Avoimen työpaikan tiedot
 Takaisin työpaikkojen selailuun
 
Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen toimiala on Suomen suurin ja monipuolisin varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen, lukio- ja ammatillisen koulutuksen sekä vapaan sivistystyön opetuksen järjestäjä. Palvelemme vuosittain 140 000 helsinkiläistä yli 700 toimipaikassa 13 000 työntekijän osaamisella. Mahdollistamme elinikäisen oppimisen kaikille kaupunkilaisille.

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus @HelsinkiOppii
 
Tuntiopettaja, Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto, videokuvaaja ja editoija
 
Työavain 5-1770-19
Määräaikainen virkasuhde  alkaen 07.08.2019 (päättyy 31.07.2020)
Hakuaika päättyy 31.05.2019  kello 16:00
Stadin ammatti- ja aikuisopisto , Kullervonkatu 11 00610 Helsinki
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Opetusala
 
Tehtävän kuvaus: Opetus ja ohjaus Stadin ammatti- ja aikuisopiston opiskelijoille, opetus- ja muiden tehtävien hoitaminen opettajatiimissä, HOKS-työ, kehittämistyö, työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjaaminen.
 
 
Kelpoisuusehto:  Kelpoisuusehdot ja kielivaatimus määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun asetuksen 986/1998 (1150/2017, 1133/2003), 13 § ja 17 § mukaisesti. Kelpoisuus tulee saavuttaa ennen hakuajan päättymistä. Vaadittava opettajan kelpoisuus tulee selvittää mahdollisimman yksityiskohtaisesti.

Tehtävän edistyksellinen hoitaminen edellyttää videokuvauksen sekä -editoinnin osaamisen. Lisäksi tarvitaan hyviä tiimityö- ja vuorovaikutustaitoja, innokkuutta kehittää omaa osaamista ja uusia pedagogisia ratkaisuja sekä Adoben ohjelmien tuntemusta (erityisesti premiere, after Effects).

Tehtävän alussa on koeaika. Valitun on esitettävä nähtäväksi itseään koskeva lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) tarkoittama rikosrekisteriote.

Voit jättää hakemuksen myös Helsingin kaupungin kirjaamoon osoitteeseen: Helsingin kaupungin kirjaamo, Stadin ammattiopisto, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki. Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13. Kaikki hakemukset ovat julkisia.

 
 
Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä
Lisäksi edellytämme: riittävää työkokemusta alalta.

Stadin ammattiopisto on mukana vuosityöaikakokeilussa. Virkasuhteeseen sovelletaan paikallista sopimusta opetushenkilöstön vuosityöaikakokeilusta Helsingin kaupungin Stadin ammattiopistossa.

 
Luemme eduksi: muutosmyönteisen ja ratkaisukeskeisen työotteen sekä innostuksen ja kiinnostuksen opetus-, ohjaus- ja tiimityöhön.

 
 
 
Helsingin kaupunki edistää henkilöstön yhdenvertaisuutta ja laaja-alaista tasa-arvoa.

 
Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja:
Sopimusala: OVTES Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus
 
 
 
Lisätietoja tehtävästä antaa:
Linkki lisätietoihin
 
Koulutuspäällikkö Katri Tuomainen
0931021760
katri.tuomainen@hel.fi
 
 
 Hae paikkaa