Avoimen työpaikan tiedot
 Takaisin työpaikkojen selailuun
 
Maailman vaikuttavin paikka oppia!

Helsingin kasvatus ja koulutus on alallaan Suomen suurin ja monipuolisin. Järjestämme helsinkiläisille varhaiskasvatusta, esi- ja perusopetusta, lukio- ja ammatillista koulutusta sekä vapaan sivistystyön toimintaa. Asiakkaita meillä on 90 000, toimipaikkoja yli 700 ja työntekijöitä 13 000.
Opimme ja kokeilemme yhdessä. Tule mukaan mahtavaan joukkoomme!

Tutustu meihin osoitteessa www.hel.fi/kasvatusjakoulutus ja @HelsinkiOppii
 
Apulaisrehtori (kokonaistyöaika), Alppilan lukio
 
Työavain 5-1667-19
Vakinainen virkasuhde  alkaen 01.08.2019
Hakuaika päättyy 20.05.2019  kello 16:00
Alppilan lukio , Mäkipellontie 19 00320 Helsinki
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Lukio- ja ammatillinen koulutus ja vapaa sivistystyö / Lukiokoulutus
Opetusala
 
Tehtävän kuvaus: Haemme apulaisrehtoria (virka, kokonaistyöaika) vakinaiseen palvelussuhteeseen Alppilan lukioon.

Apulaisrehtori toimii rehtorin työparina ja johtaa osaltaan koulun toimintaa kaupunkistrategisten tavoitteiden mukaan. Hän johtaa yhdessä rehtorin kanssa koulun pedagogista toimintaa ja taloutta sekä tila- ja turvallisuusasioita. Apulaisrehtori osallistuu henkilöstöjohtamiseen yhteistyössä rehtorin kanssa. Hän osallistuu myös sidosryhmäyhteistyöhön.

Alppilan lukio on 685 opiskelijan yleislukio, jossa on painotuksena on kansainvälisyys ja kulttuurien tuntemus.

Hakemukset toivotaan ensi sijassa sähköisesti. Jos haet virkaa kirjallisesti toimitetulla hakemuksella, hakemus toimitetaan seuraavaan osoitteeseen. Hakemusasiakirjat ovat julkisia, eikä niitä palauteta.

Helsingin kaupungin kirjaamo
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
PL 10
00099 Helsingin kaupunki
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
 
 
Kelpoisuusehto:  Apulaisrehtorilta vaaditaan sama kelpoisuus kuin rehtorilta. Kelpoisuus määräytyy opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 mukaan. Lisäksi edellytetään johtamiskokemusta. Kelpoisuus tulee saavuttaa ennen hakuajan päättymistä.

Hakijan on lääkärintodistuksella osoitettava olevansa terveydentilaltaan sopiva virkaan, jos hän tulee valituksi. Virkaan valitulta tullaan ennen nimityksen vahvistamista vaatimaan, että hän toimittaa itseään koskevan, lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) tarkoittaman rikosrekisteriotteen.
 
 
Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä
 
 
Helsingin kaupunki edistää henkilöstön yhdenvertaisuutta ja laaja-alaista tasa-arvoa.

 
Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja:
Sopimusala: OVTES Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus
 
 
 
Lisätietoja tehtävästä antaa:
Linkki lisätietoihin
 
lukiokoulutuksen päällikkö Mervi Willman
09 310 86342
mervi.willman@hel.fi
 
rehtori Susanna Kalmari
09 310 72076
susanna.kalmari@hel.fi
 
 
 Hae paikkaa