Avoimen työpaikan tiedot
 Takaisin työpaikkojen selailuun
 
Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen toimiala on Suomen suurin ja monipuolisin varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen, lukio- ja ammatillisen koulutuksen sekä vapaan sivistystyön opetuksen järjestäjä. Palvelemme vuosittain 140 000 helsinkiläistä yli 700 toimipaikassa 13 000 työntekijän osaamisella. Mahdollistamme elinikäisen oppimisen kaikille kaupunkilaisille.

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus @HelsinkiOppii
 
Kuraattori, 3 työpaikkaa
 
Työavain 5-1882-19
Vakinainen työsuhde  alkaen 01.08.2019
Hakuaika päättyy 29.05.2019  kello 16:00
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Toisen asteen opiskelijahuolto , Töysänkatu 2D 00510 Helsinki
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Lukio- ja ammatillinen koulutus ja vapaa sivistystyö / Toisen asteen opiskelijahuollon palvelut
Opetusala
 
Tehtävän kuvaus: Toisen asteen opiskelijahuoltoon haetaan kolmea kuraattoria vakituiseen työsuhteeseen 1.8.2019 alkaen. Kuraattorit antavat oppilas- ja opiskelijahuoltolain (1287/2013) mukaisia kuraattoripalveluita kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla, lukioiden ja ammatillisen koulutuksen palvelukokonaisuudessa. Asiakaskunta koostuu nuorista ja aikuisista.

Kuraattorin työnkuva koostuu yhteisöllisestä oppilaitoskohtaisesta opiskelijahuollosta sekä yksilökohtaisesta asiakastyöstä. Asiakastyössä korostuu erityisesti opiskelijan opiskelukyvyn, hyvinvoinnin ja sosiaalisten valmiuksien tukeminen.

Kuraattorin työssä pääset vaikuttamaan itsenäisenä sosiaalialan asiantuntijana oppilaitoksessa sekä toimimaan työparina, että osana erilaisia tiimejä. Kuraattorin työssä olet aitiopaikalla vaikuttamassa ja kehittämässä toisen asteen opiskelijahuollon palveluilta yhdessä energisen kuraattoritiimin kanssa.

Työskentely tapahtuu oppilaitoksissa. Työnkuva on monipuolinen ja haastava, joten se tarjoaa hyvän mahdollisuuden jatkuvaan ammatilliseen kehittymiseen. Tarjoamme sinulle hyvän perehdytyksen ja mentrointia. Lisäksi täydennyskoulutamme henkilökuntaamme jatkuvasti.

Helsingin kaupungilla myös palkitaan hyvästä työsuorituksesta esim. kerta- ja tulospalkkiolla.
 
 
Kelpoisuusehto:  Kuraattorina voi toimia vähintään sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 8 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkeakoulututkinnon suorittanut henkilö, taikka henkilö, jolla on soveltuva korkeakoulututkinto, ja suoritettuna sosiaalialan aineopinnot tai vähintään kahden vuoden työkokemus kuraattorin tai sitä vastaavasta sosiaalialan tehtävästä.

Tehtävään otettavan tulee toimittaa itseään koskeva lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) tarkoittama rikosrekisteriote. Ks. laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä.

 
 
Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä
Luemme eduksi: Etsimme joukkoomme henkilöä, joka uskaltaa tarttua haasteisiin ja etsiä niihin ratkaisuja luovilla menetelmillä. Henkilöä, joka uskaltaa kysyä ja reflektoida, ja tehdä työtä osana ammatillista ja moniammatillista ryhmää. Henkilöä, joka tuo oman panoksensa työmuotojen kehittämiseen ja niiden käyttöönottoon.
 
 
 
Helsingin kaupunki edistää henkilöstön yhdenvertaisuutta ja laaja-alaista tasa-arvoa.

 
Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja:
Tehtäväkohtainen palkka: 2767,54 - 3065,75 €/kk
Työaika: 38 h 15 min
 
 
 
Lisätietoja tehtävästä antaa:
johtava kuraattori Sirpa Seppälä
(09) 310 36838
ti 21.5. klo 9-10, pe 24.5. klo 9-10, ti 28.5. klo 15-16
 
opiskelijahuollon päällikkö Crister Nyberg
(09) 310 86 659
 
 
 Hae paikkaa