Avoimen työpaikan tiedot
 Takaisin työpaikkojen selailuun
 
Kaikilla lapsilla on oikeus turvalliseen ja virikkeelliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehittymiseen sekä erityiseen suojeluun.

Lastensuojelun palveluihin kuuluvat avohuollon tukitoimet, lasten sijaishuolto sekä lasten ja nuorten jälkihuolto. Lastensuojelun tehtävänä on lasten oikeuksien turvaaminen sekä vanhempien ja muiden huoltajien tukeminen kasvatustehtävässä. Ensisijaisesti pyritään siihen että lapsi tai nuori voi kasvaa ja kehittyä omassa kodissaan.
 
Johtava sosiaalityöntekijä, sijoituksen sosiaalityö
 
Työavain 7-858-19
Määräaikainen virkasuhde  alkaen 03.06.2019 (päättyy 31.12.2019)
Hakuaika päättyy 03.05.2019  kello 16:00
Sijoituksen sosiaalityö , Siltasaarenkatu 13 00510 Helsinki
Sosiaali- ja terveystoimiala, Perhe-ja sosiaalipalvelut / Lastensuojelu
Sosiaaliala
 
Tehtävän kuvaus: Johtavan sosiaalityöntekijän tehtävä sijoittuu sijoituksen sosiaalityön perhehoidon työryhmään. Sijoituksen sosiaalityössä toimii kolme laitoshoidon ja viisi perhehoidon johtavaa sosiaalityöntekijää sekä perhehoidon palvelujen ja asiakasohjauksen päälliköt ja toimistoesimies.

Johdat kuuden sosiaalityöntekijän työryhmää, joka vastaa pääosin perhehoitoon sijoitettujen lasten sosiaalityöstä. Tehtäviisi kuuluu lapsen asioista vastaavien sosiaalityöntekijöiden ammatillinen johtaminen ja yksilöhuollon päätöksenteko sekä henkilöstöhallinnon päätöksenteko ja henkilöstön työhyvinvoinnista huolehtiminen. Osallistut sijoituksen sosiaalityön yksikön esimieskokouksiin ja aktiiviseen kehittämistoimintaamme.

Sijoituksen sosiaalityön yksikölle etsitään parhaillaan uusia yhteisiä tiloja.

Täytä hakemuksesi ensisijaisesti osoitteessa helsinkirekry.fi. Kirjallisen hakemuksen voit lähettää Helsingin kaupungin kirjaamoon, sosiaali- ja terveystoimiala, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki. Kuoreen tunnus 7-858-19 . Käyntiosoite on Pohjoisesplanadi 11-13. Hakemusasiakirjat ovat julkisia eikä niitä palauteta.
 
 
Kelpoisuusehto:  Kelpoisuusvaatimus määräytyy sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/15) mukaan.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.
 
 
Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä
 
Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa
Lisäksi edellytämme: Kokemusta lastensuojelun sosiaalityöstä, hyviä vuorovaikutustaitoja, hyvää kirjallista ilmaisutaitoa ja soveltuvuutta esimiestehtävään.
 
Luemme eduksi: Esimieskokemuksen ja lastensuojelun sijaishuollon ja perhehoidon tuntemuksen.
 
 
 
Helsingin kaupunki edistää henkilöstön yhdenvertaisuutta ja laaja-alaista tasa-arvoa.

 
Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja:
Tehtäväkohtainen palkka: 3901,13 e/kk
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus
Työaika: 38 t 15 min / viikko
 
 
 
Lisätietoja tehtävästä antaa:
lastensuojelun sos. työn päällikkö Ritva Mantila
09 310 43645
ritva.mantila@hel.fi
 
 
 Hae paikkaa