Avoimen työpaikan tiedot
 Takaisin työpaikkojen selailuun
 
Helsingin kaupungin keskushallintovirasto, kaupunginkanslia, on kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja pormestarikunnan yleinen suunnittelu-, valmistelu- ja toimeenpanoelin. Teemme työtä näköalapaikalla suomalaisen kaupunkikehityksen kärjessä.

Sisäinen tarkastus avustaa kaupungin johtoa varmistamalla ja arvioimalla
objektiivisesti ja riippumattomasti hyvän johtamis- ja hallintotavan toteutumista
sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan että konsernivalvonnan tuloksellisuutta.

 
Johtava sisäinen tarkastaja
 
Työavain 47-52-19
Vakinainen työsuhde
Hakuaika päättyy 11.07.2019  kello 16:00
Sisäinen tarkastus , Unioninkatu 25 00100 Helsinki
Kaupunginkanslia
Hallinto- ja toimistoala
 
Tehtävän kuvaus: Johtavan sisäisen tarkastajan tarkastusalueena on tietohallinto ja tietojärjestelmät keskushallinnossa ja toimialoilla. Hän toimii ICT-tarkastustiimin vetäjänä ja tarkastustyön laadun auditoijana. Tehtävänä on tuottaa arviointitietoa hyvän johtamis- ja hallintotavan toteutumisesta sekä kau-pungin hallinnon sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tuloksellisuudesta. Lisäksi työ sisältää sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan konsultointia. Sisäisen tarkastuksen työ muodostuu vuosisuunnitelman mukaisista tarkastuksista, johdon toimeksiannoista ja annettujen kehittämissuosi-tusten toteutumisen seurannasta. Sisäinen tarkastus on näköalapaikka kaupungin toimintoihin, sisäiseen valvontaan ja riskienhallintaan.

 
 
Kelpoisuusehto:  Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja Certified Information Systems Auditor (CISA).
 
Lisäksi edellytämme: Oma-aloitteisuutta, kykyä itsenäiseen työskentelyyn, analyyttistä ajattelutapaa, hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, kykyä sujuvaan kirjalliseen ilmaisuun ja esiintymistaitoa.
 
Luemme eduksi: Työkokemuksen sisäisestä tarkastuksesta, Helsingin kaupungin hallinnon tuntemuksen, taloushallinnon tuntemuksen sekä riskienhallinnan osaamisen.
 
 
 
Helsingin kaupunki edistää henkilöstön yhdenvertaisuutta ja laaja-alaista tasa-arvoa.

 
Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja:
Tehtäväkohtainen palkka: 4453,51 e/kk
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus
Työaika: 36 h 45 min viikossa
 
 
 
Lisätietoja tehtävästä antaa:
Sisäisen tarkastuksen päällikkö Sari Kyllönen
(09) 310 36582
 
Sisäinen tarkastaja Pirjo Jalonen
(09) 310 36579
 
 
 Hae paikkaa