Avoimen työpaikan tiedot
 Takaisin työpaikkojen selailuun
 
Helsinki on vetovoimainen ja elinvoimainen kaupunki. Kaupunki tarjoaa tapahtumia, elämyksiä, tiloja, virikkeellisiä alueita ja taidekokoelmia sekä tukea kansalaistoiminnalle, oppimiselle ja kasvatustyölle.

Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimiala ylläpitää ja parantaa eri-ikäisten helsinkiläisten mahdollisuuksia henkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin, sivistymiseen sekä aktiiviseen kansalaisuuteen ja tukee Helsingin elinvoimaisuutta. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala jakautuu viiteen kokonaisuuteen, jotka ovat kulttuuri, liikunta, nuoriso, kirjasto sekä hallinto- ja tukipalvelut. Toimialalla työskentelee noin 1 800 henkilöä.

 
Nuoriso-ohjaaja, Jalkautuva nuorisotyö
 
Työavain 49-130-19
Määräaikainen työsuhde  alkaen 27.05.2019 (päättyy 06.06.2021)
Hakuaika päättyy 28.05.2019  kello 16:00
Etsivän nuorisotyön yksikkö , Sörnäisten rantatie 31 00540 Helsinki
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala, Nuoriso / Pohjoinen nuorisotyö
Nuorisotyö
 
Tehtävän kuvaus: Haemme etsivän nuorisotyön yksikköön oma-aloitteista ja kohdennetun nuorisotyön eri osa-alueita tuntevaa jalkautuvaa nuoriso-ohjaajaa.

Jalkautuva nuorisotyö toimii pääsääntöisesti Helsingin keskusta-alueella, mutta tarvittaessa myös lähiöissä. Jalkautumista tehdään poliisin, kunta- ja järjestötoimijoiden kanssa yhteistyössä. Etsimme nuoriso-ohjaajaa, jolla on kokemusta tuntemusta nuorten palvelujärjestelmästä, kokemusta verkosto- ja kumppanuustyöstä sekä kielivaatimuksena suomi tai ruotsi sekä joko arabian, darin, somalian, englannin kieli tai muu soveltuva kieli. Jalkautuminen tehdään työpareittain.

Toivomme, että sinua kiinnostaa tehdä nuorten kanssa työtä erilaisissa toimintaympäristöissä ja haluat edistää nuorten elinolosuhteita omassa työssäsi. Työssämme tuotamme ja käytämme tietoa Helsingin nuorista ja heidän tarpeistaan. Odotamme sinulta myös kiinnostusta edistää nuorten osallisuutta ja hyvinvointia. Katsomme eduksi kokemuksen kotouttamistyöstä ja verkostotyöskentelystä. Toivomme, että tuot omalla innostuksellasi ja osaamisellasi panoksen monikulttuuriseen ja laajasti ammatillisesti kokeneeseen työyhteisöön.

Työ painottuu iltoihin ja viikonloppuihin.

Etsivän nuorisotyön yksikkö toimii koko Helsingissä. Etsivän nuorisotyön kohderyhmänä ovat 15–29-vuotiaat koulutuksesta ja työelämästä syrjäytymisvaarassa olevat tai siitä ulkopuolelle jääneet nuoret. Työmuodoltaan etsivä nuorisotyö on monen eri toimijan välistä yhteistyötä, joka vaihtelee nuorten lyhytkestoisesta neuvonnasta ja palveluohjauksesta pitkäkestoisempaan yksilölliseen tukeen ja sosiaaliseen vahvistamiseen.
 
 
Kelpoisuusehto:  Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaajan tutkinto tai muu soveltuva koulutus
 
 
Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä
Lisäksi edellytämme: Kokemusta kohdennetusta nuorisotyöstä.

Kielivaatimuksena on suomi tai ruotsi sekä joko arabian, darin, somalian, englannin kieli tai muu soveltuva kieli.
 
Luemme eduksi: Kokemuksen työskentelystä monikulttuurisessa ympäristössä ja verkostoissa.
 
 
 
Helsingin kaupunki edistää henkilöstön yhdenvertaisuutta ja laaja-alaista tasa-arvoa.

 
Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja:
Tehtäväkohtainen palkka: 2 203.12 €
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus
Työaika: 38t 45 min
 
 
 
Lisätietoja tehtävästä antaa:
Ttoiminnanjohtaja Timo Kontio
040 650 0786
timo.kontio@hel.fi
 
 
 Hae paikkaa