Avoimen työpaikan tiedot
 Takaisin työpaikkojen selailuun
 
Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen toimiala on Suomen suurin ja monipuolisin varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen, lukio- ja ammatillisen koulutuksen sekä vapaan sivistystyön opetuksen järjestäjä. Palvelemme vuosittain 140 000 helsinkiläistä yli 700 toimipaikassa 13 000 työntekijän osaamisella. Mahdollistamme elinikäisen oppimisen kaikille kaupunkilaisille.

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus @HelsinkiOppii
 
Lehtori, taide ja luova ilmaisu
 
Työavain 5-1552-19
Vakinainen virkasuhde  alkaen 01.08.2019
Hakuaika päättyy 24.05.2019  kello 16:00
Stadin ammatti-ja aikuisopisto , Muotoilijankatu 3 00560 Helsinki
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Lukio- ja ammatillinen koulutus ja vapaa sivistystyö / Ammatillinen koulutus
Opetusala
 
Tehtävän kuvaus: opetus ja ohjaus Stadin ammatti- ja aikuisopiston opiskelijoille, opetus- ja muiden tehtävien hoitaminen opettajatiimissä, HOKS-työ, kehittämistyö, työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjaaminen sekä myös englannin kielellä opettaminen.
 
 
Kelpoisuusehto:  Kelpoisuusehdot ja kielivaatimukset määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun asetuksen 986/1998 (1150/2017, 1133/2003), 14 § ja 17 § mukaisesti. Kelpoisuus tulee saavuttaa ennen hakuajan päättymistä. Vaadittava opettajan kelpoisuus tulee selvittää mahdollisimman yksityiskohtaisesti.

Virkasuhteeseen otettavan tulee toimittaa itseään koskeva lasten kanssa työskentelevien rikostausta selvittämisestä annetun lain (504/2002) tarkoittama rikosrekisteriote. Hakemusasiakirjat ovat julkisia, eikä niitä palauteta. Ks. laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä.

Tehtävän alussa on koeaika.
 
 
Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä
Lisäksi edellytämme: pelia-alaan liittyvää tietämystä, kiinnostusta ja osaamista. Ohjelmisto-osaamista mm. 3D- ja 2D-osaaminen, Blender, Maya, Zbrush, Substace Painter ja designer, After Effects, Fusion ja Unity.
 
Luemme eduksi: muutosmyönteisen ja ratkaisukeskeisen työotteen sekä innostuksen ja kiinnostuksen opetus-, ohjaus- ja tiimityöhön.


Hakemukset toivotaan ensisijaisesti sähköisesti.

Voit jättää hakemuksen myös Helsingin kaupungin kirjaamoon osoitteeseen Helsingin kaupungin kirjaamo, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki. Käyntiosoite Pohjoisesplanadi 11–13. Kaikki hakemukset ovat julkisia.
 
 
 
Helsingin kaupunki edistää henkilöstön yhdenvertaisuutta ja laaja-alaista tasa-arvoa.

 
Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja:
Sopimusala: OVTES Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus
 
 
 
Lisätietoja tehtävästä antaa:
Linkki lisätietoihin
 
Koulutuspäällikkö Jaana Kivipelto-Karjalainen
09 310 82317
jaana.kivipelto-karjalainen@hel.fi
16.5.2019 klo 12-14
 
 
 Hae paikkaa