Avoimen työpaikan tiedot
 Takaisin työpaikkojen selailuun
 
Kaupunkiympäristön toimiala suunnittelee, rakentaa ja ylläpitää Helsingin kaupunkiympäristöä sekä tarjoaa siihen liittyviä palveluja. Toimialan kolme palvelukokonaisuutta ovat maankäyttö ja kaupunkirakenne, rakennukset ja yleiset alueet sekä palvelut ja luvat. Niiden lisäksi toimialalla on keskitetyt hallinto- ja tukipalvelut.

Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus vastaa kaupunkiympäristön asukas- ja yrityspalveluista, kaupunkimittauksesta, rakennusvalvonnasta, ympäristöpalveluista sekä pysäköinninvalvonnasta ja pysäköintipalveluista.
 
Projektikoordinaattori
 
Työavain 6-73-19
Määräaikainen työsuhde
Hakuaika päättyy 26.04.2019  kello 12:00
Ympäristönsuojeluyksikkö , Viikinkaari 2a 00790 Helsinki
Kaupunkiympäristön toimiala, Palvelut ja luvat / Ympäristöpalvelut
Tekninen ala
 
Tehtävän kuvaus: Helsingin kaupunkiympäristön toimialan ympäristönsuojeluyksikkö hakee määräaikaiseen Hiilineutraalit ja resurssiviisaat yritysalueet -hankkeen tehtävään projektikoordinaattoria ajalle 15.5.2019–28.2.2021.

Ympäristönsuojeluyksikkö huolehtii ympäristön-, vesien-, luonnon-, ilmaston-, ilman- ja maaperän suojelun sekä meluntorjunnan suunnittelusta, ohjelmista, seurannasta ja raportoinnista, tiedon tuottamisesta, ympäristötietoisuudesta, valvonnasta, arvioinneista, asiantuntijatehtävistä sekä kaupungin ympäristöjohtamisen koordinoinnista.

Haemme yritysten resurssi- ja energiatehokkuuteen sekä vähähiilisiin ratkaisuihin perehtynyttä vahvaa ammattilaista. Yritysten kanssa kehitetään alueista vähähiilisiä, resurssi- ja energiatehokkaita maailmanluokan yritysalueita. Keskeisinä tehtävinä ovat koko hankkeen koordinointi ja päästöttömän työmaan konseptin kehittämisestä vastaaminen Helsingin osalta. Projektikoordinaattori koordinoi lisäksi hankehallintoa ja raportointia sekä osallistuu muihin hankkeen työpakettien työskentelyyn.

Tehtävän kelpoisuusehtona on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Kielitaitovaatimuksena ovat suomen kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen ilmaisu sekä hyvä englannin kielen taito.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää yritysten ja alueiden resurssi- ja energiatehokkuuden ja vähähiilisten ratkaisujen tuntemusta. Lisäksi edellytämme yhteistyökykyä eri alojen edustajien kanssa ja hyvää viestinnällistä osaamista.

Eduksi katsotaan kaupunkikonsernin tuntemus.

Hankkeessa on tavoitteena kehittää vähähiilisiä, resurssi- ja energiatehokkaita maailmanluokan yritysalueita. Hankkeessa testataan yritysalueiden hiilineutraalisuustavoitteiden käyttöönottoa määrittelemällä alueellinen tavoite ja toimenpiteet kaupunkien ilmastotavoitteiden perusteella. Toimet suunnitellaan alueella toimivien yritysten kanssa. Toimia testataan kokeilujen ajan. Alue on helposti rajautuva yritysalue tai työmaa (infrakohde). Helsingin kaupunki on hankkeen pääpartneri. Muita hankepartnereita ovat Espoon, Vantaan ja Turun kaupungit, VTT ja Turun yliopisto.
 
 
 
 
 
Helsingin kaupunki edistää henkilöstön yhdenvertaisuutta ja laaja-alaista tasa-arvoa.

 
Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja:
Tehtäväkohtainen palkka: 3374e/kk
Sopimusala: TS Kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus
Työaika: 36 h 45 min
 
 
 
Lisätietoja tehtävästä antaa:
Ymp.suojeluyksikön päällikkö Päivi Kippo-Edlund
050-3454154
paivi.kippo-edlund(at)hel.fi
 
vs. tiimipäällikkö Johanna af Hällström
040-3345498
johanna.afhallstrom(at)hel.fi
 
 
 Hae paikkaa