Avoimen työpaikan tiedot
 Takaisin työpaikkojen selailuun
 
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala - maailman vaikuttavin paikka oppia! Varhaiskasvatus ja esiopetus, perusopetus, lukiot, suomenkielinen ammatillinen koulutus ja vapaa sivistystyö muodostavat toimialan järjestämät palvelut. Toimialan hallinnossa vastaamme toimialan hallinto- ja tukipalveluiden tuottamisesta. Tule tekemään ja kehittämään kanssamme hallinto- ja tukipalveluita kokeilevasti ja yhdessä oppien.

Seuraa meitä: @HelsinkiOppii ja www.hel.fi/kasvatusjakoulutus
 
Lärare inom småbarnspedagogik, 3 työpaikkaa
 
Työavain 5-2430-19
Vakinainen työsuhde  alkaen 01.08.2019
Hakuaika päättyy 24.06.2019  kello 16:00
Daghemmet Axel , Sjömansgatan 12 00150 Helsingfors
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Ruotsinkieliset palvelut / Varhaiskasvatus
Varhaiskasvatuksen opettajat
 
Tehtävän kuvaus: Du som är utbildad lärare eller snart färdigtutbildad lärare inom småbarnspedagogik, här har du ett nytt jobb!

Vårt daghem har behov av att hitta tre duktiga pedagoger till två olika grupper!

Lärare inom småbarnspedagogik har det pedagogiska ansvaret över planerande, förverkligande och utvärderande av arbetet enligt den nya Planen för småbarnspedagogik i Helsingfors. Arbetslaget består av lärare och barnskötare, som samarbetar med de andra barngrupperna i hela huset. Planeringstid för lärare är 5 timmar i veckan, både enskilt och tillsammans med de andra lärarna.
Vi på daghemmet Axel vill erbjuda barnen en trygg, rolig och intressant vardag, med vuxna som bryr sig om dem och vill upptäcka nya saker och ser hela Helsingfors som inlärningsmiljö!
Vi har sammanlagt fem barnträdgårdslärare och fem barnskötare i huset.


Daghemmet Axel ligger i Rödbergen med bra trafikförbindelser både med bussar och spårvagnar.


 
 
Kelpoisuusehto:  Behörighet enligt lagen om småbarnspedagogik (540/2018) eller enligt övergångsbestämmelse (75 §): pedagogie kandidat (barnträdgårdslärare), lämplig yrkeshögskoleexamen eller tidigare motsvarande examen på institutnivå, t.ex. barnträdgårdslärare eller socialpedagog (lag 272/2005 och förordning 608/2005).

Den som anställs ska uppvisa ett av stadens företagshälsovård utfärdat eller godkänt intyg över sin lämplighet för befattningen
 
 
Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä
Lisäksi edellytämme: I arbetet på svenskspråkigt daghem behövs goda kunskaper i svenska språket.
Samarbetsförmåga både med vårdnadshavarna och den överiga personalen.
Digi-kunskaper är ett plus, för vi har lärplattor som används med barnen och för pedagogisk dokumentation.

 
Luemme eduksi: *Pedagogisk och postiv inställning samt goda kunskaper i växelverkan!
*Professionellt arbetsgrepp och vilja att utveckla sin egen professionalism är värdefulla egenskaper hos pedagoger
*Arbetsglädje som för med sig motivation och motivation som för med sig arbetsglädje!

! Kom och ta ett nytt grepp om arbetet som lärare inom småbarnspedagogik !

 
 
 
Helsingin kaupunki edistää henkilöstön yhdenvertaisuutta ja laaja-alaista tasa-arvoa.

 
Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja:
Tehtäväkohtainen palkka: 2593,84
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus
Työaika: 38 h 45 min / vecka
 
 
 
Lisätietoja tehtävästä antaa:
Linkki lisätietoihin
 
Chef för småbarnspedagogik Jenni Tirronen
050 3624285
jenni.tirronen@hel.fi
 
viceföreståndare Susanne Oksanen
0931080090
susanne.oksanen@hel.fi
 
 
 Hae paikkaa