Avoimen työpaikan tiedot
 Takaisin työpaikkojen selailuun
 
 
Erityissosiaalityöntekijä, Lännen gerontologinen sosiaalityö, määräaikainen
 
Työavain 7-841-19
Määräaikainen virkasuhde  alkaen 06.05.2019 (päättyy 31.12.2019)
Hakuaika päättyy 29.04.2019  kello 08:00
Lännen gerontologinen sosiaalityö , Kaupintie 11 a, 5.krs 00440 Helsinki
Sosiaali- ja terveystoimiala, Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut / Lännen palvelualue
Sosiaaliala
 
Tehtävän kuvaus: Haemme yhteistyökykyiseen joukkoomme oma-aloitteista ja aktiivista erityissosiaalityöntekijää viransijaisuuteen opintovapaan ajaksi heti hakuajan päättymisen jälkeen tai sopimuksen mukaan. Sijaisuus jatkuu 31.12.2019 saakka. Työntekijämme ovat kokeneita gerontologisen sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen ammattilaisia sekä kotiavustajia.

Gerontologisen sosiaalityön suunnitelmallinen ja paneutuva sosiaalityö ja sosiaaliohjaus on tarkoitettu asiakkaille, joiden kyky toimia on alentunut tai heillä on osallistumiseen, talouteen tai muuhun sosiaaliseen hyvinvointiin liittyvää tuen tarvetta. Tuemme asiakasta tavoitteen saavuttamisessa erilaisin sosiaalityön ja ohjauksen keinoin. Avustamme asiakasta palveluiden aloittamisessa, silloin kun asiakas tarvitsee siihen konkreettista tukea ja apua.

Asiakkuuteen pääsee asiakasohjausyksikön kautta. Työskentely tapahtuu asiakkaan kotona tai asiakkaan mukana erilaisissa toimipaikoissa, asiakkaan kanssa yhdessä tehdyn suunnitelman ja sovitun verkoston kanssa.

Erityissosiaalityöntekijän tehtävästä 60 % on asiakastyötä ja 40 % kehittämistyötä. Sosiaalityöntekijä toimii omatyöntekijänä paljon palveluja tarvitseville ja erityisen tuen tarpeessa oleville asiakkaille. Työskentelemme asiakaslähtöisesti psykososiaalisella työotteella. Työtämme luonnehtii pitkäkestoinen motivointi- ja tukemistyö.

Erityissosiaalityöntekijän kehittämistehtävät on sisällöllisesti jaettu neljän alueellisen gerontologisen yksikön kesken. Lännen gerontologisen sosiaalityön erityissosiaalityöntekijä koordinoi gerontologisen sosiaalityön päihde- ja mielenterveystyön kehittämistyötä yhdessä johtavan sosiaalityöntekijän kanssa. Työssä painottuu rakenteellinen sosiaalityö sekä käytäntölähtöinen kehittäminen. Lisäksi erityissosiaalityöntekijä on mukana koko yksikön strategioiden ja kehittämistyön suunnittelussa ja toteuttamisessa.

Tehtävässä tarvitaan itsenäistä työotetta ja taitoa moniammatilliseen yhteistyöhön. Toivomme sinulta kykyä ja intoa kehittää toimintaa sekä dokumentointitaitoa.

Tarjoamme ammattitaitoisen ja aktiivisen työryhmän tuen, mahdollisuuden kehittää palvelujamme sekä monipuolisen työtehtävän. Meillä panostetaan perehdytykseen ja kehittäminen tapahtuu ryhmissä. Sosiaali- ja terveystoimiala tarjoaa hyvät koulutusmahdollisuudet ja muut henkilöstöetuudet.

Hakijoiden haastattelut voidaan aloittaa jo hakuajan aikana.

Jätäthän hakemuksen helsinkirekry.fi kautta.
 
 
Kelpoisuusehto:  Kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain 817/2015 (7 §) mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus ja soveltuva 30-40 opintopisteen erikoistumiskoulutus tai yliopistollinen jatkotutkinto.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Valitun on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa virkaan kuuluvia tehtäviä.
 
 
 
Helsingin kaupunki edistää henkilöstön yhdenvertaisuutta ja laaja-alaista tasa-arvoa.

 
Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja:
Tehtäväkohtainen palkka: 3368,25 e/kk
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus
Työaika: 38h 15 min / viikko
 
 
 
Lisätietoja tehtävästä antaa:
Linkki lisätietoihin
 
johtava sosiaalityöntekijä Marjukka Pihlajamäki
040 3361 399
 
 
 Hae paikkaa