Avoimen työpaikan tiedot
 Takaisin työpaikkojen selailuun
 
Maailman vaikuttavin paikka oppia!

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala järjestää helsinkiläisille varhaiskasvatusta, esi- ja perusopetusta, lukio- ja ammatillista koulutusta sekä vapaata sivistystyötä 90 000 helsinkiläiselle yli 700 toimipaikassa eri puolella Helsinkiä. Toimialallamme on 13 000 työntekijää, jotka tekevät Helsingistä kaikenikäisille maailman vaikuttavimman paikan oppia.

Haluamme tuottaa ja luoda palveluja yhdessä helsinkiläisten lasten ja perheiden kanssa. Tule tekemään ja kehittämään kanssamme tulevaisuuden varhaiskasvatusta ja esiopetusta!

Seuraa meitä: @HelsinkiOppii ja www.hel.fi/kasvatusjakoulutus
 
Varhaiskasvatuksen opettaja
 
Työavain 5-1812-19
Määräaikainen työsuhde  alkaen 01.08.2019 (päättyy 12.06.2020)
Hakuaika päättyy 24.05.2019  kello 16:00
Päiväkoti Siima, Varhaiskasvatusyksikkö Merirasti-Siima , Ramsinniementie 6 00980 Helsinki
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Varhaiskasvatus ja esiopetus / Varhaiskasvatus ja esiopetus
Varhaiskasvatuksen opettajat
 
Tehtävän kuvaus: Tule varhaiskasvatuksen opettajaksi 3-5-vuotiaiden lasten ryhmään varhaiskasvatusyksikkö Merirasti-Siimaan!

Etsimme päiväkoti Siimaan varhaiskasvatussuunnitelman mukaisen toiminnan toteuttamisesta ja kehittämisestä innostunutta, sensitiivistä varhaiskasvatuksen opettajaa. Ryhmässä toimii työparina toinen varhaiskasvatuksen opettaja. Ryhmässä on lisäksi varhaiskasvatuksen lastenhoitaja. Varhaiskasvatuksen opettajana toimit lapsiryhmän pedagogisena asiantuntijana sekä vastaat pedagogisen toiminnan suunnittelusta, toteuttamisesta ja arvioinnista.

Merirasti-Siimassa yksikön toimintasuunnitelma ohjaa pedagogisen toiminnan ja toimintakulttuurin suunnittelua, arviointia ja kehittämistä. Toimintasuunnitelma on arjen työkalu, jonka avulla toimintaa kehitetään ja arvioidaan säännöllisesti suunnitelmaan valittujen tavoitteiden ja toimenpiteiden suuntaisesti. Yhdessä muiden opettajien sekä päiväkodinjohtajan kanssa osallistut yksikön pedagogisen toimintakulttuurin arviontiin ja kehittämiseen säännöllisissä opettajien palavereissa.

Yksikön toimintasuunnitelman voi tutustua Päiväkoti Siiman internetsivuilla. Linkki löytyy alempaa ilmoituksesta.
 
 
Kelpoisuusehto:  Varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen kelpoisuus tai siirtymäsäännökseen (75 §) mukaisesti: kasvatustieteen kandidaatti (lto), soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai aikaisempi vastaava opistotasoinen tutkinto, esim. lastentarhanopettaja tai sosiaalikasvattaja (laki 272/2005 ja asetus nro 608/2005).

Suomen kielen hyvä suullinen ja tyydyttävä kirjallinen taito.

 
 
Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä
 
 
Helsingin kaupunki edistää henkilöstön yhdenvertaisuutta ja laaja-alaista tasa-arvoa.

 
Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja:
Tehtäväkohtainen palkka: 2 593,84 euroa/kk
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus
Työaika: 38 h 45 min/viikko
 
 
 
Lisätietoja tehtävästä antaa:
Linkki lisätietoihin
 
Päiväkodin johtaja Annika Kantola
09 310 62731
annika.kantola@hel.fi
 
 
 Hae paikkaa