Avoimen työpaikan tiedot
 Takaisin työpaikkojen selailuun
 
Maailman vaikuttavin paikka oppia!

Helsingin kasvatus ja koulutus on alallaan Suomen suurin ja monipuolisin. Järjestämme helsinkiläisille varhaiskasvatusta, esi- ja perusopetusta, lukio- ja ammatillista koulutusta sekä vapaan sivistystyön toimintaa. Asiakkaita meillä on 90 000, toimipaikkoja yli 700 ja työntekijöitä 13 000.
Opimme ja kokeilemme yhdessä. Tule mukaan mahtavaan joukkoomme!

Tutustu meihin osoitteessa www.hel.fi/kasvatusjakoulutus ja @HelsinkiOppii
 
Koulunkäyntiavustaja
 
Työavain 5-2555-19
Määräaikainen työsuhde  alkaen 06.08.2019 (päättyy 30.05.2020)
Hakuaika päättyy 26.07.2019  kello 16:00
Puistopolun peruskoulu , Punakiventie 4 00980 Helsinki
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Opetusala
 
Tehtävän kuvaus: Koulunkäyntiavustajan tehtävät erityisen tuen pienryhmässä, jossa on oppilaita luokka-asteilta 1-3.
Tehtävään kuuluu oppilaiden noutoa ja saattamista taksille sekä mahdollisesti iltapäivätoimintaa.
Työtunteja 26 h viikossa. Työsuhteen alettua selviää, onko mahdollisuutta lisätunteihin.

Vuosiluokilla 1-9/10, yhtenäisessä peruskoulussa sekä erityis- ja sairaalakoulussa toimiva koulunkäyntiavustaja palkataan enintään 26 h 20 min (sisältää kikyn) viikkotunnin työajalle.

Koulunkäyntiavustajat otetaan Helsingin kaupungin palvelukseen ja työsopimukseen kirjataan ensimmäinen toimipaikka. Toimipaikka määräytyy kulloinkin käytettävissä olevien koulunkäyntiavustajaresurssien perusteella ja voi vaihtua vuosittain.

Kaikkiin uusiin vakinaisiin työsopimuksiin tulee 30 vrk:n kesäkeskeytys.
Koulunkäyntiavustajan kokonaistuntimäärä voidaan tarkistaa lukuvuosi kerrallaan koulun resurssin puitteissa koulun toiminta-ajaksi.
 
 
Kelpoisuusehto:  Koulunkäyntiavustajan tutkinto tai muu soveltuva koulutus.
Tehtävään otettavan tulee toimittaa itseään koskeva lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) tarkoittama rikosrekisteriote. Ks. laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä.

 
 
Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä
Luemme eduksi: Arvostamme omaa osaamistaan aktiivisesti kehittävää ammattilaista, jolla on hyvät vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot sekä ratkaisukeskeiset toimintatavat. Puistopolun peruskoulussa käytetään vahvuuspedagogiikkaa, johon perehtyminen luetaan myös eduksi.
 
 
 
Helsingin kaupunki edistää henkilöstön yhdenvertaisuutta ja laaja-alaista tasa-arvoa.

 
Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja:
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus
 
 
 
Lisätietoja tehtävästä antaa:
Linkki lisätietoihin
 
Virka-apulaisrehtori Satu Arokari
040-3362424
satu.arokari@hel.fi
 
 
 Hae paikkaa