnus 7-1320-19. Käyntiosoite on Pohjoisesplanadi 11-13. Hakemusasiakirjat ovat julkisia eikä niitä palauteta.
 
 
Kelpoisuusehto:  Suomessa laillistettu lääkäri ja erikoislääkärin oikeudet erikoisalalla: yleislääketiede, geriatria tai sisätaudit.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Virkaan valitun on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa virkaan kuuluvia tehtäviä.
 
 
Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa
Luemme eduksi: suoritetut tai meneillään olevat johtamisopinnot, pitkän kokemuksen kliinisestä työstä vanhusväestön parissa perusterveydenhuollon ja/tai sosiaalihuollon toimintayksiköissä ja osoitetun kyvykkyyden kehittämistehtävien suunnittelussa ja läpiviennissä sekä oma-aloitteisuuden, itseohjautuvuuden, hyvät tiimityötaidot ja joustavan toimintaotteen työssä.
 
 
 
Helsingin kaupunki edistää henkilöstön yhdenvertaisuutta ja laaja-alaista tasa-arvoa.

 
Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja:
Sopimusala: LS Kunnallinen lääkärien virkaehtosopimus
Työaika: 38,25 h / viikko
 
 
 
Lisätietoja tehtävästä antaa:
Linkki lisätietoihin
 
Ylilääkäri Jonne Sirola
050 3427492
jonne.sirola@hel.fi
8.8.2019-23.8.2019
 
Apulaisylilääkäri Sanna Liitsola
040 3360361
sanna.liitsola@hel.fi
26.8.2019-30.8.2019
 
 
 Hae paikkaa