Avoimen työpaikan tiedot
 Takaisin työpaikkojen selailuun
 
Maailman vaikuttavin paikka oppia!

Helsingin kasvatus ja koulutus on alallaan Suomen suurin ja monipuolisin. Järjestämme helsinkiläisille varhaiskasvatusta, esi- ja perusopetusta, lukio- ja ammatillista koulutusta sekä vapaan sivistystyön toimintaa. Asiakkaita meillä on 90 000, toimipaikkoja yli 700 ja työntekijöitä 13 000.
Opimme ja kokeilemme yhdessä. Tule mukaan mahtavaan joukkoomme!

Tutustu meihin osoitteessa www.hel.fi/kasvatusjakoulutus ja @HelsinkiOppii
 
Erityisopettajaja
 
Työavain 5-1876-19
Määräaikainen virkasuhde  alkaen 01.08.2019 (päättyy 31.07.2020)
Hakuaika päättyy 29.05.2019  kello 16:00
Pitäjänmäen peruskoulu , Viinenkuja 6 00370 Helsinki
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Perusopetus / Perusopetuksen alueelliset palvelut
Opetusala
 
Tehtävän kuvaus: Kehitämme kouluissamme jatkuvasti pedagogiikkaa, oppimisympäristöjä ja toimintakulttuuria. Hyödynnämme koko kaupunkia kaikenikäisten oppimisen tilana. Digitaalinen teknologia mahdollistaa ja rikastuttaa oppimista. Kouluissamme on monenlaisia oppijoita. Tuemme yhteisöllistä ja yksilöllistä oppimista perustuen jokaisen oppijan vahvuuksiin. Arvostamme jokaista yksilönä. Meillä korostuvat hyvät vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot. Tule luomaan kanssamme maailman vaikuttavinta paikkaa oppia!

Avoinna on lukuvuoden sijaisuus ote-opetukseen.

Mitä on ote-opetus?

Ote on määräaikainen erityisen tuen ratkaisu 7.-9.-luokkalaisille, joiden opiskelu takkuaa ja joiden on vaikea tulla kouluun. Ote-opetuksen tukena on Ote-perhetyö. Koulunkäyntiä ja sitä tukevaa perhetyötä suunnitellaan yhdessä nuoren ja perheen kanssa. Yhdessä sovitaan mitä opiskellaan ja kuinka paljon. Suunnitelma kirjataan henkilökohtaiseen opetuksen järjestämistä koskevaan suunnitelmaan (HOJKS).

Perhetyön tapaamisten painopiste on nuoressa. Tapaamiset nuoren kanssa toteutetaan sovitusti koulussa tai vapaa-ajalla. Nuori opiskelee Ote-opettajan ohjauksessa yksin ja/tai pienryhmässä sovitusti Ote-alueen kouluissa. Nuorta tuetaan opiskelemaan mahdollisimman paljon oman koulun oppitunneilla. Tavoitteena on, että nuoren koulunkäynti saadaan yhteistyössä sujumaan.

Pitäjänmäen peruskoulu on yhtenäinen peruskoulu, jolla on pitkät perinteet alueen lähikouluna. Koulumme on hyvin monimuotoinen. Perusopetuksen luokka-asteiden 1-9 lisäksi koulussamme järjestetään 11-vuotista perusopetusta kuulovammaisille oppilaille (kuusi opetusryhmää). Lisäksi koulussa on neljä alueellista erityisluokkaa ja yksi tuettu erityisluokka. Oppilaita Pitäjänmäen peruskoulussa on noin 500. Koulussamme voi myös opiskella seitsemänneltä luokalta alkaen painotetussa opetuksessa (liike, tanssi ja ilmaisu -painotus).

Pitäjänmäen hyvähenkisessä peruskoulussa on mahdollisuus ammatilliseen kehittymiseen osaavassa ja innostavassa työyhteisössä. Opetuksen integraatio sekä tvt-taitojen kehittäminen näkyvät vahvasti arjessamme.

Työotteemme on inklusiivinen. 
 
Kelpoisuusehto:  Kelpoisuus määräytyy asetuksen 1998/986 mukaan. Määräaikaisissa tehtävissä kelpoisuusvaatimukset täyttävien hakijoiden puuttuessa myös vaadittavaa kelpoisuutta vailla olevat hakijat otetaan huomioon. Määräaikaiseen virkasuhteeseen otettavan tulee toimittaa itseään koskeva lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) tarkoittama rikosrekisteriote. Hakemusasiakirjat ovat julkisia, eikä niitä palauteta. Ks. laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä.
 
 
Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä
Lisäksi edellytämme: oppilashuollollisten asioiden hoitamisesta kokemusta sekä oma-aloitteista työotetta.
 
Luemme eduksi: hyvät Tvt- ja digitaidot.

 
 
 
Helsingin kaupunki edistää henkilöstön yhdenvertaisuutta ja laaja-alaista tasa-arvoa.

 
Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja:
Sopimusala: OVTES Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus
 
 
 
Lisätietoja tehtävästä antaa:
Linkki lisätietoihin
 
rehtori Katriina Aaltio
09 310 80937
katriina.aaltio@hel.fi
 
 
 Hae paikkaa