Avoimen työpaikan tiedot
 Takaisin työpaikkojen selailuun
 
Helsingin sosiaali- ja terveystoimi on alan johtava toimija ja uudistaja Suomessa. Kannustamme kaupunkilaisia ottamaan vastuuta omasta ja läheistensä hyvinvoinnista ja terveydestä sekä turvaamme avunsaannin sitä tarvitseville. Palvelukokonaisuuksiamme ovat perhe- ja sosiaalipalvelut, sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut sekä terveys- ja päihdepalvelut. Näiden toimintaa tukee keskitetty hallinto. Terveys- ja päihdepalveluihin kuuluvat psykiatria- ja päihdepalvelut, päivystys, suun terveydenhuolto sekä terveysasemat ja sisätautien poliklinikka.
 
Terveyskeskuslääkäri, Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto, vakinainen, 4 työpaikkaa
 
Työavain 7-866-19
Vakinainen virkasuhde
Hakuaika päättyy 31.05.2019  kello 16:00
Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto , Toinen linja 4 A 00530 Helsinki
Sosiaali- ja terveystoimiala, Terveys- ja päihdepalvelut / Terveysasemat ja sisätautipoliklinikka
Lääkärit
 
Tehtävän kuvaus: Haemme neljää lääkäriä vakinaiseen virkaan koulu- ja opiskeluterveydenhuollon lääkärin tehtäviin 5.8.2019 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Tämän lisäksi meille on mahdollista tulla töihin määräaikaiseen sijaisuuteen.

Helsingissä koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa työskentelee noin 30 kollegaa. Työnkuvaan kuuluvat terveystarkastukset, seurantakäynnit, konsultaatiot, monialaiset neuvottelut (oppilashuolto ja lastensuojelu) sekä asiantuntijatehtävät. Pääosa koulu- ja opiskeluterveydenhuollon lääkärin työajasta varataan terveystarkastuksille. Erityisesti huomioidaan yksilöllisen tarpeen mukaiset tarkastukset.

Tehtävää suunniteltaessa voidaan huomioida hakijan toive työskennellä peruskoulussa tai toisella asteella. Erikseen niin sovittaessa lääkäri voi työskennellä osan työajastaan neuvolassa. Tällä hetkellä tarvitsemme vahvistusta erityisesti opiskeluterveydenhuollossa työskentelevien kollegojen joukkoon.

Lähityöparina on terveydenhoitaja, ja yhteistyö on tiivistä muidenkin oppilashuollon ammattilaisten kanssa. Meillä on säännölliset koululääkäreiden kokoukset ja erinomainen yhteishenki. Kehitämme jatkuvasti osaamistamme ja toimintaamme lasten, nuorten ja perheiden terveyden edistämiseksi.

Työaika on lääkärisopimuksen mukainen. Tarjoamme hyvät kouluttautumismahdollisuudet, mahdollisuuden säännölliseen työnohjaukseen, kokeneen kollegan mentoriksi ja kaupungin työsuhde-edut.

Täytä sähköinen hakemus osoitteessa helsinkirekry.fi. Kirjallisen hakemuksen voit lähettää Helsingin kaupungin kirjaamoon, sosiaali- ja terveystoimiala, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki. Kuoreen tunnus 7-866-19. (Käyntiosoite on Pohjoisesplanadi 11-13.) Hakemusasiakirjat ovat julkisia eikä niitä palauteta. Aiemmin hakuun 7-2325-18 saapuneet hakemukset huomioidaan tässä haussa.
 
 
Kelpoisuusehto:  Suomessa laillistettu lääkäri tai soveltuvan alan erikoislääkäri.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Virkaan valitun tulee esittää työterveyshuollon todistus sopivuudesta hoitaa virkaan kuuluvia tehtäviä.
 
 
Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä
Lisäksi edellytämme: 
 
Luemme eduksi: aikaisemman työkokemuksen alalta.
 
 
 
Helsingin kaupunki edistää henkilöstön yhdenvertaisuutta ja laaja-alaista tasa-arvoa.

 
Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja:
Tehtäväkohtainen palkka: 
Sopimusala: LS Kunnallinen lääkärien virkaehtosopimus
Työaika: kokopäivätyö 38,15 h/viikko
 
 
 
Lisätietoja tehtävästä antaa:
Linkki lisätietoihin
 
ylilääkäri Heidi Somersalo
040 647 3790
heidi.somersalo@hel.fi
 
 
 Hae paikkaa