Avoimen työpaikan tiedot
 Takaisin työpaikkojen selailuun
 
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala vastaa kaupungin varhaiskasvatuksesta, esiopetuksesta, perusopetuksesta ja lukiokoulutuksesta, suomenkielisestä ammatillisesta koulutuksesta sekä vapaasta sivistystyöstä. Ammatillinen koulutus -palvelu järjestää suomenkielistä ammatillista perus- ja lisäkoulutusta oppilaitos- ja oppisopimusmuotoisena. Lisäksi palvelussa järjestetään näyttötutkintoon valmistavaa koulutusta ja näyttötutkintoja sekä nivelvaiheen koulutuksia, avoimia ammatillisia opintoja ja nuorten työpajatoimintaa sekä muuta ammatillista lisäkoulutusta.

 
Tuntiopettaja, suomi toisena kielenä
 
Työavain 5-1833-19
Vakinainen virkasuhde  alkaen 01.08.2019
Hakuaika päättyy 28.05.2019  kello 16:00
Stadin ammatti- ja aikuisopisto , Prinsessantie 2 00820 Helsinki
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Lukio- ja ammatillinen koulutus ja vapaa sivistystyö / Ammatillinen koulutus
Opetusala
 
Tehtävän kuvaus: Suomi toisena kielenä -opetus ja ohjaus maahanmuuttajille suunnatuissa ammatillisen koulutuksen opetustehtävissä. Tehtävässä painottuu ammattiaineisiin integroitu suomi toisena kielenä opetus erilaisissa oppimisympäristöissä sekä äidinkielen opetus.
 
 
Kelpoisuusehto:  kelpoisuusehdot ja kielitaitovaatimus määräytyvät opetustoimen kelpoisuusehdoista annetun asetuksen 986/1998 (muutettu 1150/2017) yhteisten tutkinnon osien opettajaa koskevan 14 §:n ja 17 §:n mukaan.

 
 
Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä
Lisäksi edellytämme: Kokemusta samanaikaisopetuksesta ammattiaineiden opettajien kanssa, halu ja taito kehittää suomi toisena kielenä opetusta integroituna ammattiaineisiin ja erilaisiin oppimisympäristöihin sekä muuta kuin suomea äidinkielenä puhuvien opiskelijoiden tukimuotoja opetuksessa.

 
Luemme eduksi: kokemuksen ohjaavasta ja valmentavasta opettajuudesta sekä työskentelystä monialaisissa opettajatiimeissä. Haluat myös jakaa osaamistasi muille tiimin jäsenille ja suunnitella opiskelijan opintopolkuja käyttäen hyväksi monimuotoisia oppimisympäristöjä. Lisäksi arvostamme kokemusta digitaalisten oppimisympäristöjen hyödyntämisestä sekä työelämäyhteistyöstä.

Hakemukset toivotaan ensisijaisesti sähköisesti. Voit jättää hakemuksen myös Helsingin kaupungin kirjaamoon osoitteeseen: Helsingin kaupungin kirjaamo, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki. Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11 - 13. Kaikki hakemukset ovat julkisia.

Virkasuhteen alussa on koeaika. Valitun on ennen virkamääräyksen antamista esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentin rikosrekisteriote. Ennen nimityksen vahvistamista valitun on kaupungin työterveyshuollon antamalla tai hyväksymällä todistuksella osoitettava olevansa terveydentilaltaan sopiva virkasuhteeseen. Hakijan tulee sähköisessä haussa ilmoittaa tutkintoon kuuluvat pää- ja sivuaineet sekä suoritetut opintoviikot tai opintopisteet ja suoritettu opettajan koulutus.

Stadin ammatti- ja aikuisopistossa noudatetaan vuosityöaikaa. Virkasuhteeseen sovelletaan paikallista sopimusta opetushenkilöstön vuosityöajasta Helsingin kaupungin Stadin ammatti- ja aikuisopistossa.
 
 
 
Helsingin kaupunki edistää henkilöstön yhdenvertaisuutta ja laaja-alaista tasa-arvoa.

 
Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja:
Sopimusala: OVTES Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus
 
 
 
Lisätietoja tehtävästä antaa:
Linkki lisätietoihin
 
koulutuspäällikkö Christina Pelli
050 358 9655
christina.pelli@hel.fi
ma-pe klo 15-16
 
rehtori Marko Aaltonen
040 676 5583
marko.aaltonen@hel.fi
 
 
 Hae paikkaa