Avoimen työpaikan tiedot
 Takaisin työpaikkojen selailuun
 
Helsingissä aloitti kesäkuussa 2017 uusi kasvatuksen ja koulutuksen toimiala. Suomenkielinen ammatillinen koulutus yhdessä varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen, sekä perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja vapaan sivistystyön kanssa muodostavat toimialan järjestämät palvelut. Uudella toimialalla haluamme tuottaa ja luoda yhdessä helsinkiläisten kanssa osallistavaa, avointa ja lähellä käytännön työelämää olevaa ammatillista koulutusta. Tule tekemään ja kehittämään kanssamme tulevaisuuden ammatillista koulutusta!

Seuraa meitä: @HelsinkiOppii ja www.hel.fi/kasvatusjakoulutus
 
Tuntiopettaja, sähkö- ja automaatioalan perustutkinto
 
Työavain 5-2416-19
Määräaikainen virkasuhde  alkaen 19.08.2019 (päättyy 31.07.2020)
Hakuaika päättyy 31.07.2019  kello 16:00
Stadin ammatti- ja aikuisopisto, kampus 5 , Sturenkatu 18-22 00510 Helsinki
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Lukio- ja ammatillinen koulutus ja vapaa sivistystyö / Ammatillinen koulutus
Opetusala
 
Tehtävän kuvaus: Sähkö- ja automaatioalan perustutkinnon ammatillisten opintojen opettaminen.


 
 
Kelpoisuusehto:  Kelpoisuusehdot ja kielitaitovaatimus määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun asetuksen 986/1998 ammatillisten opintojen opettajaa koskevien 13 §:n (28.12.2017/1150) ja 17 §:n (18.12.2003/1133) säännösten mukaan.

Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja:
Sopimusala OVTES, kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus osio C, liite 1.

Voit jättää hakemuksen myös Helsingin kaupungin kirjaamoon osoitteeseen Helsingin kaupungin kirjaamo, Stadin ammattiopisto, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki. Käyntiosoite Pohjoisesplanadi 11–13. Kaikki hakemukset ovat julkisia.
 
 
Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä
Lisäksi edellytämme: Sähkö- ja työturvallisuusmääräysten tuntemusta, sähkötekniikan, elektroniikan ja tietotekniikan vahvaa perusosaamista ja siihen liittyvää asennusosaamista, opettajakokemusta ammatillisesta koulutuksesta, hyviä tiimityötaitoja sekä vähintään opistotason insinöörin tutkintoa. Tehtävässä edellytetään myös valmiutta opetuksen kehittämiseen ammatillisen koulutuksen reformin pedagogisten tavoitteiden mukaisesti.
 
Luemme eduksi: Kokemuksen HOKS:ien laadinnasta, CADS- osaamisen ja monipuoliset digitaaliset taidot, alan työelämäverkostoissa toimimisen, ohjaavan työotteen osaamisen, kokemuksen maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden ohjaamisesta ja yksilöllisten opetusjärjestelyjen suunnittelusta.

Virkasuhteen alussa on koeaika. Valitun on ennen virkamääräyksen antamista esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentin rikosrekisteriote. Hakijan tulee sähköisessä haussa ilmoittaa tutkintoon kuuluvat pää- ja sivuaineet sekä suoritetut opintoviikot tai opintopisteet, suoritettu opettajan koulutus ja ammatillisten opintojen opettajan kohdalla työelämäkokemus tehtävää vastaavalla alalla. Huomiomme myös ilman opettajan kelpoisuutta olevat hakijat.


 
 
 
Helsingin kaupunki edistää henkilöstön yhdenvertaisuutta ja laaja-alaista tasa-arvoa.

 
Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja:
Sopimusala: OVTES Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus
 
 
 
Lisätietoja tehtävästä antaa:
koulutuspäällikkö Kim Polamo
09 310 21440
 
 
 Hae paikkaa