Avoimen työpaikan tiedot
 Takaisin työpaikkojen selailuun
 
Helsingin sosiaali- ja terveystoimi on alan johtava toimija ja uudistaja Suomessa. Kannustamme kaupunkilaisia ottamaan vastuuta omasta ja läheistensä hyvinvoinnista ja terveydestä sekä turvaamme avunsaannin sitä tarvitseville. Palvelukokonaisuuksiamme ovat perhe- ja sosiaalipalvelut, sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut sekä terveys- ja päihdepalvelut. Näiden toimintaa tukee keskitetty hallinto. Terveys- ja päihdepalveluihin kuuluvat psykiatria- ja päihdepalvelut, suun terveydenhuolto sekä terveysasemat ja sisätautien poliklinikka.
 
Sosiaaliterapeutti, Nuorisoasema, vakinainen
 
Työavain 7-1123-19
Vakinainen työsuhde
Hakuaika päättyy 25.06.2019  kello 16:00
Nuorisoasema , Siltasaarenkatu 4, 6. krs 00530 Helsinki
Sosiaali- ja terveystoimiala, Terveys- ja päihdepalvelut / Psykiatria- ja päihdepalvelut
Sosiaaliala
 
Tehtävän kuvaus: Haemme sosiaaliterapeuttia vakinaiseen toimeen Helsingin kaupungin päihdepalveluihin Nuorisoasemalle. Tehtävä täytetään sopimuksen mukaan.

Nuorisoasema kuuluu hallinnollisesti psykiatria- ja päihdepalveluihin ja se palvelee koko Helsinkiä. Nuorisoasema on nuorten erityistason avohoitoyksikkö, joka palvelee 13-23 vuotiaita päihteitä käyttäviä tai lievillä mielenterveyden häiriöillä oireilevia tai päihdeperheissä varttuneita nuoria ja heidän läheisiään. Nuorilla voi olla myös rahapeli- tai nettiriippuvuus.

Nuorisoasemalla sosiaaliterapeutin tehtävänä on hoitaa nuoria ja heidän perheitään. Hoitotyö on sekä yksilö- että ryhmämuotoista. Nuorisoasematyössä korostuu työskentely nuorten verkostojen kanssa. Sosiaaliterapeutti toimii moniammatillisessa työryhmässä oman alansa asiantuntijana.

Kiinnostus ja innostus pitkäjänteistä, erilaisia työkaluja monipuolisesti hyödyntävää psykososiaalista kuntoutusta kohtaan on tehtävän menestyksellisen hoitamisen kannalta välttämätöntä. Työnohjaus on järjestetty.

Tarjoamme kaupungin henkilöstöedut. Katso lisää alla kohdasta linkki lisätietoihin.

Jätä hakemuksesi osoitteessa helsinkirekry.fi.

 
 
Kelpoisuusehto:  Kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain 817/2015 (7 §) mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus tai psykologian maisteri (ylempi korkeakoulututkinto) ja laillistus Suomessa tai sosiaalipsykologin koulutus.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.


Ennen valintapäätöstä hakijan on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa työhön kuuluvia tehtäviä.
 
 
Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä
Lisäksi edellytämme: Hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä asiakastyössä että työyhteisössä, kykyä oman työn suunnitteluun, kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja parityöhön sekä kiinnostusta moniammatilliseen tiimityöhön.
 
Luemme eduksi: Kokemuksen päihde- ja/tai mielenterveystyöstä sekä nuorten kanssa työskentelystä ja kokemuksen ryhmänohjaajana toimimisesta sekä Helsingin palvelujärjestelmän tuntemuksen.
 
 
 
Helsingin kaupunki edistää henkilöstön yhdenvertaisuutta ja laaja-alaista tasa-arvoa.

 
Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja:
Tehtäväkohtainen palkka: 3045.35 €/kk
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus
Työaika: 38.25 t/vk
 
 
 
Lisätietoja tehtävästä antaa:
Linkki lisätietoihin
 
psykososiaalisen työn päällikkö Aila Ronkanen
09 310 42970
aila.ronkanen@hel.fi
lomalla 3.-9.6.2019
 
johtava sosiaalityöntekijä Tuija Hätönen
09 310 42933
tuija.hätönen@hel.fi
 
 
 Hae paikkaa