Avoimen työpaikan tiedot
 Takaisin työpaikkojen selailuun
 
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala vastaa kaupungin varhaiskasvatuksesta, esiopetuksesta, perusopetuksesta ja lukiokoulutuksesta, suomenkielisestä ammatillisesta koulutuksesta sekä vapaasta sivistystyöstä. Ammatillinen koulutus -palvelu järjestää suomenkielistä ammatillista perus- ja lisäkoulutusta oppilaitos- ja oppisopimusmuotoisena. Lisäksi palvelussa järjestetään näyttötutkintoon valmistavaa koulutusta ja näyttötutkintoja sekä nivelvaiheen koulutuksia, avoimia ammatillisia opintoja ja nuorten työpajatoimintaa sekä muuta ammatillista lisäkoulutusta.

 
Tuntiopettaja, matemaattiset aineet (kemia, fysiikka ja matematiikka)
 
Työavain 5-1836-19
Vakinainen virkasuhde  alkaen 01.08.2019
Hakuaika päättyy 28.05.2019  kello 16:00
Stadin ammatti- ja aikuisopisto , Prinsessantie 2 00820 Helsinki
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Opetusala
 
Tehtävän kuvaus: haemme vakinaiseen virkasuhteeseen matemaattisten aineiden (matematiikka, fysiikka, kemia) tuntiopettajaa. Työtehtäviin kuuluvat matemaattisten aineiden (matematiikka, fysiikka, kemia) opetus- ja ohjaustehtävät ammatillisessa koulutuksessa sekä oman alan pedagoginen kehittämistyö asiantuntijatiimeissä ja oppimisyhteisöissä.
 
 
Kelpoisuusehto:  Kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 (muutettu 1150/2017), 14§ ja 17 § mukaan.


 
 
Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä
Lisäksi edellytämme: tehtävään valittavalta edellytämme monipuolisia ja opiskelijalähtöisiä ohjaustaitoja sekä kiinnostusta koulutuksen kehittämiseen ammatillisen koulutuksen reformin mukaisesti. Arvostamme monipuolista pedagogiikan osaamista, kokemusta ammatillisesta koulutuksesta, hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä tiimityöosaamista.


 
Luemme eduksi: kokemuksen ohjaavasta ja valmentavasta opettajuudesta sekä työskentelystä monialaisissa opettajatiimeissä. Haluat myös jakaa osaamistasi muille tiimin jäsenille ja suunnitella opiskelijan opintopolkuja käyttäen hyväksi monimuotoisia oppimisympäristöjä. Lisäksi arvostamme kokemusta ammatillisen toisen asteen koulutuksessa toimimisesta, digitaalisten oppimisympäristöjen hyödyntämisestä, työelämäyhteistyöstä, monikulttuuristen ja erilaisten oppijoiden opettamisesta ja ohjaamisesta.

Voit jättää hakemuksen myös Helsingin kaupungin kirjaamoon osoitteeseen: Helsingin kaupungin kirjaamo, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki. Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13. Kaikki hakemukset ovat julkisia.

Virkasuhteen alussa on koeaika. Valitun on ennen virkamääräyksen antamista esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentin rikosrekisteriote. Ennen nimityksen vahvistamista valitun on kaupungin työterveyshuollon antamalla tai hyväksymällä todistuksella osoitettava olevansa terveydentilaltaan sopiva virkasuhteeseen. Hakijan tulee sähköisessä haussa ilmoittaa tutkintoon kuuluvat pää- ja sivuaineet sekä suoritetut opintoviikot tai opintopisteet ja suoritettu opettajan koulutus.

Stadin ammattiopisto on mukana vuosityöaikakokeilussa. Virkasuhteeseen sovelletaan paikallista sopimusta opetushenkilöstön vuosityöaikakokeilusta Helsingin kaupungin Stadin ammattiopistossa.

 
 
 
Helsingin kaupunki edistää henkilöstön yhdenvertaisuutta ja laaja-alaista tasa-arvoa.

 
Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja:
Sopimusala: OVTES Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus
 
 
 
Lisätietoja tehtävästä antaa:
Linkki lisätietoihin
 
Koulutuspäällikkö Christina Pelli
050 358 9655
christina.pelli@hel.fi
ma-pe klo 15-16
 
Rehtori Marko Aaltonen
040 676 5583
marko.aaltonen@hel.fi
 
 
 Hae paikkaa