Avoimen työpaikan tiedot
 Takaisin työpaikkojen selailuun
 
Helsingissä aloitti kesäkuussa 2017 uusi kasvatuksen ja koulutuksen toimiala. Suomenkielinen ammatillinen koulutus yhdessä varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen, sekä perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja vapaan sivistystyön kanssa muodostavat toimialan järjestämät palvelut. Uudella toimialalla haluamme tuottaa ja luoda yhdessä helsinkiläisten kanssa osallistavaa, avointa ja lähellä käytännön työelämää olevaa ammatillista koulutusta. Tule tekemään ja kehittämään kanssamme tulevaisuuden ammatillista koulutusta!

Seuraa meitä: @HelsinkiOppii ja www.hel.fi/kasvatusjakoulutus
 
Tuntiopettaja, toimitilahuollon ja kotityöpalveluiden ammattiopettaja
 
Työavain 5-1838-19
Vakinainen virkasuhde
Hakuaika päättyy 28.05.2019  kello 16:00
Stadin ammatti- ja aikuisopisto , Prinsessantie 2 00820 Helsinki
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Lukio- ja ammatillinen koulutus ja vapaa sivistystyö / Ammatillinen koulutus
Opetusala
 
Tehtävän kuvaus: Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan opetus- ja ohjaustyö ja sen suunnittelu opettajatiimissä, opiskelijoiden osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen liittyvät työtehtävät (HOKS), kehittämistyö, työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjaaminen sekä näyttöjen arviointi.


 
 
Kelpoisuusehto:  Kelpoisuusehdot ja kielitaitovaatimus määräytyvät opetustoimen kelpoisuusehdoista annetun asetuksen 986/1998 (muutettu 1168/2010) ammatillista opettajaa koskevien 13 §:n ja 17 §:n säännösten mukaan.

 
 
Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä
Lisäksi edellytämme: - tuoretta opettajakokemusta puhtausalan toisen asteen ammatillisessa oppilaitoksessa
- monipuolista ja vahvaa toimitilahuollon ja kotityöpalvelun käytännön osaamista
- monipuolisia pedagogisia taitoja; kykyä hyödyntää erilaisia oppimisympäristöjä, digitaalisia oppimisalustoja sekä verkostoja
- kokemusta oppimisen ohjaamisesta työelämässä ja näyttöjen suunnittelusta
-pääkaupunkiseudun alan työelämän vahvaa ja ajantasaista tuntemista
- hyviä työyhteisön vuorovaikutustaitoja ja kykyä toimia erilaisissa tiimeissä
-kykyä ja taitoa kohdata erilaisia oppijoita ja toimia yhteistyössä opiskelijahuoltoon liittyvien verkostojen kanssa.
 
Luemme eduksi: palveluhenkisyyden, suunnittelu- ja organisointitaidot, Wilma-opiskelijahallintojärjestelmän käyttötaidot, selkosuomella opettamisesta ja kiinteistöpuolen osaamista.

Hakemukset toivotaan ensisijaisesti sähköisesti. Voit jättää hakemuksen myös Helsingin kaupungin kirjaamoon osoitteeseen: Helsingin kaupungin kirjaamo, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki. Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11 - 13. Kaikki hakemukset ovat julkisia.

Virkasuhteen alussa on koeaika. Valitun on ennen virkamääräyksen antamista esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentin rikosrekisteriote. Ennen nimityksen vahvistamista valitun on kaupungin työterveyshuollon antamalla tai hyväksymällä todistuksella osoitettava olevansa terveydentilaltaan sopiva virkasuhteeseen. Hakijan tulee sähköisessä haussa ilmoittaa tutkintoon kuuluvat pää- ja sivuaineet sekä suoritetut opintoviikot tai opintopisteet ja suoritettu opettajan koulutus.

Stadin ammatti- ja aikuisopistossa noudatetaan vuosityöaikaa. Virkasuhteeseen sovelletaan paikallista sopimusta opetushenkilöstön vuosityöajasta Helsingin kaupungin Stadin ammatti- ja aikuisopistossa.

 
 
 
Helsingin kaupunki edistää henkilöstön yhdenvertaisuutta ja laaja-alaista tasa-arvoa.

 
Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja:
Sopimusala: OVTES Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus
 
 
 
Lisätietoja tehtävästä antaa:
Linkki lisätietoihin
 
koulutuspäällikkö Christina Pelli
050 358 9655
christina.pelli@hel.fi
ma-pe klo 15-16
 
 
 Hae paikkaa