Avoimen työpaikan tiedot
 Takaisin työpaikkojen selailuun
 
Maailman vaikuttavin paikka oppia!

Helsingin kasvatus ja koulutus on alallaan Suomen suurin ja monipuolisin. Järjestämme helsinkiläisille varhaiskasvatusta, esi- ja perusopetusta, lukio- ja ammatillista koulutusta sekä vapaan sivistystyön toimintaa. Asiakkaita meillä on 90 000, toimipaikkoja yli 700 ja työntekijöitä 13 000.
Opimme ja kokeilemme yhdessä. Tule mukaan mahtavaan joukkoomme!

Tutustu meihin osoitteessa www.hel.fi/kasvatusjakoulutus ja @HelsinkiOppii
 
Suomi toisena kielenä -suunnittelijaopettaja
 
Työavain 5-1691-19
Määräaikainen työsuhde  alkaen 12.08.2019 (päättyy 25.04.2020)
Hakuaika päättyy 22.05.2019  kello 16:00
Helsingin työväenopisto , Metsäpurontie 4 00630 Helsinki
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Lukio- ja ammatillinen koulutus ja vapaa sivistystyö / Vapaa sivistystyö
Opetusala
 
Tehtävän kuvaus: Helsingin työväenopisto on vuonna 1913 perustettu vapaan sivistystyön oppi- ja kulttuurilaitos, joka tarjoaa omaehtoisia oppimismahdollisuuksia kuntalaisille kieli-, tieto-, taito- ja taideaineissa. Työväenopiston toiminta-ajatus on tarjota aikuisille itsensä kehittämisen ja elinikäisen oppimisen mahdollisuuksia – tietoa, taitoa, elämyksiä – sekä edistää yksilön ja yhteisön hyvinvointia.

Haemme suomi toisena kielenä -suunnittelijaopettajaa Helsingin työväenopistoon.

Suomi toisena kielenä -suunnittelijaopettaja vastaa omalla vastuualueellaan työväenopiston S2 –ainealan opetuksen suunnittelusta, toteuttamisesta ja seurannasta. Tehtävään sisältyy myös omaa opetusta, opetusvelvollisuus 460 t/vuosi. Suunnittelijaopettaja osallistuu aktiivisesti opistotyöhön sekä opetuksen kehittämiseen ainealan tiimin jäsenenä. Tehtävä sisältää aikuisten maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon opetusta.

Työehdoissa noudatetaan suunnittelijaopettajan paikallista sopimusta sekä soveltuvin osin OVTES ja KVTES -sopimuksia.


 
 
Kelpoisuusehto:  Asetuksen (14.12.1998/986, §18) mukaan "vapaasta sivistystyöstä annetussa laissa tarkoitetuksi opettajaksi on kelpoinen henkilö, jolla on soveltuva korkeakoulututkinto sekä vähintään 60 opintopisteen tai vähintään 35 opintoviikon laajuiset opettajan pedagogiset opinnot".
 
Lisäksi edellytämme: ylempää korkeakoulututkintoa.
 
Luemme eduksi: - kokemuksen aikuiskoulutuksesta ja -opetuksesta erityisesti vapaassa sivistystyössä
- kokemuksen aikuisten maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon opetuksesta
- oman ainealan ja opetusmenetelmien monipuolisen tuntemuksen
- hyvät vuorovaikutus- ja tiimityöskentelytaidot
- avoimen asenteen ja laaja-alaisen opetusalueen kehittämisnäkemyksen
- kokemuksen yksittäisten kurssien käytännön suunnittelu- ja toteutustyöstä
- kokonaisuuksien hallintataidot
 
 
 
Helsingin kaupunki edistää henkilöstön yhdenvertaisuutta ja laaja-alaista tasa-arvoa.

 
Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja:
Tehtäväkohtainen palkka: 2994,75 €
 
 
 
Lisätietoja tehtävästä antaa:
Linkki lisätietoihin
 
vapaan sivistystyön päällikkö Ville Ylikahri
09 310 88501
ville.ylikahri@hel.fi
 
va. apulaisrehtori Sirkku Ikonen
09 310 88561
sirkku.ikonen@hel.fi
 
 
 Hae paikkaa