Avoimen työpaikan tiedot
 Takaisin työpaikkojen selailuun
 
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala vastaa kaupungin varhaiskasvatuksesta, esiopetuksesta, perusopetuksesta ja lukiokoulutuksesta, suomenkielisestä ammatillisesta koulutuksesta sekä vapaasta sivistystyöstä. Lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön palvelukokonaisuudessa opiskeluhuollon palveluita tarjotaan Helsingissä toteutettavaan lukiokoulutukseen ja ammatilliseen peruskoulutukseen.
 
Kouluttaja
 
Työavain 5-1784-19
Määräaikainen työsuhde  alkaen 01.08.2019 (päättyy 31.10.2019)
Hakuaika päättyy 06.06.2019  kello 18:00
Nuorten työpaja , Holkkitie 5 00880 Helsinki
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Lukio- ja ammatillinen koulutus ja vapaa sivistystyö / Ammatillinen koulutus
Opetusala
 
Tehtävän kuvaus: Etsimme taitavaa kouluttajaa Stadin ammatti- ja aikuisopistoon Nuorten työpajojen Metalliverstaalle pienkonekorjaamisen ryhmään. Ryhmä koostuu nuorten työpajoilla työkokeilujaksolla olevista 17-29 vuotiaista nuorista. Työkokeilijoita ryhmässä on noin 10.

Pienkonekorjaamisen ryhmässä korjataan polkupyöriä, mopoja ja muita pienkoneita. Kouluttajan tulee hallita pienkoneiden korjaamisen taidot siten, etä hän pystyy ohjaamaan sujuvasti ryhmään tulevia nuoria. Työtaitojen ohjaamisen lisäksi kouluttajan tulee hallita työpajanuorten, kuntouttavassa työtoiminnassa olevien ja mahdollisten opiskelijoiden yksilövalmennus ja osaamisen tunnistaminen.

Kouluttajan tulee olla selvillä metalli tai teknisen alan toisen asteen tutkintojen sisällöistä, jotta työkokeilija voi tarvittaessa suorittaa tutkinnon osaa tai saada osaamispisteitä taitojensa kehittyessä.

Kouluttaja toimii nuorille hyvänä esimerkkinä, turvallisena aikuisena ja haastaa nuorta itsereflektioon. Hän kiinnittää huomiota nuoren kädentaitojen ja työelämävalmiuksien kehittymiseen ja ohjaa tätä elämänhallintaan ja koulutukseen liittyvissä pyrkimyksissä. Hän järjestää myös omien yritysyhteistyökontaktiensa avulla työkokeilijoille sopivia työtehtäviä ja mahdollisesti alihankintatöitä.Kouluttaja viestii ja raportoi niin omalle työyhteisölleen kuin myös eri viranomaisille työkokeilijoiden tilanteesta


Haastattelu kouluttajan tehtävään järjestetään 13.6.2019 klo 13.00 osoitteessa Holkkitie 5.
 
 
Kelpoisuusehto:  Toisen asteen ammatillinen tutkinto
Työkokemus pienkonekorjaamisen työtehtävistä.
 
 
Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä
Lisäksi edellytämme: Jotta kouluttaja pärjää työtehtävässä, hänellä tulee olla:

• Nuorten kohtaamiseen erinomaiset vuorovaikutustaidot.
• taito tarjottava ryhmälle nuorta kehittäviä harjoitus- ja tilaustöitä, joissa on otettu huomioon jokaisen yksilölliset tarpeet, kyvyt ja valmiudet.
• Kyky moniammatillisen työyhteisön ja nuorten tukiverkostojen väliseen viestintään
• Kyky huolehtia työturvallisuudesta työkokeilun aikana
• kyky ryhmäyttää ryhmä monta kertaa lukukaudessa, sillä ryhmän kokoonpano vaihtuu noin 1 kk välein
• taitoa tunnistaa eritysnuoren tarpeet ja sopeuttaa työtehtävät erityistarpeisiin sopivaksi.
 
 
 
Helsingin kaupunki edistää henkilöstön yhdenvertaisuutta ja laaja-alaista tasa-arvoa.

 
Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja:
Tehtäväkohtainen palkka: 2378,97
Työaika: 38,45h/vko
 
 
 
Lisätietoja tehtävästä antaa:
Anna-Mari Rouru
09 310 81417
anna-mari.rouru@edu.hel.fi
 
 
 Hae paikkaa