Avoimen työpaikan tiedot
 Takaisin työpaikkojen selailuun
 
Helsingin sosiaali- ja terveystoimi on alan johtava toimija ja uudistaja Suomessa. Kannustamme kaupunkilaisia ottamaan vastuuta omasta ja läheistensä hyvinvoinnista ja terveydestä sekä turvaamme avunsaannin sitä tarvitseville. Palvelukokonaisuuksiamme ovat perhe- ja sosiaalipalvelut, sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut sekä terveys- ja päihdepalvelut. Näiden toimintaa tukee keskitetty hallinto. Perhe- ja sosiaalipalveluihin kuuluvat lapsiperheiden hyvinvointi ja terveys, lastensuojelu, nuorten palvelut ja aikuissosiaalityö sekä vammaistyö.
 
Sosiaaliohjaaja, Aikuissosiaalityö, vakinainen
 
Työavain 7-1009-19
Vakinainen virkasuhde
Hakuaika päättyy 24.05.2019  kello 16:00
Lännen aikuissosiaalityö , Hopeatie 6 00440 Helsinki
Sosiaali- ja terveystoimiala, Perhe-ja sosiaalipalvelut / Nuorten palvelut ja aikuissosiaalityö
Sosiaaliala
 
Tehtävän kuvaus: Helsingin sosiaali- ja terveystoimen lännen aikuissosiaalityön yksikköön kuuluu aikuisten ja nuorten sosiaalityön ja – ohjauksen tiimien lisäksi koko kaupunkia palvelevat kuntoutusohjaus, työkykyselvitys, kuntouttava työtoiminta, avotyötoiminta, Uusix-verstaat ja Pakilan työkeskus.

Haemme Lännen aikuissosiaalityön 2- tiimiin sosiaaliohjaajaa vakinaiseen virkaan 1.6.2019 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Tiimissä työskentelee vakituisesti 3 sosiaalityöntekijää ja 5 sosiaaliohjaajaa, johtava sosiaalityöntekijä ja kaksi kriisimajoitustyöryhmän sosiaaliohjaajaa. Tiimin työtilat sijaitsevat hyvien kulkuyhteyksien päässä osoitteessa Hopeatie 6. Tiimi palvelee asiakkaita, jotka ovat iältään yli 30- vuotiaita. Tiimi tekee tiivistä yhteistyötä Lännen aikuissosiaalityön 1- tiimin kanssa. Lännessä on mahtavat työkaverit ja täällä viihdytään.

Sosiaaliohjaajan tehtävänä on vastata aikuisten kanssa tehtävästä sosiaaliohjauksesta. Työhön sisältyy sosiaalihuoltolain mukaisten palvelutarpeen arviointien ja suunnitelmien laatiminen, suunnitelmallinen ja tavoitteellinen työskentely aikuisten ja heidän verkostojen kanssa, ehkäisevän ja täydentävän toimeentulotuen ja muiden yksilöhuollon päätösten tekeminen sekä muu sosiaaliohjaukseen kuuluva tuen tarpeen arviointi. Sosiaaliohjaajan tehtäviin sisältyy tarvittaessa myös erilaisten asiakasryhmien ohjaamista. Yksi tiimin sosiaaliohjaajista on aina vuoden kerrallaan Lassilan lastensuojelutarpeen arviointitiimissä aikuisten sosiaaliohjauksen asiantuntijana. Arviointitiimi sosiaaliohjaaja on tiiviissä yhteydessä omaan aikuissosiaalityön tiimiin.

Tiimissämme sinulla on mahdollisuus päästä ideoimaan ja kehittämään 18.3.2019 alkanutta asiakkaaksi tulon uutta toimintamallia.

Arvostamme sitoutumista pitkäjänteiseen työskentelyyn, intoa sosiaaliohjauksen kehittämiseen ja avointa sekä keskustelevaa työskentelyotetta.

Tarjoammme monipuolisen ja haasteellisen työn, liukuvan työajan, mahdollisuuden tehdä liikkuvaa ja etätyötä ja säännöllisen työnohjauksen. Lisäksi tarjoamme kaupungin monipuoliset henkilöstöedut, kuten työsuhdematkalipun, lounasedun ja liikuntapalveluita sekä mahdollisuuden kehittää omaa työtä ja työnkuvaa sekä monipuolista ammattiasi tukevaa koulutusta.

Täytä hakemuksesi ensisijaisesti osoitteessa helsinkirekry.fi. Kirjallisen hakemuksen voit lähettää Helsingin kaupungin kirjaamoon, sosiaali- ja terveystoimi, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki. Kuoreen tunnus 7-1009-19. (Käyntiosoite on Pohjoisesplanadi 11-13.) Hakemusasiakirjat ovat julkisia eikä niitä palauteta.
 
 
Kelpoisuusehto:  Kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 (8 §) mukainen sosiaalialalle soveltuva ammattikorkeakoulututkinto (sosionomi amk).

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja tyydyttävä kirjallinen taito.

Virkaan valitun on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa virkaan kuuluvia tehtäviä.

 
Lisäksi edellytämme: Kokemusta aikuisten kanssa tehtävästä sosiaaliohjauksesta ja Helsingin palvelujärjestelmän tuntemisen. Edellytämme lisäksi asiakastietojärjestelmä ATJ:n osaamista.

Hyviä vuorovaikutustaitoja, kehittämismyönteisyyttä, joustavuutta ja valmiutta itsenäiseen työskentelyyn ja hyvää kykyä pari-ja tiimityöhön. 
 
 
Helsingin kaupunki edistää henkilöstön yhdenvertaisuutta ja laaja-alaista tasa-arvoa.

 
Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja:
Tehtäväkohtainen palkka: 2520,70 e/ kk
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus
Työaika: 36t, 45 min/viikko
 
 
 
Lisätietoja tehtävästä antaa:
Linkki lisätietoihin
 
johtava sosiaalityöntekijä Päivi Ilkko
09 310 24319
paivi.ilkko@hel.fi
040 336 0914
 
johtava sosiaalityöntekijä Johanna Moll
09 310 41133
johanna.moll@hel.fi
050 347 4937
 
 
 Hae paikkaa