Avoimen työpaikan tiedot
 Takaisin työpaikkojen selailuun
 
Kaikilla lapsilla on oikeus turvalliseen ja virikkeelliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehittymiseen sekä erityiseen suojeluun.

Lastensuojelun palveluihin kuuluvat avohuollon tukitoimet, lasten sijaishuolto sekä lasten ja nuorten jälkihuolto. Lastensuojelun tehtävänä on lasten oikeuksien turvaaminen sekä vanhempien ja muiden huoltajien tukeminen kasvatustehtävässä. Ensisijaisesti pyritään siihen että lapsi tai nuori voi kasvaa ja kehittyä omassa kodissaan.
 
Ohjaaja, Perhetyö Länsi-pohjoinen, määräaikainen
 
Työavain 7-865-19
Määräaikainen työsuhde  alkaen 06.05.2019 (päättyy 10.11.2019)
Hakuaika päättyy 26.04.2019  kello 16:00
Perhetyö Länsi-pohjoinen , Toinen linja 4 G  00530 Helsinki
Sosiaali- ja terveystoimiala, Perhe-ja sosiaalipalvelut / Lastensuojelu
Sosiaaliala
 
Tehtävän kuvaus: Haetaan ohjaajaa koulunkäyntiä tukevaan perhetyöhön. Keskeisenä tehtävänä on nuoren koulunkäyntivalmiuksien tukeminen perheelle tarjottavan tuen kautta perhetyön keinoin. Osallistuminen koulun toimintaympäristössä nuoren toimintakyvyn tukemiseen ja arviointiin. Kouluympäristössä työskentely tapahtuu tiiviissä yhteistyössä päivittäin OTE-opettajaparin kanssa.

Vanhempien kanssa yhteistyössä haetaan ratkaisua nuoren koulun käynnin tukemiseen sekä perheen arjen hallintaan. Tapaamisten painopiste on pääasiassa nuoren kanssa. Kontakteja on nuoreen ja tarvittaessa perheeseen päivittäin. Tarvittaessa ohjaajan työparina voi toimia työpari perhetyöstä. Perhetyö on määräaikainen palvelu.

Jätä hakemus helsinkirekry.fi kautta.
 
 
Kelpoisuusehto:  Edellytyksenä on sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 (8§, 32§) mukainen sosionomin kelpoisuus.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja tyydyttävä kirjallinen taito.

Ennen valintapäätöstä hakijan on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa työhön kuuluvia tehtäviä.
 
 
Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä
 
Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa
Lisäksi edellytämme: Kokemusta työskentelystä lastensuojelun asiakasperheiden kanssa perhetyön kontekstissa. Valmius moniammatilliseen työskentelyyn OTE-opettajan parina kouluympäristössä. Työ vaatii itsenäistä työotetta, asiakkaita arvostavaa ja kunnioittavaa lähestymistapaa ja hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja. Kykyä reflektoida omaa työskentelyä. Työ sisältää ilta - ja viikonlopputyötä.
 
Luemme eduksi: Kehittämismyönteisen ja voimavarakeskeisen työotteen. Valmiuden asiakasta osallistavaan ja läpinäkyvään työskentelyotteeseen. Hyvät dokumentointitaidot asiakkaan osallisuutta vahvistavaan reaaliaikaiseen kirjaamiseen yhdessä asiakkaan kanssa. Effica-asiakastietojärjestelmän hallinta sekä valmiudet omaksua tuleva Apotti-asiakastietojärjestelmä.
 
 
 
Helsingin kaupunki edistää henkilöstön yhdenvertaisuutta ja laaja-alaista tasa-arvoa.

 
Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja:
Tehtäväkohtainen palkka: 2520,31
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus
Työaika: Yleistyöaika
 
 
 
Lisätietoja tehtävästä antaa:
Vastaava ohjaaja Elina Korhonen
040 3340654
elina.korhonen2@hel.fi
 
Johtava ohjaaja Marjo Pohjola
050 3630 658
marjo.pohjola@hel.fi
 
 
 Hae paikkaa