Avoimen työpaikan tiedot
 Takaisin työpaikkojen selailuun
 
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala vastaa kaupungin varhaiskasvatuksesta, esiopetuksesta, perusopetuksesta ja lukiokoulutuksesta, suomenkielisestä ammatillisesta koulutuksesta sekä vapaasta sivistystyöstä. Ammatillinen koulutus -palvelu järjestää suomenkielistä ammatillista perus- ja lisäkoulutusta oppilaitos- ja oppisopimusmuotoisena. Lisäksi palvelussa järjestetään näyttötutkintoon valmistavaa koulutusta ja näyttötutkintoja sekä nivelvaiheen koulutuksia, avoimia ammatillisia opintoja ja nuorten työpajatoimintaa sekä muuta ammatillista lisäkoulutusta.

 
Tuntiopettaja, äidinkieli ja kirjallisuus, (suomi toisena kielenä)
 
Työavain 5-1832-19
Määräaikainen virkasuhde  alkaen 01.08.2019 (päättyy 31.12.2019)
Hakuaika päättyy 28.05.2019  kello 16:00
Stadin ammatti- ja aikuisopisto , Prinsessantie 2 00820 Helsinki
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Lukio- ja ammatillinen koulutus ja vapaa sivistystyö / Ammatillinen koulutus
Opetusala
 
Tehtävän kuvaus: haemme tuntiopettajan tehtävään äidinkielen ja suomi toisena kielenä opettajaa. Tehtävässä painottuu äidinkielen ja suomi toisena kielenä opetus- ja ohjaustehtävät ammatillisessa koulutuksessa sekä oman alan pedagoginen kehittämistyö asiantuntijatiimeissä ja oppimisyhteisöissä. Kelpoisuusehdot täyttävien hakijoiden puuttuessa voimme täyttää tehtävän myös muun kuin kirjallisuuden sivuaineopinnot omaavalla hakijalla.
 
 
Kelpoisuusehto:  kelpoisuusehdot ja kielitaitovaatimus määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 (muutettu 1150/2017), 14§ ja 17§ mukaan.


 
 
Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä
Lisäksi edellytämme: tehtävään valittavalta monipuolisia ja opiskelijalähtöisiä ohjaustaitoja sekä kiinnostusta koulutuksen kehittämiseen ammatillisen koulutuksen reformin mukaisesti. Arvostamme monipuolista pedagogiikan osaamista, kokemusta ammatillisesta koulutuksesta, hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä tiimityöosaamista. Stadin ammattiopisto noudattaa ammatillisten opettajien vuosityöaikasopimusta.
 
Luemme eduksi: kokemuksen ohjaavasta ja valmentavasta opettajuudesta sekä työskentelystä monialaisissa opettajatiimeissä. Haluat myös jakaa osaamistasi muille tiimin jäsenille ja suunnitella opiskelijan opintopolkua käyttäen hyväksi monimuotoisia oppimisympäristöjä. Lisäksi arvostamme kokemusta digitaalisten oppimisympäristöjen hyödyntämisestä sekä työelämäyhteistyöstä.

Tehtävän alussa on koeaika. Valitun on esitettävä nähtäväksi itseään koskeva lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) tarkoittama rikosrekisteriote.

Hakemukset toivotaan ensisijaisesti sähköisesti. Voit jättää hakemuksen myös Helsingin kaupungin kirjaamoon osoitteeseen: Helsingin kaupungin kirjaamo, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki. Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13. Kaikki hakemukset ovat julkisia.
 
 
 
Helsingin kaupunki edistää henkilöstön yhdenvertaisuutta ja laaja-alaista tasa-arvoa.

 
Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja:
Sopimusala: OVTES Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus
 
 
 
Lisätietoja tehtävästä antaa:
Linkki lisätietoihin
 
koulutuspäällikkö Christina Pelli
050 358 9655
christina.pelli@hel.fi
ma-pe klo 15-16
 
 
 Hae paikkaa