Avoimen työpaikan tiedot
 Takaisin työpaikkojen selailuun
 
Helsingin kaupunki on Suomen suurin työnantaja. Helsingin pelastuslaitos on yksi Suomen 22 aluepelastuslaitoksesta ja sen palveluksessa on yli 600 viran- ja toimenhaltijaa. Pelastuslaitoksen keskeisenä tehtävänä on huolehtia tulipalojen ja muiden onnettomuuksien ehkäisystä, onnettomuustilanteiden pelastus- ja lääkintätoiminnasta sekä ihmisten ja omaisuuden suojaamiseen kuuluvista väestönsuojelun tehtävistä.
Tehtäväsisällöt ja velvoitteet on yksilöity pelastuslaissa 379/2011.

Onnettomuuksien ehkäisytyöhön sisältyy valvontatehtävä, turvallisuusviestintää ja -koulutusta, neuvontaa sekä rakenteellisen paloturvallisuuden ohjaus ja neuvonta.

Hallintokunnan virallinen kieli on suomi.
 
Palotarkastaja, 3 työpaikkaa
 
Työavain 27-12-19
Vakinainen virkasuhde  alkaen 01.06.2019
Hakuaika päättyy 25.04.2019  kello 16:00
Pelastuslaitos , Agricolankatu 15 A 00530 Helsinki
Pelastuslaitos, Pelastustoimen osasto
Muut
 
Tehtävän kuvaus: Helsingin kaupungin pelastuslaitoksella on haettavana kolme (3) palotarkastajan vakituista virkaa.

Palotarkastajana olet mukana tekemässä Helsingistä turvallista ja toimivaa kaupunkia edistämällä ihmisten, yritysten ja yhteisöjen kykyä sekä ennaltaehkäistä onnettomuuksia että toimia eri onnettomuus- ja poikkeustilanteissa.
Palotarkastajan tehtäviin sisältyy muun muassa:
• monipuolisia valvontasuunnitelman mukaisia valvontatehtäviä
• omatoimisen varautumisen ohjausta ja neuvontaa
• rakenteellisen paloturvallisuuden ohjausta ja neuvontaa
• asiantuntijalausuntoja sekä lupapäätöksiä
• kumppanuus- ja verkostoyhteistyötä
• viestintää ja raportointia
• asiakaspalvelua
• projektitehtäviä

Pelastusalan päällystötutkinnon suorittaneella on lisäksi velvollisuus osallistua pelastustoiminnan operatiiviseen päivystykseen erikseen määrättäessä. Tarkemmin tehtävän sisältöihin ja valvontasuunnitelmaan voi tutustua osoitteessa www.hel.fi/palotarkastus.

Virkojen menestykselliseen hoitamiseen antaa hyvät edellytykset soveltuva AMK-tasoinen tutkinto (esimerkiksi turvallisuus-, pelastus- tai rakennusalan tutkinto). Virkaan voidaan valita myös henkilö, jonka tietotaito ja perehtyneisyys työtehtävään katsotaan muuten riittäväksi. Kokemus palotarkastajan tehtävistä katsotaan eduksi. Eduksi katsotaan myös kokemus poistumisturvallisuusselvitysten arvioinnista, paloteknisten laitteiden toiminta- ja suunnitteluperiaatteiden tuntemisesta sekä onnettomuusriski-ilmoituksien käsittelystä ja paloriskiasuntojen tarkastuksista. Erityisesti eduksi katsotaan kokemus ja koulutus uudis- ja korjausrakentamiseen liittyvästä paloturvallisuudesta.

Haastattelut pidetään ensisijaisesti viikolla 19. Kahden viran töiden aloitus on 1.6.2019 tai sopimuksen mukaan. Kolmannen aloitus on 3.9.2019 tai sopimuksen mukaan.

Ennen virkaan nimittämistä valittujen on kaupungin työterveyshuollon antamalla tai hyväksymällä todistuksella osoitettava olevansa terveydentilaltaan sopiva virkasuhteeseen ja edellytetään Helsingin kaupungin päihdeohjelman mukaista huumausainetestausta. Lisäksi valittavista teetetään suppea turvallisuusselvitys.

Hakemukset toivotaan ensisijaisesti Helsingin kaupungin rekrytointijärjestelmän kautta, www.erekryhelsinki.fi/. Työavaimella 27-12-19 pääsee suoraan hakemukseen. Hakemuksen voi lähettää myös osoitteella Helsingin kaupungin pelastuslaitos / Kirjaamo, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki. Kuoreen merkintä "Palotarkastajahaku kevät 2019". Kirjaamoon lähetettyjen hakemuksien tulee olla perillä viimeistään 25.4. klo 16.00. Hakemusasiakirjoja ei palauteta. Saapuneet hakemukset käsitellään samanaikaisesti.

 
 
 
Lisäksi edellytämme: Lisäksi edellytetään jomman kumman kotimaisen kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito. Toisen kotimaisen (ruotsi/suomi) kielen suullinen ja kirjallinen taito tulee olla tyydyttävä. Muu kielitaito katsotaan eduksi. Tehtävien hoito edellyttää monipuolisia tietoteknisiä perusvalmiuksia sekä hyviä esiintymis-, viestintä- ja yhteistyötaitoja. Ajokorttiluokka tulee olla vähintään B.
 
 
 
Helsingin kaupunki edistää henkilöstön yhdenvertaisuutta ja laaja-alaista tasa-arvoa.

 
Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja:
Tehtäväkohtainen palkka: 3096,87€
Työaika: 36h 45min/ vko
 
 
 
Lisätietoja tehtävästä antaa:
Johtava palotarkastaja Mikko Poutala
0406328178
mikko.poutala@hel.fi
 
 
 Hae paikkaa