Avoimen työpaikan tiedot
 Takaisin työpaikkojen selailuun
 
Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen toimiala on Suomen suurin ja monipuolisin varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen, lukio- ja ammatillisen koulutuksen sekä vapaan sivistystyön opetuksen järjestäjä. Palvelemme vuosittain 140 000 helsinkiläistä yli 700 toimipaikassa 13 000 työntekijän osaamisella. Mahdollistamme elinikäisen oppimisen kaikille kaupunkilaisille.

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus @HelsinkiOppii
 
Lakimies
 
Työavain 5-1865-19
Vakinainen työsuhde  alkaen 05.08.2019
Hakuaika päättyy 28.05.2019  kello 16:00
Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala , Töysänkatu 2 D 00510 Helsinki
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Toimialan hallinto / Hallintopalvelut
Hallinto- ja toimistoala
 
Tehtävän kuvaus: Lakimiehen tehtävä. Tehtävä täytetään toistaiseksi voimassa olevana työsuhteena 5.8.2019 lukien.

Lakimiehen tehtäviin kuuluvat muun muassa päätöksenteon juridinen tuki, ohjaus, neuvonta ja koulutus yleishallinnollisissa sekä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan juridiikkaan liittyvissä asioissa. Lisäksi tehtäviin kuuluu kantelu- ja muutoksenhakuasioiden valmistelu.

Tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää kokemusta oikeudellisen asiantuntijatehtävän hoitamisesta. Tehtävän hoitaminen edellyttää sujuvaa suullista ja kirjallista ilmaisua, monipuolista tiedollista osaamista sekä kykyä omaksua laajoja asiakokonaisuuksia.

Haemme oma-aloitteista henkilöä, jolla on hyvät yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot, aktiivinen ote työhön sekä valmius toimia nopeasti muuttuvassa ja usein määräaikoihin sidotussa toimintaympäristössä.

 
 
Kelpoisuusehto:  Ylempi oikeustieteellinen korkeakoulututkinto

Hyvä suomen kielen ja tyydyttävä ruotsin kielen suullinen ja kirjallinen taito
 
Luemme eduksi: kunnan hallintomenettelyn ja kasvatus- ja koulutustoimialaa koskevan lainsäädännön tuntemuksen. Lisäksi luemme eduksi tietosuoja-asioiden tuntemuksen.
 
 
 
Helsingin kaupunki edistää henkilöstön yhdenvertaisuutta ja laaja-alaista tasa-arvoa.

 
Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja:
Tehtäväkohtainen palkka: 4211,54 €/ kk
 
 
 
Lisätietoja tehtävästä antaa:
yksikön päällikkö Timo Korhonen
09 310 21012
timo.t.korhonen@hel.fi
 
 
 Hae paikkaa