Avoimen työpaikan tiedot
 Takaisin työpaikkojen selailuun
 
Maailman vaikuttavin paikka oppia!

Helsingin kasvatus ja koulutus on alallaan Suomen suurin ja monipuolisin. Järjestämme helsinkiläisille varhaiskasvatusta, esi- ja perusopetusta, lukio- ja ammatillista koulutusta sekä vapaan sivistystyön toimintaa. Asiakkaita meillä on 90 000, toimipaikkoja yli 700 ja työntekijöitä 13 000.
Opimme ja kokeilemme yhdessä. Tule mukaan mahtavaan joukkoomme!

Tutustu meihin osoitteessa www.hel.fi/kasvatusjakoulutus ja @HelsinkiOppii
 
Erityisopettaja
 
Työavain 5-1121-19
Määräaikainen virkasuhde  alkaen 01.08.2019 (päättyy 31.07.2020)
Hakuaika päättyy 24.04.2019  kello 16:00
Kruununhaan yläasteen koulu , Snellmaninkatu 18/ 1.6. alkaen Agricolankatu 1-3 00170 Helsinki
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Perusopetus / Perusopetuksen alueelliset palvelut
Opetusala
 
Tehtävän kuvaus: Kehitämme kouluissamme jatkuvasti pedagogiikkaa, oppimisympäristöjä ja toimintakulttuuria. Hyödynnämme koko kaupunkia kaikenikäisten oppimisen tilana. Digitaalinen teknologia mahdollistaa ja rikastuttaa oppimista. Kouluissamme on monenlaisia oppijoita. Tuemme yhteisöllistä ja yksilöllistä oppimista perustuen jokaisen oppijan vahvuuksiin. Arvostamme jokaista yksilönä. Meillä korostuvat hyvät vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot. Tule luomaan kanssamme maailman vaikuttavinta paikkaa oppia!

Haemme joukkoomme erityisopettajaa kehittämään yläkoulun erityisopetusta yhdessä uuden erityisopetuksen tiimimme kanssa. Erityisopettaja auttaa myös koko koulun tehostetun ja yleisen tuen joustavissa opetusjärjestelyissä. Erityisopettaja on tärkeä osa koulumme yhteisöllistä hyvinvointiryhmää.

Toivomme, että tuleva erityisopettajamme toimii yhteistyössä kahden muun erityisopettajan kanssa, on kiinnostunut yhteisopettajuudesta, inklusiivisen koulun rakentamisesta sekä laaja-alaisesti koko koulun hyvinvoinnin kehittämisestä.

Tarjoamme perusopetuksessa ainutlaatuinen ympäristön upeiden oppilaiden ja ammattitaitoisten opettajien keskuudessa. Kruununhaan yläasteen koulu on 113-vuotias, perinteikäs ja innovatiivinen koulu Helsingin keskustassa. Kruununhaan yläasteen koulussa on 7.–9. luokat. Oppilaita koulussa on noin 480. Koulun erityispiirteenä ja pitkäaikaisena perinteenä ovat musiikin ja tanssitaiteen opetus sekä uutena sisäisenä painotuksena design-linja oman alueen oppilaille. Visiomme on olla huipputasoinen taiteen, kulttuurin ja designin yläkoulu. Kruununhaan yläaste on innovatiivinen portfolio-oppimisen kokeilukoulu. Hyödynnämme koko Helsingin keskustaa oppimisympäristönä ja meillä on laajat verkostot. Panostamme yhteisen hyvinvoinnin ja osallisuuden kehittämiseen.

Koulumme sijaitsee kesäkuusta 2019 alkaen osoitteessa Agricolankatu 1-3. Vietämme Kalliossa 1,5 vuotta odottaen Snellmaninkadun rakennuksen peruskorjauksen valmistumista.
 
 
Kelpoisuusehto:  Kelpoisuus määräytyy asetuksen 1998/986 mukaan. Määräaikaisissa tehtävissä kelpoisuusvaatimukset täyttävien hakijoiden puuttuessa myös vaadittavaa kelpoisuutta vailla olevat hakijat otetaan huomioon. Määräaikaiseen virkasuhteeseen otettavan tulee toimittaa itseään koskeva lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) tarkoittama rikosrekisteriote. Hakemusasiakirjat ovat julkisia, eikä niitä palauteta. Ks. laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä.

 
 
Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä
Luemme eduksi: Hyvät yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot sekä kiinnostuksen kehittää yhteisopettajuutta ja koko koulun hyvinvointia.
 
 
 
Helsingin kaupunki edistää henkilöstön yhdenvertaisuutta ja laaja-alaista tasa-arvoa.

 
Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja:
Sopimusala: OVTES Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus
 
 
 
Lisätietoja tehtävästä antaa:
Linkki lisätietoihin
 
rehtori Jani Puurula
09 310 86528
jani.puurula@hel.fi
040 839 3213
 
 
 Hae paikkaa