Avoimen työpaikan tiedot
 Takaisin työpaikkojen selailuun
 
Maailman vaikuttavin paikka oppia!

Helsingin kasvatus ja koulutus on alallaan Suomen suurin ja monipuolisin. Järjestämme helsinkiläisille varhaiskasvatusta, esi- ja perusopetusta, lukio- ja ammatillista koulutusta sekä vapaan sivistystyön toimintaa. Asiakkaita meillä on 90 000, toimipaikkoja yli 700 ja työntekijöitä 13 000.
Opimme ja kokeilemme yhdessä. Tule mukaan mahtavaan joukkoomme!

Tutustu meihin osoitteessa www.hel.fi/kasvatusjakoulutus ja @HelsinkiOppii
 
Tuntiopettaja, kuvataide
 
Työavain 5-2369-19
Määräaikainen virkasuhde  alkaen 06.08.2019 (päättyy 30.05.2020)
Hakuaika päättyy 19.06.2019  kello 16:00
Helsingin kuvataidelukio , Torkkelinkatu 6 00500 Helsinki
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Lukio- ja ammatillinen koulutus ja vapaa sivistystyö / Lukiokoulutus
Opetusala
 
Tehtävän kuvaus: Kehitämme kouluissamme jatkuvasti pedagogiikkaa, oppimisympäristöjä ja toimintakulttuuria. Hyödynnämme koko kaupunkia kaikenikäisten oppimisen tilana. Digitaalinen teknologia mahdollistaa ja rikastuttaa oppimista. Kouluissamme on monenlaisia oppijoita. Tuemme yhteisöllistä ja yksilöllistä oppimista perustuen jokaisen oppijan vahvuuksiin. Arvostamme jokaista yksilönä. Meillä korostuvat hyvät vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot. Tule luomaan kanssamme maailman vaikuttavinta paikkaa oppia!

Avoinna ovat määräaikaisen tuntiopettajan tehtävät Helsingin kuvataidelukiossa (erityistehtävälukio). Tehtävään kuuluu valtakunnallisten kuvataidekurssien ja erityisen tehtävän mukaisten kuvataideainekurssien opettaminen.
 
 
Kelpoisuusehto:  Kelpoisuus määräytyy asetuksen 1998/986 mukaan. Määräaikaisissa tehtävissä kelpoisuusvaatimukset täyttävien hakijoiden puuttuessa myös vaadittavaa kelpoisuutta vailla olevat hakijat otetaan huomioon. Määräaikaiseen virkasuhteeseen otettavan tulee toimittaa itseään koskeva lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) tarkoittama rikosrekisteriote. Hakemusasiakirjat ovat julkisia, eikä niitä palauteta. Ks. laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä.

 
 
Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä
Lisäksi edellytämme: - taidehistorian opintoja
- kokemusta taidehistorian opettamisesta lukiossa, ja intoa kehittää uusia tapoja sen opettamiseen
- kulttuuriperinnön käsitteen tuntemusta ja mielenkiintoa liittää se osaksi taidehistorian opetusta
- nykytaiteen opintoja esimerkiksi valokuvauksesta, liikkuvasta kuvasta, installaatiotaiteesta ja/tai performanssitaiteesta
- laajaa kiinnostusta nykytaiteeseen ja näkemystä kehittää nykytaiteen toimintatapojen roolia opetuksessa
- mielenkiintoa ja intoa osallistua Helsingin kuvataidelukion seuraavan opetussuunnitelman koulukohtaisten kurssien laadintaan 2019-2020
- innostuneisuutta jatkuvaan opetuksen ja koulun muun toiminnan kehittämistyöhön
-kokemusta kuvataiteen erityislukiossa opettamisesta
-kykyä toimia aineenopettajatiimissä rakentavasti ja joustavasti
 
Luemme eduksi: -halun kehittyä ICT- taidoissa
-valmiuden opiskella koulun AV-tekniikan käytön ja toimia Av-tukihenkilönä
 
 
 
Helsingin kaupunki edistää henkilöstön yhdenvertaisuutta ja laaja-alaista tasa-arvoa.

 
Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja:
Sopimusala: OVTES Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus
 
 
 
Lisätietoja tehtävästä antaa:
Linkki lisätietoihin
 
rehtori Tarja Aro
09 310 82365
tarja.aro@hel.fi
0503069577
 
 
 Hae paikkaa