Avoimen työpaikan tiedot
 Takaisin työpaikkojen selailuun
 
Helsingin sosiaali- ja terveystoimi on alan johtava toimija ja uudistaja Suomessa. Kannustamme kaupunkilaisia ottamaan vastuuta omasta ja läheistensä hyvinvoinnista ja terveydestä sekä turvaamme avunsaannin sitä tarvitseville. Palvelukokonaisuuksiamme ovat perhe- ja sosiaalipalvelut, sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut sekä terveys- ja päihdepalvelut. Näiden toimintaa tukee keskitetty hallinto. Perhe- ja sosiaalipalveluihin kuuluvat lapsiperheiden hyvinvointi ja terveys, lastensuojelu, nuorten palvelut ja aikuissosiaalityö sekä vammaistyö.
 
Sosiaalityöntekijä, Sijoituksen sosiaalityö, laitoshoito, vakinainen
 
Työavain 7-1246-19
Vakinainen virkasuhde
Hakuaika päättyy 24.06.2019  kello 16:00
Sijoituksen sosiaalityö , Sturenkatu 8 00510 Helsinki
Sosiaali- ja terveystoimiala, Perhe-ja sosiaalipalvelut / Lastensuojelu
Sosiaaliala
 
Tehtävän kuvaus: Haemme sosiaalityöntekijää vakinaiseen virkaan lastensuojelun sijoituksen sosiaalityön laitoshoidon työryhmään. Palvelusuhde alkaa 1.7.2019 tai sopimuksen mukaan.

Tehtäviisi kuuluu sijoituksen aikainen lapsen vastuusosiaalityö lapsen ja lapsen vanhempien kanssa sekä yhteistyö sijaishuoltopaikan ja lapsen muun verkoston kanssa. Työsi on mielekästä, haastavaa ja palkitsevaa lastensuojelun kuntouttavalla sektorilla. Työ edellyttää valmiutta matkustamiseen.

Työ sopii sinulle, jos pidät vaihtelevasta työstä ja sinulla on kykyä itsenäiseen toimintaan ja työskentelyyn työparina, tiimissä ja erilaisissa verkostoissa. Käytössämme on kannettavat tietokoneet ja sinulla on mahdollisuus etätyöhön. Joustava työaika tukee työn suunnittelua ja jaksamista.

Sijoituksen sosiaalityössä toimii yhteensä kahdeksan työryhmää, joista kolme laitoshoidon tehtävissä ja viisi perhehoidon tehtävissä. Jokaisessa työryhmässä on johtava sosiaalityöntekijä ja 5-7 sosiaalityöntekijää. Kehitämme toimintaamme aktiivisesti.

Jokaisella tiimillä on oma ryhmätyönohjaus. Lisäksi sijoituksen sosiaalityön tukena ovat kaksi sosiaaliohjaajaa, asiakasohjauksen sijoittajasosiaalityöntekijät sekä toimistotyöntekijät. Työryhmissämme on toimivat rakenteet ja suunnitelmallinen perehdytys. Säännöllinen lähiesimiehen ja tiimin tuki ovat tärkeä osa sosiaalityön toteuttamista. Lisäksi yhteistyörakenteet sekä oman organisaation sisällä että ulkopuolisten yhteistyökumppaneiden kanssa mahdollistavat lapsen edun mukaisen moniammatillisen sosiaalityön.

Työnantajana tarjoamme sinulle henkilöstöetuja, kuten monipuolisia koulutusmahdollisuuksia ja työsuhdematkalipun. Autamme tarvittaessa työsuhdeasunnon hankkimisessa. Sijoituksen sosiaalityössä toimii oma aktiivinen virkistyskerho. Voit tutustua Helsingin kaupungin tarjoamiin henkilöstöetuihin tarkemmin osoitteessa helsinkirekry.fi.

Noudatamme 6 kuukauden koeaikaa.

Täytä hakemuksesi ensisijaisesti osoitteessa helsinkirekry.fi. Kirjallisen hakemuksen voit lähettää Helsingin kaupungin kirjaamoon, sosiaali- ja terveystoimiala, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki. Käyntiosoite on Pohjoisesplanadi 11-13. Hakemukset ovat julkisia eikä niitä palauteta.
 
 
Kelpoisuusehto:  Kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain 817/2015 (7 §) mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Valitun on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa virkaan kuuluvia tehtäviä.


 
 
Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä
 
Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa
Lisäksi edellytämme: tehtävän vaativuuden mukaista osaamista, hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja ja hyvää kirjallista ilmaisukykyä sekä soveltuvuutta tehtävään.
 
Luemme eduksi: kokemuksen lastensuojelun ja laitoshoidon sosiaalityöstä. Lisäksi toivomme hakijalta hyvää tietoteknistä osaamista sekä innostunutta ja kehittämismyönteistä työotetta.
 
 
 
Helsingin kaupunki edistää henkilöstön yhdenvertaisuutta ja laaja-alaista tasa-arvoa.

 
Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja:
Tehtäväkohtainen palkka: 3530,20
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus
Työaika: 38 h 15 min
 
 
 
Lisätietoja tehtävästä antaa:
Linkki lisätietoihin
 
johtava sosiaalityöntekijä Aule Lille
09 310 79 358
aule.lille@hel.fi
 
 
 Hae paikkaa