Avoimen työpaikan tiedot
 Takaisin työpaikkojen selailuun
 
Helsingin sosiaali- ja terveystoimi on alan johtava toimija ja uudistaja Suomessa. Kannustamme kaupunkilaisia ottamaan vastuuta omasta ja läheistensä hyvinvoinnista ja terveydestä sekä turvaamme avunsaannin sitä tarvitseville. Palvelukokonaisuuksiamme ovat perhe- ja sosiaalipalvelut, sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut sekä terveys- ja päihdepalvelut. Näiden toimintaa tukee keskitetty hallinto.
Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalveluihin kuuluvat Helsingin sairaala, neljä eri palvelualuetta sekä selvitys, arviointi ja sijoitus -toiminta.
 
Terveyskeskuslääkäri, kotihoidon lääkärit, vakinainen, 3 työpaikkaa
 
Työavain 7-1317-19
Vakinainen virkasuhde
Hakuaika päättyy 30.08.2019  kello 16:00
Kotihoidon lääkärit , työpiste sopimuksen mukaan 00250 Helsinki
Sosiaali- ja terveystoimiala, Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut / Helsingin sairaala
Lääkärit
 
Tehtävän kuvaus: Etsimme osaajia kolmeen terveyskeskuslääkärin virkaan kotihoidon lääkärit -yksikköön. Virat täytetään 1.11.2019 tai sopimuksen mukaan.

Kotihoidon lääkärin työ on geriatrisesti orientoitunutta, itsenäistä ja vaihtelevaa terveyskeskuslääkärin työtä neljän palvelualueen moniammatillisissa tiimeissä. Kohdistamme osaamisemme hauraiden, monisairaiden ja toiminnanvajeisten helsinkiläisten hyväksi. Työpisteemme sijaitsevat eri puolilla kaupunkia kotihoidossa, ympärivuorokautisen hoidon yksiköissä sekä arviointi- ja kuntoutusosastoilla. Toiveitasi kuunnellen työsi voi muodostua näiden eri palvelujen yhdistelmästä. Kokoonnumme säännöllisesti koulutuksellisissa kokouksissa. Yksikkömme lääkäreillä ei ole virka-ajan ulkopuolista päivystysvelvollisuutta.

Toimimme geriatrian ja yleislääketieteen erikoisalojen koulutuspaikkana. Suuressa, kehittyvässä yksikössämme työskentelee tällä hetkellä noin neljäkymmentä lääkäriä. Saat tukea työhösi laajasta kollegaverkostosta.

Kliinisen työn lisäksi kannustamme osallistumaan yksikkömme toiminnan kehittämiseen. Yksikköä johtaa ylilääkäri ja terveyskeskuslääkäreiden lähiesimiehinä toimivat alueelliset apulaisylilääkärit.

Uusimmassa Kunta10 -tutkimuksessa 93% lääkäreistämme suosittelisi työnantajaansa ystävilleen!

Tarjoamme sinulle kaupungin hyvät henkilöstöedut, esimerkiksi ammatillista kehittymistä tukevaa koulutusta. Autamme tarvittaessa työsuhdeasunnon saamisessa.

Yksiköstämme löytyy myös eripituisia sijaisuuksia esimerkiksi erikoistumispalveluja tarvitseville. Nimeämme geriatrian erikoislääkärin ohjaajaksesi.

Tervetuloa joukkoomme! Alla olevan linkin kautta pääset tutustumaan yksikköömme.

Täytä hakemuksesi ensisijaisesti osoitteessa helsinkirekry.fi. Kirjallisen hakemuksen voit lähettää Helsingin kaupungin kirjaamoon, sosiaali- ja terveystoimi, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki. Kuoreen tunnus 7-1317-19. Käyntiosoite on Pohjoisesplanadi 11-13. Hakemusasiakirjat ovat julkisia eikä niitä palauteta.
 
 
Kelpoisuusehto:  Suomessa laillistettu lääkäri.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Virkaan valitun on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa virkaan kuuluvia tehtäviä.
 
 
Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa
Luemme eduksi: Aiemman työkokemuksen lääkärinä kotihoidossa, sosiaalihuollon asumispalveluissa ja kuntoutusyksiköissä. Erikoislääkäreiden osalta erikoisalat: geriatria tai yleislääketiede. Muiden kuin erikoislääkäreiden osalta meneillään oleva erikoistuminen erikoisaloille geriatria tai yleislääketiede.
 
 
 
Helsingin kaupunki edistää henkilöstön yhdenvertaisuutta ja laaja-alaista tasa-arvoa.

 
Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja:
Sopimusala: LS Kunnallinen lääkärien virkaehtosopimus
Työaika: 38h 15 min / viikko
 
 
 
Lisätietoja tehtävästä antaa:
Linkki lisätietoihin
 
ylilääkäri Jonne Sirola
050 3427 492
jonne.sirola@hel.fi
8-23.8.2019
 
apulaisylilääkäri Sanna Liitsola
040 3360 361
sanna.liitsola@hel.fi
26-30.8.2019
 
 
 Hae paikkaa