Avoimen työpaikan tiedot
 Takaisin työpaikkojen selailuun
 
Helsinki on vetovoimainen ja elinvoimainen kaupunki. Kaupunki tarjoaa tapahtumia, elämyksiä, tiloja, virikkeellisiä alueita ja taidekokoelmia sekä tukea kansalaistoiminnalle, oppimiselle ja kasvatustyölle.

Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimiala ylläpitää ja parantaa eri-ikäisten helsinkiläisten mahdollisuuksia henkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin, sivistymiseen sekä aktiiviseen kansalaisuuteen ja tukee Helsingin elinvoimaisuutta. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala jakautuu viiteen kokonaisuuteen, jotka ovat kulttuuri, liikunta, nuoriso, kirjasto sekä hallinto- ja tukipalvelut. Toimialalla työskentelee noin 1 800 henkilöä.

 
Leiripäällikkö, Bengtsårin leirisaari
 
Työavain 49-118-19
Vakinainen työsuhde  alkaen 03.06.2019
Hakuaika päättyy 24.04.2019  kello 16:00
Ympäristötoiminnan nuorisotyöyksikkö , Bengtsårin laituri, Bengtsår 920 10900 Hanko
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala, Nuoriso / Itäinen nuorisotyö
Nuorisotyö
 
Tehtävän kuvaus: Helsingin kaupungin nuorisopalvelu on järjestänyt Bengtsårin leirisaaressa leiritoimintaa jo vuodesta 1948. Leiritoiminnalla mahdollistamme nuorille ympäristö-, seikkailu- ja leiritoiminnan kokemuksia.

Bengtsårin leirisaari on Ympäristötoiminnan nuorisotyöyksikön toimipaikka. Ympäristötoiminnan nuorisotyöyksikön tehtävä on tukea nuorisotyöllistä ympäristö- ja luontokasvatusta, järjestämällä erilaisia toimintamuotoja, joissa nuoret voivat luoda läheisen suhteen luontoon ja ympäristöön. Yksikkö toteuttaa myös ympäristö- ja luontokasvatusta yhteistyössä kansalaisyhteiskunnan toimijoiden ja muiden kaupungin palvelujen kanssa, tukee nuorten omaehtoista toimintaa ympäristön puolesta sekä lisäämme nuorten ympäristötietoisuutta.

Bengtsårin leirisaari sijaitsee Hankoniemen pohjoispuolella noin 120 kilometriä Helsingistä. Luonnonkauniilla saarella on seitsemän erillistä leirialuetta. Leirikäytössä on myös kaksi pienempää lähisaarta Barnhom ja Aspholm. Leirisaaren käyttäjiä ovat edelleenkin pääasiassa nuorisotalot, nuorisojärjestöt, muut virastot ja laitokset sekä urheiluseurat. Kesäkaudella saaren seitsemällä leirialueella viettää leirielämää n. 2 100 lasta ja nuorta, leirivuorokausia kertyy yli 60. Paratiisimaisen luonnon vaalimiseksi onkin Bengtsårissa tehty kovasti työtä ja saarella opastetaan myös leiriläisiä huomioimaan luonto ja kestäväkehitys.

Leiripäällikön tehtävät

Henkilöstöjohtaminen: määräaikaisten kesäajan työntekijöiden (40) esimiestehtävät; budjetin laatiminen ja seuranta, kesätyöntekijöiden rekrytointi, päivittäinen työnjohtaminen.

Leirisaaren toimintaympäristön kehittämishankkeet: asiakaspalveluiden prosessien johtaminen ja kehittäminen: ruokalapalvelut, leirialueiden huolto- ja kuljetuspalvelut, leirisaaren aktiviteettien ja toiminnallisten palvelujen, ympärivuotisen toiminnan kehittäminen, tuloskortin tavoitteet.

Viestintä ja markkinointi: opastaminen ja neuvonta, asiakastilaisuuksien ja tapaamisten järjestäminen, asiakasmateriaalit, sosiaalinen media, yhteistyökumppanit ja sidosryhmät.

Muut tehtävät: rakennusten ja ulkoalueiden kunnon seuranta, neuvottelut/ilmoitukset korjaus- ja kunnossapitotarpeista, yhteistyö isännöitsijän ja vuokranantajan kanssa.

Leiripäällikön työ on vakituinen kokovuotinen työsuhde, joka sisältää kausityötä. Kesäkautena huhtikuu-syyskuu työt sijoittuvat pääsääntöisesti Hangon leirisaarelle.

Työt alkaa 1.6.2019 tai sopimuksen mukaan
 
 
Kelpoisuusehto:  Soveltuva AMK ja riittävä työkokemus

 
 
Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä
Lisäksi edellytämme: Henkilöstöjohtamisen osaamista, hyvän kirjallisen ja suullisen suomen kielen taidon.
Verkosto- ja tiimityön taitoja, leiritoiminnan erityisosaamista ja tämän toimintakentän tuntemista. Lisäksi tehtävässä vaaditaan hallinnollista osaamista sekä viestintä ja markkinointi kokemusta. Ajokortti on välttämätön.
 
Luemme eduksi: Hyvät ja aktiiviset vuorovaikutustaidot sekä veneenkuljetus osaamisen ja seikkailukasvatuksen tuntemuksen.
 
 
 
Helsingin kaupunki edistää henkilöstön yhdenvertaisuutta ja laaja-alaista tasa-arvoa.

 
Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja:
Tehtäväkohtainen palkka: 2 795 €
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus
Työaika: 38t 45 min
 
 
 
Lisätietoja tehtävästä antaa:
Linkki lisätietoihin
 
Toiminnanjohtaja Susanne Österlund-Toivonen
050 559 1762
susanne.osterlund-toivonen@hel.fi
 
 
 Hae paikkaa